Nedostatek lékařů v Česku by mohl být řešen částečnými úvazky. Tyto úvazky by mohly využít zejména lékařky na rodičovské dovolené

VIDEO
Publikuje: Jana Malá — 02. 11. 2023
Zdroj: Mgr. Vojtěch Šprdlík / MaVe PR
Úvodní stránka » Zdraví » Nedostatek lékařů v Česku by mohl být řešen částečnými úvazky. Tyto úvazky by mohly využít zejména lékařky na rodičovské dovolené

Primární péči „protékají mezi prsty“ desítky lékařek na rodičovské dovolené, které by chtěly pracovat. Dojde ke změně právní legislativy?

Tématu „nedostatek praktiků versus částečné úvazky s využitím lékařek na mateřské či rodičovské dovolené“ se dnes věnoval Mgr. Vojtěch Šprdlík z MaVe PR, který o tom informoval elektronickou poštou náš magazín s tím, že alespoň částečné zapojení mladých lékařek na rodičovské dovolené by přitom v oboru, kterému dominují ženy, zvýšilo kapacity a přispělo k řešení současné personální krize. Lékařkám především schází podpora, která by jim pomohla vrátit se do práce dříve než za několik let – než jejich potomci odrostou. Chybí zejména kapacity pro školky nebo dětské skupiny. Zaměstnání formou částečných úvazků upřednostňuje i celá nastupující generace lékařů – mužů, kteří často chtějí kombinovat práci praktického lékaře i s jinými obory. I to bude jedním z témat letošní výroční konference Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP).

Primární péče je dlouhodobě doménou žen, ty tvoří téměř dvě třetiny praktiků. To však oboru přináší i jistá úskalí.

Lékařky vystudují medicínu a pak stráví několik let přípravou k atestaci. Vedle práce ale chtějí většinou založit také rodinu. Ve chvíli, kdy jsou připraveny samostatně pracovat, vypadnou na několik let ze systému často jenom proto, že nemají dostupné hlídání pro své děti. To je bohužel často brzdí i v dalším profesním rozvoji a investice vložená do jejich studia se společnosti nevrací,“ popisuje MUDr. Kateřina Javorská, členka výboru SVL ČLS JEP. Přitom právě tyto lékařky by mohly výrazně pomoci s nedostatkem praktických lékařů v Česku. „V současné době jsou u nás odhadem desítky žen s atestací ze všeobecného praktického lékařství na rodičovské dovolené. Kdyby pracovaly na částečné úvazky v ordinacích praktiků, máme tady rázem více lidí, kteří by se starali o pacienty a také odváděli daně do systému,“ říká MUDr. Javorská. Naráží tím však na další potíž, která primární péči trápí – kvůli neefektivní organizaci je částečných úvazků v ordinacích praktiků minimum. „Dlouhodobě voláme po finančním zvýhodnění sdružených praxí, které by částečné úvazky praktickým lékařům poskytovaly. Mladí lékaři již nechtějí pracovat v ordinaci v módu jeden lékař a jedna sestra. Chtějí se více věnovat svým pacientům bez další administrativní zátěže, popřípadě skloubit práci praktického lékaře s jiným nástavbovým oborem, např. geriatrií, záchrannou službou nebo paliativní medicínou. Výhodou sdružené praxe je také vzájemná zastupitelnost lékařů, ordinace se nemusí zavřít např. během dovolené, přičemž péče o pacienty zůstává zachována,“ doplňuje lékařka.

Získané pracovní síly by podle praktiků ocenily i venkovské oblasti, kde lékařů dlouhodobě ubývá. Za posledních 5 let v českých městech do 5 000 obyvatel zaniklo bez náhrady 173 ordinací, ve Zlínském kraji jich ubylo 19. Částečné úvazky jsou navíc podle průzkumu SVL ČLS JEP mezi lékaři před atestací preferovanou formou zaměstnání. „Lékařky v předatestační přípravě preferovaly tuto možnost v 82,5 % případů. Poměrně překvapivě ji výrazně preferovali i muži, a to v 64 % případů,“ říká MUDr. David Halata, praktický lékař z Hošťálkové na Zlínsku a člen výboru SVL ČLS JEP. „Dnešní mladí lékaři už nechtějí 40 let dělat to samé, přejí si rozložit síly mezi více oborů a také trávit více času s rodinou. V každém případě nám ale nevychází matematika, že jeden mladý lékař nahradí jednoho odcházejícího, kvůli stárnutí populace a zvýšeným nárokům na péči jich bude v primární péči potřeba mnohem víc. S tím však ve svých formách podpory stále nepočítají pojišťovny, kraje nebo ministerstvo,“ upozorňuje MUDr. Halata. Podle něj mladí lékaři stále více upřednostňují tzv. sdružené praxe, které zastřešují více lékařů v rámci jedné ordinace a spolu s dalším personálem tvoří týmy. Ty jsou zcela běžné v západní Evropě, v Česku se však prosazují jen v omezené míře. „Dostupná data ukazují, že sdružené praxe budou jedním z mála způsobů, jak udržet dostupnost a kvalitu lékařské péče ve venkovských oblastech. Bohužel ani v tomto případě tomu zatím vůbec neodpovídá podpora ze strany státu,“ říká MUDr. Halata.

NEDOSTATEK UČITELŮ MEDICÍNY V ČECHÁCH

Nedostatek lékařů a nedostatek jejich pedagogů spolu velmi úzce souvisí. Jak dokládají data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, lékařské fakulty by již za rok nemusely být schopny pokrýt svými absolventy požadované lékařské úvazky tak, aby v České republice do budoucna nebylo narušeno poskytování zdravotní péče,“ uvádí k souvisejícímu tématu lékaři z 1. Lékařské fakulty University Karlovy.

V současném systému financování medicínského školství ale lékařské fakulty více absolventů vychovat nemohou, chybí jim k tomu prostředky. Již nyní disponují od státu pouze 2/3 částky, která je pro výchovu lékaře potřebná, a své hospodaření musejí dorovnávat z vlastních zdrojů. Co ale fakulty trápí snad ještě více, je nedostatek učitelů budoucích lékařů,“ vysvětlují na svém webu.

Dnes už je navýsost jasné, že na cílenou kultivaci velmi vzácné profesní skupiny, kterou učitelé budoucích lékařů představují, se v minulosti zapomnělo. Zatímco nutnost pokrýt nedostatek lékařů společnost již několik let řeší, problém chybějících lékařských pedagogů doposud zůstává v pozadí. Nedávno na něj opětovně upozornila Asociace děkanů lékařských fakult ČR, která ve spolupráci s ministerstvy zdravotnictví a školství jedná o postupech, jak kritický vývoj kapacit pedagogů lékařských fakult zvrátit. Výsledkem by měl společný dlouhodobý plán o finančním navýšení rozpočtů lékařských fakult.

Je to jistě chvályhodné a vítáme to, nicméně k takovému kroku mělo dojít již před 15 a více lety,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který je zároveň předsedou Asociace děkanů lékařských fakult ČR. Jak doplňuje děkan LF Masarykovy univerzity, prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., ideálně by mělo jít o národní akční plán podpořený vládou: „Nelze spoléhat na jednorázové dorovnání rozpočtů fakult. Chceme-li mít dostatek lékařů, pak takový plán musí pokrývat minimálně 8 až 10 let,“ vysvětlují lékaři v krátké citaci.

Použité zdroje: MaVe PR, Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP) ve spolupráci s MUDr. Kateřina Javorská, MUDr. David Halata dále děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., 1. LF UK .
Text: Mgr. Vojtěch Šprdlík & redakce

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu