Lepší sex díky lysohlávkám: přelom v sexuální terapii, nebo rizikový experiment? Vědci věří, že existuje souvislost

Publikuje: Nikola Macáková — 12. 03. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Zdraví » Lepší sex díky lysohlávkám: přelom v sexuální terapii, nebo rizikový experiment? Vědci věří, že existuje souvislost

Lepší sex díky lysohlávkám? Nové studie naznačují, že lysohlávky mohou pozitivně ovlivnit sexuální život. Ale je to opravdu bezpečné?

Výsledky bádání vědců z Imperial College London naznačují, že psychedelické látky, včetně psilocybinu obsaženého v lysohlávkách a LSD, mohou zlepšit sexuální funkce na několik měsíců po užití. Výzkum zkoumající vliv psychedelických drog na sexualitu, byl publikován v časopise Nature Scientific Reports.

Užívání některých látek může mít trvalý vliv na lidskou sexualitu. Například chronické pití alkoholu může vést k poškození nervů a cév, což se může projevit snížením libida, poruchou erekce a anorgasmií. Podle tuzemského průzkumu provedeného sexshopem YOO.cz považuje 40 % mužů a 14 % žen za překážku v dosahování orgasmu právě intoxikaci alkoholem. Také užívání antidepresiv může mít dlouhodobé dopady na sexuální funkce, i po ukončení léčby. Studie, kterou její autoři považují za první svého druhu, však naznačuje, že vliv psychedelik je v tomto ohledu naopak pozitivní.

„Naše zjištění naznačují potenciální dopady na stavy, které negativně ovlivňují sexuální zdraví, včetně klinické deprese a úzkosti,“ uvedl Tommaso Barba, spoluautor studie a doktorand v Centru pro výzkum psychedelik na Imperial College, ve zprávě o studii. „To je obzvláště významné vzhledem k tomu, že sexuální dysfunkce, mnohdy způsobená antidepresivy, často vede k tomu, že lidé tyto léky přestanou užívat a následně relapsují.“

DŘÍVE JSME PSALI:

Láska, sex a něžnosti aneb která znamení jsou nejvíce odvážná

Nikola Macáková — 16. 05. 2023
Znáte se již nějaký ten pátek, chodíte spolu do kina, na obědy i večeře, dokonale se ve všem shodnete a při ...

Pro provedení studie shromáždili výzkumníci odpovědi z dotazníků od téměř 300 účastníků před a po psychedelickém zážitku. Vzorek zahrnoval osoby užívající psychedelika pro rekreační, wellness či obřadní účely a malou skupinu účastníků klinické studie hodnotící účinek psilocybinu (hlavní psychoaktivní složky lysohlávek) na depresi. Poté vědci porovnali výsledky studie obou skupin, aby zjistili, jak psychedelický zážitek ovlivnil několik faktorů souvisejících se sexuální funkcí.

Zjištění naznačují potenciální terapeutické využití

Analýza ukázala, že „lidé v průměru hlásili zlepšení v celé řadě oblastí sexuální funkce až do šesti měsíců po svém psychedelickém zážitku, včetně úrovně prožívání sexu, sexuálního vzrušení, spokojenosti se sexem, přitažlivosti k partnerovi, vnímání vlastního vzhledu, komunikace a pocitu propojení“. Navíc téměř polovina účastníků klinické studie zkoumající vliv psilocybinu na depresi uvedla zlepšení v zájmu o sex, sexuálním vzrušení a spokojenosti se sexem. Naproti tomu, lidé léčení antidepresivem většinou hlásí zhoršení sexuální funkce.

Vědci se domnívají, že zjištění studie naznačují potenciál pro terapeutické využití psychedelik v řadě aplikací, včetně párové terapie. Rovněž upozorňují, že pokud budou úspěšně vyvinuty léčby deprese založené na psychedelikách, lze se vyhnout nežádoucím účinkům antidepresiv, jako je právě sexuální dysfunkce. „Na první pohled se může tento typ výzkumu zdát bizarní, ale psychologické aspekty sexuální funkce – včetně toho, jak vnímáme svá vlastní těla, naši přitažlivost k partnerům a naši schopnost intimně se s lidmi spojit – jsou všechny důležité pro psychickou pohodu sexuálně aktivních dospělých,“ vysvětluje Barba a dodává: Sexualita je základní lidskou touhou. Například víme, že sexuální dysfunkce je spojena s nižším pocitem pohody u zdravých dospělých, může ovlivnit spokojenost ve vztahu a je dokonce spojena se subjektivním štěstím a smyslem života.“

Ačkoli drogy jako psilocybin a další psychedelika vykazují v této oblasti velký potenciál, vědci varují před tzv. samoléčením s jejich pomocí. „Je důležité zdůraznit, že naše práce se nesoustředí na to, co se děje se sexuálními funkcemi během samotného stavu opojení psychedeliky a nemluvíme o vnímaném sexuálním výkonu. Ale naznačuje možný trvalý pozitivní dopad na sexuální funkce po jejich psychedelickém zážitku,“ upozorňuje Barba.

Zkušenosti uživatelů

Mnoho lidí, kteří se rozhodli začlenit lysohlávky do svého sexuálního života, hlásí pozitivní zkušenosti. Popisují pocit větší otevřenosti, snížených inhibic a zvýšené intimity. „Bylo to, jako bychom byli na stejné vlnové délce, emocionálně i fyzicky,“ říká jeden z respondentů, „sex nebyl jen fyzický akt, ale něco mnohem hlubšího.

Odborný pohled

Odborníci varují, že i když tyto zkušenosti mohou být slibné, výzkum v této oblasti je stále v počátečních fázích. „Musí být provedeny další studie, abychom pochopili potenciální přínosy versus rizika,“ uvádí MUDr. Jana Nováková, odbornice na psychiatrii a psychedelickou terapii. „Také je důležité zajistit, aby byli lidé informováni a přistupovali k užívání lysohlávek zodpovědně, s respektem k možným psychickým i právním následkům.“

Zatímco předběžné důkazy naznačují, že lysohlávky mohou mít potenciál zlepšit sexuální zážitek, je důležité přistupovat k těmto zjištěním s výraznou opatrností. Vědecký výzkum v této oblasti je teprve na začátku, a přestože osobní zkušenosti některých jednotlivců mohou být pozitivní, je důležité vzít v úvahu možná rizika. Jako u všech substancí ovlivňujících mysl, je klíčové přistupovat k užívání lysohlávek (pokud už je někdo musí nutně užívat) s respektem a odpovědností. Obecně se komukoliv, jakékoliv užívání těchto halucinogenních hub z lékařského hlediska nedoporučuje!

Lysohlávky jsou stopkovýtrusné houby, které se vyskytují v mnoha druzích (česká, mexická, aztécká, horská aj.). Řadí se mezi tzv. pravé halucinogeny. Halucinogeny výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání. Ovlivňují smyslové vnímání, prožívání okolní reality i sebe sama.

DŘÍVE JSME PSALI:

Český chlap a komunikace o sexu: průzkum odhaluje, o čem se nám dobře (ne)mluví

David Bárta — 17. 10. 2023
Naprostá většina českých mužů je přesvědčená, že se dá spokojeně žít v monogamním vztahu, když na něm oba z páru pracují.

Lysohlávky obsahují přírodní halucinogen, který mění vnímání a myšlení. Popisovány jsou stavy od euforie přes sluchové i zrakové halucinace po poruchy vnímání prostoru a času. Jelikož plodnice mají různý obsah účinné látky, velice snadno může dojít k předávkování. Účinky drogy jsou nevyzpytatelné, uživatelé popisují i negativní zkušenost, která se projevila záchvaty panického strachu, úzkostmi či depresemi. Lysohlávky mohou způsobit sebepoškozující a sebevražedné chování jedince, mohou spustit duševní onemocnění např. schizofrenii, vysoké dávky mohou nenávratně poškodit ledviny a játra. Při předávkování je nutné vyhledat lékařskou pomoc,“ vysvětluje Národní zdravotní informační portál (NZIP).

Riziko

Duševní onemocnění, sebevražedné jednání, nevratné poškození jater a ledvin, předávkování,“ vysvětluje dále Národní zdravotní informační portál (NZIP).

Legislativa

Pěstování, přechovávání nebo předávání jiné osobě je trestné. Závažnost je posuzována dle množství držené látky. Za množství „větší než malé“ je v ČR považováno nad 40 plodnic halucinogenních hub (nebo množství obsahující nad 50 mg psilocinu či odpovídajícího množství psilocybinu, tj. přibližně 70 mg). Držení většího než malého množství lysohlávek již může být posuzováno ne jako přestupek, ale jako trestný čin.

Léčba

Psilocybin není toxický, nezpůsobuje poškození žádného orgánu, ani nenavozuje závislost. Při jeho užívání ve formě hub je však třeba opatrnosti, protože houby mohou obsahovat dosud neprozkoumané látky, které mohou zatěžovat játra. Kombinace lysohlávek s alkoholem a léky tak mohou být potenciálně nebezpečné. Lysohlávky nebo psilocybin by neměl užívat ten, který trpí jakýmkoli psychotickým onemocněním, epilepsií, vysokým krevním tlakem nebo onemocněním srdce,“ dodává závěrem nzip.cz.

Použité zdroje: oxford-royale.com, nature.com, yoo.cz, imperial.ac.uk, nzip.cz,
redakční informace a zdroje, ve spolupráci s Lenka Hájková/addicts.cz*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.udalostiextra.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu