Konec prodejních automatů. ČSAK vytvořila vnitřní pravidla pro prodej kratomu

Publikuje: Nikola Macáková — 30. 01. 2023
Zdroj: Lukáš Pfeffer / Česko-Slovenská Asociace za Kratom
Úvodní stránka » Zdraví » Konec prodejních automatů. ČSAK vytvořila vnitřní pravidla pro prodej kratomu

Česko-Slovenská Asociace pro Kratom zakládá instituci s názvem Sdružení prodejců kratomu. Cílem instituce je regulace kratomu uvnitř komunity.

O tématu dnes informoval magazín UdálostiExtra.cz Lukáš Pfeffer, tiskový mluvčí Česko-Slovenské Asociace za Kratom (ČSAK) s tím, že samotna regulace kratomu bude do doby, než bude pro prodej a užívání kratomu připravený právní rámec. Prodejci, kteří se k Sdružení připojí, se zavazují dodržovat jeho etický kodex. Ten mimo jiné čítá body jako nulová tolerance automatového prodeje, nezbytnost laboratorního testování nebo zamezení prodeje nezletilým. Mezi prodejci je o instituci již nyní velký zájem.

Postel a proleženiny. To bude tvůj život, říkali lékaři Lukáši Šafrovi, tehdy desetiletému hochovi. Diagnóza zněla dětská mozková obrna a chlapce měla upoutat na lůžko. Střih, o sedm let později. Lukáš Šafr nejenže neleží bez života na posteli, ale chodí o holích a studuje. Navzdory všem prognózám dokonce cvičí v posilovně. „Za hodně vděčím kratomu. Bez něj by se mi žilo a fungovalo velice těžko,“ líčí Lukáš Šafr.

Příběh Lukáše Šafra dokládá, že kratom v České republice pomáhá překonávat desítkám tisíc uživatelů mnohdy závažné zdravotní obtíže. Česko-Slovenská Asociace pro Kratom (ČSAK) si však uvědomuje, že situace s látkou zvanou kratom je v tuzemsku neúnosná. Proto zakládá instituci s označením Sdružení prodejců kratomu.

Prodejci, kteří se k Sdružení připojí, se zavazují dodržovat jeho etický kodex. Ten řeší řadu problémů, které jsou aktuálně s prodejem kratomu u nás spojené. A to minimálně do doby, než bude k dispozici potřebná legislativa „Klademe si za cíl, aby se kratomová komunita regulovala zevnitř. Naším krédem je maximiální ochrana spotřebitele. Je to také jasný signál směrem k Ministerstvu zdravotnictví, že jsme si situace vědomi a máme vůli ji řešit,“ uvádí jeden ze zakladatelů ČSAK Lukáš Pfeffer.

Etický kodex

Biblí ČSAK a Sdružení prodejců kratomu bude již vytvořený etický kodex. Nejpalčivější otázky související s prodejem a užíváním kratomu jsou prodejní automaty, kvalita nabízených produktů a prodej nezletilým, přičem kodex na všechny nabízí odpověď. Každý člen ČSAK a Sdružení se totiž mimo jiné zavazuje, že nebude kratom prodávat ve výdejních automatech. Dále se zavazuje, že svůj produkt bude laboratorně testovat tak, aby byla zajištěna maximální ochrana spotřebitele. „Laboratorní testy budou monitorovat množství alkaloidů, které se v látce nachází. Samozřejmostí je také test na mikrobiologické patogeny. Pokud jejich množství bude nad limitem uloženým potravinářskou normou, prodejce daný kratom nesmí uvést na trh,“ vysvětluje Pfeffer. Laboratorní testování kratomu bude probíhat v laboratořích VŠCHT v Praze pod vedením doc. Ing. Martina Kuchaře, Ph.D.

Kratom u nezletilých

Třetí záležitostí, která vzbudila velkou mediální pozornost, je užívání kratomu nezletilými. Látka se aktuálně prodává jako sběratelský předmět, pročež jej prodejci mají povinnost prodat každému, kdo o ni v daném obchodě projeví zájem. Nařizuje to antidiskriminační zákon a prodejce jeho porušením riskuje likvidační pokuty. Dalším společným cílem ČSAK tudíž je minimalizovat riziko prodeje nezletilým a zasazovat se o zákaz prodeje nezletilým. „Tím, že naši členové nebudou prodávat kratom v automatech, se snižuje riziko užívání nezletilými. Podle průzkumu trhu jsou to totiž právě automaty, odkud mladí kratom nejčastěji kupují. Hledáme i další cesty, jak prodeji nezletilým zamezit, aniž bychom porušovali zákon. Několik variant máme již na stole, nicméně jde o část, kterou ještě musíme podrobně projednat s právníky,“ říká Pfeffer. Prodejci, kteří se kodexem budou řídit, získají status ověřeného prodejce, který budou moci vystavit na svém e-shopu. Registr ověřených prodejců bude rovněž k dispozici na webu ČSAK.

Naopak nedodržení kteréhokoliv z bodů etického kodexu bude znamenat ztrátu statutu ověřeného prodejce a vyloučení z registru i ČSAK.

Regulace svépomocí

ČSAK regulaci kratomu komunitou samotnou považuje za nezbytnou. Bez ní totiž český trhu bude nadále pokračovat ve stylu „divoký západ“, což může mít za následek kompletní zákaz kratomu u nás. To by však dle ČSAK i odborníků na drogovu problematiku, jako například Jindřich Vobořil byl velice nešťastný krok. Zákaz by totiž výrazným způsobem snížil kvalitu života desetitisíců lidí v České republice.

Výsledek by se zároveň minul účinkem. Kratom je na českém trhu zhruba patnáct let a ze dne na den nezmizí. Vznikl by tak obrovský černý trh a pokud je nyní dohled nad kratomem problematický, po uvedení do ilegality by nebyl žádný. Nehledě na skutečnost, že tento krok by z desetitisíců lidí udělal zločince. Desetitisíce manželů Kordysových. Přestože je projekt Sdružení prodejců kratomu teprve ve svých začátcích, již nyní ČSAK eviduje velký zájem. O členství se přihlásila celá řada tuzemských prodejců, včetně těch největších. „Kratom je nepochybně látka, která s sebou nese jistá rizika. Při zodpovědném užívání je však pozitiva mnohonásobně převyšují. S etickým kodexem bez výhrad souhlasím. Jsme seriózní ekonomické odvětví a potřebujeme jasně definovaná pravidla,“ líčí například spolumajitel společnosti Kratomia Marek Lončík.

Co je to Kratom

Kratom je zcela přírodní látka. Jedná o strom z čeledi kávovníků, rostoucí v Asii, přičemž je pro své lékařské a terapeutické účinky používán tisíce let. V závislosti na odrůdě a velikosti dávky je kratom užíván pro odbourávání bolesti, na deprese, úzkost, insomnii, pro zbystření smyslů, lepší koncentraci, motivaci, vyšší fyzickou i mentální výkonnost a mírnou euforii.

Důvody k užívání

V USA je kratom populární mezi válečnými veterány. Pomáhá jim překonávat deprese a PTSD. Stejně tak vykazuje dobré výsledky v léčbě závislosti na heroinu. Kratom je rostlina, která lidem bez jakékoli nadsázky vrací život. Disponujeme desítkami příběhů lidí, které do dokazují. A v následujících dnech a týdnech je budeme zveřejňovat, aby bylo nade vší pochyby jasné, proč by zákaz kratomu poškodil tisíce v této republice. Jeden příklad z mnoha: kontaktoval nás mladík, jehož mozková obrna upoutala na vozíček.

Žádné léky nepomáhaly. Plánoval sebevraždu. Poté se čirou náhodou dostal ke kratomu. Krátce po jeho užívání se bolesti utlumily natolik, že začal být schopen ovládat své tělo. A to takovou měrou, že nyní již vozíček nepotřebuje. Dokonce sportuje.

Rizika užívání Kratomu

ČT ve své reportáži uvedla, že na světě zemřely již desítky lidí s kratomem v krvi. To je zavádějící údaj. Tito lidé měli v krvi totiž rovněž alkohol, kokain, amfetaminy, benzodiazepiny, heroin a celou řadu dalších opioidních látek. U jednoho z nich byl příčinou smrti pád z výšky. Z toho důvodu musíme zdůraznit, že kratom se jeví jako bezpečná látka. Za stovky let užívání není na kratom evidováno jediné úmrtí. Ani jedno. Ostatně těmito slovy se o kratomu vyjádřil americký profesor chemie z Floridské univerzity Christopher McCurdy. Zkonzumovat dávku, která by byla letální, není stejně jako u marihuany v lidských silách. Předávkovat se jím však lze, v takovém případě se u dotyčného objeví palpitace, svalový třes, nausea. Nicméně tyto účinky zpravidla do několika desítek minut odezní. Bez dalších následků.

Kratom je zároveň návykovou látkou. Méně než nikotin, leč je. Při dlouhodobém a nadměrném užívání si člověk na kratomu vybuduje závislost. Abstinenčními příznaky pak jsou insomnie, nesoustředěnost, podrážděnost, neklid v nohou. Jde o příznaky nepříjemné, avšak nikoli život ohrožující. Po několika dnech bez látky odezní.

Kratom v České republice

Jedna z mála věcí, na níž reportáž 168 hodin poukázala správně, je problematika právní regulace. Respektive její naprostá absence, pročež je kratom dostupný komukoli a všude. Největším problémem jsou kratomové výdejní automaty, které někteří prodejci cynicky staví do blízkosti škol. Za jejich odstranění bojujeme poslední rok, přičemž o pomoc jsme požádali i národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. Bohužel zatím bez výsledku. Kratom mladistvým do rukou nepatří. Ve svém věku ještě nedovedou odhadnout veškerá rizika, která se s jeho užíváním pojí. Automaty musí z ulic pryč. Absence právní regulace rovněž způsobuje, že prodejci nemusí kontrolovat, co se v jejich produktu nachází. Balení kratomu proto může kromě rostliny samotné obsahovat také pesticidy a těžké kovy a poškodit tak uživateli játra. V České republice se bohužel zatím nachází pouze jednotky prodejců, kteří kratom laboratorně testují a zajišťují tak jeho nezávadnost. Kontrola kvality je proto naprostou nezbytností.

Právní regulace

Všechny výše zmíněné problémy, které se s kratomem v České republice pojí, by vyřešila správná právní regulace. Česko-slovenská asociace pro Kratom bojuje za to, aby byla látka dostupná pouze lidem nad osmnáct let a procházela potravinovou kontrolou. Zároveň věříme, že kratom by měl být k dostání pouze v ad hoc provozovaných obchodech a e-shopech. A to na občanský průkaz.

Zákaz Kratomu

Současný stav s dostupností Kratomu je neúnosný a vyžaduje změnu. Nicméně kompletní zákaz kratomu by způsobil pouze dvě věci: 1.) snížení kvality života tisíců lidí, 2.) zrod olbřímího černého trhu.

  1. Kratom má velký léčebný potenciál. Jeho účinky na tělo i mysl jsou podložené výzkumy i stovkami let užívání. Na tom se ostatně shodují odborníci, přičemž i Světová zdravotnická organizace naznala, že globální zákaz kratomu není vhodným krokem.
  2. Úplný zákaz by měl ještě jeden nezamýšlený efekt. V České republice kratom užívají desetitisíce lidí. Ti, kteří jej používají z lékařských a terapeutických důvodů, nepřestanou. Nevrátí se k životu v bolestech, k životu s těžkými depresemi. Nevrátí se k zoufalství a beznaději jen proto, že jim to ministerstvo zdravotnictví nařídilo. Stanou se z nich kriminálníci. Vzniknou zde desetitisíce manželů Kordysových. Kratom je na trhu totiž deset let. V momentě jeho zákazu by vznikl obrovský černý trh. Pokud je nyní kontrola nad kratomem problematická, po jeho postavení do ilegality by nebyla už vůbec žádná. Teprve tehdy by kratom začal být opravdovým problémem.

Stanoviska hostů kratomové diskuse:

Vedoucí meziresortního týmu Návykové chování, Ing. Jana Michailidu

U kratomu, u jako jedné z velmi mála látek, které jsou teda prevalentní na tom trhu, se můžeme snažit o nastavení nějaké racionální regulace. To znamená opravdu tu regulaci postavit tak, že bude odpovídat skutečně společenské škodlivosti.“

Vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora, Doc. MUDr. Viktor Mravčík

Snažíme se vytvořit legislativní rámec pro látky jako kratom a jiné rostlinné látky, které nejsou tak nebezpečné, aby musely být úplně zakázány. Takže pokud se někdo ptá proč se teda nezakáže prodej kratomu nezletilým nebo proč se neudělá to či ono, je to proto, že není podle čeho to provést. Ten regulační rámec tady úplně chybí.”

Národní protidrogový koordinátor, Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip

Protidrogová politika se dá zlepšit jedině tím, že přestaneme vše zakazovat a dávat na seznam zakázaných látek. To, že lidé látky užívají, je realita. Mít nějaké méně rizikové alternativy na trhu je dobře. Je ale špatně to, jak jsou na trh uvedeny. To je větší problém”

Toxikolog a Vedoucí pracoviště Laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek na VŠCHT Praha, Doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D

Tady těch látek, které by si zasloužili obdobnou regulaci je velké množství. Doufejme, že tuto záležitost dotáhneme do úspěšného konce a kratom bude regulován po všech stránkách, aby uživatelé nebo zákazníci, kteří si ho koupí věděli co přesně obsahuje, a to jak po stránce aktivních látek, tak samozřejmě kontaminantů.”

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu