Úvodní stránka » Reklama

Reklama

Vážení obchodní partneři,

máte-li zájem o jakoukoliv inzerci na našem webu, je potřeba kontaktovat přímo obchodní oddělení naší redakce, a to prostřednictvím elektronické pošty na uvedený e-mail: info@udalostiextra.cz, kde vám následně rádi poskytne bližší informace a podrobnosti týkající se textové inzerce na našem on-line magazínu.

Nabízíme zveřejnění komerčních sdělení v podobě PR či SEO článků

Rozdělení komerční sdělení a podmínky zveřejnění:

·        PR článek uveřejňujeme na homepage našeho magazínu (po dobu, než-li jsou publikovány novější příspěvky v daný den) a také v příslušné rubrice s tím, že zveřejněný PR článek je následně umístěn shora v dané rubrice po smluvenou dobu, kterou inzerující požaduje. Nejdéle však po dobu 7 pracovních dní, s tím, že nově publikované články se pak následně automaticky řadí pod tento zvýrazněný článek, jenž je umístěn na první pozici.

·        SEO článek uveřejňujeme na homepage našeho magazínu (po dobu, než-li jsou publikovány novější příspěvky v daný den) a také v příslušné rubrice s tím, že zveřejněný SEO článek je pouze zveřejněn a poté řazen automaticky do archivu webu. Není tedy oproti PR článku nijak zvýrazňován nebo umístěn na vyšší pozici v dané rubrice. Rovněž se u něj nenastavuje doba publikace (Publikován v daný den).

Podmínky zveřejnění:

Všechny komerční sdělení, které redakce publikuje zůstávají trvale dohledatelné a dostupné v archivu webu. Reklamní sdělení, nebo li komerční články jsou vždy označeno příslušným štítkem (reklama, komerční sdělení a podob.). Komerční článek může obsahovat až 4 klíčová slova, která jsou označena tzv. proklikem na web inzerenta.

Článek musí vždy obsahovat autentické či ilustrační autorské foto (popř. je nutné doložit u cizích tzv. neautorských fotografií či videa písemné svolení jejich autora k publikaci na našem online magazínu. Rovněž je nutné uvést autora a zdroj daného snímku, viz podmínky níže v textu. Totéž platí pro zaslané texty). Zveřejněné texty, fotografie či videa obecně nesmí porušovat platnou právní legislativu v ČR potažmo EU. Pokud inzerující nemá možnost zaslání vlastní fotografie k danému textu, pak editor našeho magazínu vybere fotografii z naší fotobanky nebo použije ilustrační foto z nějaké free fotobanky a podobně. Na magazínu UdálostiExtra.cz nelze zveřejňovat texty bez fotografií. Reklamní sdělení může spolu s fotografií či přidanou fotogalerií obsahovat také video, které se umístí zpravidla do těla článku.

Obsah uživatele nevyjadřuje názory provozovatele našeho online magazínu a sám provozovatel neodpovídá za soulad obsahu uživatele s právními předpisy nebo těmito podmínkami.

Pokud je obsah textu uživatele nebo jeho část v rozporu s právními předpisy ČR potažmo EU nebo dobrými mravy či jinými smluvními podmínkami, a dojde k takovému zjištění, je provozovatel webu oprávněn, a to bez náhrady a bez předchozího upozornění, odstranit veškerý obsah uživatele z uvedených www stránek magazínu #udalostiextra.cz, popřípadě s takovým inzerujícím bez udání důvodu spolupráci ukončit a to neprodleně.

Obsah uživatele musí splňovat zejména následující pravidla:

a) texty, fotografie nebo videa musí být užívány v souladu s právními předpisy a prvky chráněné autorským právem musí být použity způsobem, které autorské právo předpokládá, zejména musí být licenčně vypořádány a musí být uveden autor nebo zdroj; viz shora v textu

b) titulky nebo hlavní fotografie nesmí záměrně uvádět veřejnost v omyl a v titulcích nesmí být uvedeny informace, které nejsou také v daném obsahu (tzv. click-baiting);

c) zakázán je recyklovaný obsah – tedy opakovaná publikace, již dříve zveřejněného textu na našem webu (duplicitní obsah)

d) zakázán je vulgární, sexuální nebo pornografický obsah;

e) obsah – obecně nesmí podporovat násilí, obtěžování, rasovou, náboženskou, politickou, národnostní nesnášenlivost nebo nesnášenlivost k určité skupině osob; dále nesmí podporovat terorismus nebo organizovanou kriminalitu;

f) nesmí bez právního důvodu zasahovat do dobré pověsti, dále obsahovat urážky, lži, pomluvy, ponižování nebo jinak snižovat lidskou důstojnost;

g) nesmí navádět k porušování právních předpisů a poskytovat informace, které mohou být k porušení právních předpisů využity;

h) nesmí šířit nebo podporovat dezinformace nebo konspirační informace; nesmí obsahovat odkazy na weby se sporným nebo konspiračním obsahem (například uvedené z tohoto důvodu na seznamech Národního fondu nezávislé žurnalistiky, iniciativ Nelež, Konspiratori.sk a podob.)

i) nesmí převzít obsah z konspiračních webů; popř. nejrůznější prokazatelných fake news.

j) nesmí nabízet výdělek za klikání na jakoukoli reklamu;

k) nesmí obtěžovat veřejnost samovolným spuštěním hlasitého zvukového doprovodu;

l) nesmí sloužit pro sběr e-mailů nebo zapnutí notifikací do prohlížeče nebo jakákoli forma přihlášení k odběru newsletteru nebo zadání e-mailu;

m) nesmí vyvolávat nebo spouštět bannery, pop-up nebo pop-up-under okna pro sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů;

n) nesmí obsahovat automaticky generovaný nebo roboticky přeložený obsah;

o) nesmí obsahovat překlepy, pravopisné chyby, texty psané verzálkami (velkými písmeny) nebo texty, které užívají nadměrné množství znaků (např. vykřičníky, otazníky aj.);

p) nesmí obsahovat náhledový obrázek, který obsahuje logo, vodoznak, nečitelné informace, text, případně nadbytečnou grafiku;

q) nesmí obsahovat osobní údaje třetích osob. Výjimku tvoří hypertextové odkazy na web klienta či inzerujícího.

Smluvní podmínky byli vytvořeny, ve spolupráci s naším smluvním partnerem, kterým je spol. Seznam.cz, se sídlem Radlická 3294/10, Praha, 150 00, Česká republika.

Všechny námi publikované články jsou automaticky kontrolovány editorem spol. Seznam.cz, neboť jsou následně zveřejňovány ve službě HP Seznam/Newsfeed, a z tohoto důvodů není možné publikovat jakýkoliv obsah včetně komerčních sdělení, který by byl v rozporu s těmito či jinými podmínkami našeho online magazínu. Články, které nebudou v rozporu s těmito podmínkami mohou být publikovány na jakékoliv téma.

Internetový magazín UdalostiExtra.cz, je zaměřen na témata, která vás zajímají.

Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo  zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín.

 

Aktualizováno: 20.7.2023

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu