Nevěra partnerů: boj o obnovení důvěry a lásky

Publikuje: David Bárta — 31. 10. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Magazíny » Nevěra partnerů: boj o obnovení důvěry a lásky

Čelit nevěře v partnerství není snadný úkol. Náš článek vám přinese pohled na důvody, řešení a cestu k obnovení lásky po zlomeném vztahu.

Nevěra partnera je téma, které se týká mnoha vztahů a příběhů po celém světě. Vztahy jsou složité, a jakmile do nich vstoupí nevěra, mohou se stát ještě složitějšími. Každý případ nevěry je jedinečný, ale většinou se jedná o zradu důvěry a způsobuje bolest a otázky ohledně budoucnosti vztahu. V tomto článku se zaměříme na to, co může vést k nevěře, jak se s ní vyrovnat a jak vzniklý zlomený vztah opravit.

Jak se s nevěrou vyrovnat

Když se zjistí, že jednoho z partnerů došlo k nevěře, je to devastující pro oba zúčastněné. Pro zraněnou stranu je obtížné pochopit, proč se to stalo, a jak se s tím vypořádat. Pro viníka nevěry může být také těžké postavit se ke svým činům a najít cestu k omluvě.

Komunikace je klíčem k řešení problémů spojených s nevěrou. Je nezbytné otevřeně hovořit o tom, co se stalo, proč se to stalo, a jakým způsobem se lze pokusit to napravit. Je důležité, aby oba partneři měli možnost vyjádřit své pocity a pohledy, a to i přes bolestné emoce, které se mohou objevit. Terapie může být také užitečným nástrojem pro páry, kteří se snaží znovu postavit svůj vztah.

Ať je to tak nebo tak, pokud člověk skutečně miluje, je to vždy velmi těžké a chce to opravdu velkou dávku upřímnosti a lásky.

Oprava zlomeného vztahu

Opravit vztah po nevěře je obtížný proces, ale může být proveditelný, pokud jsou oba partneři ochotní pracovat na svém vztahu. Návrat k důvěře může trvat dlouho a vyžaduje trpělivost a kompromisy. Některé kroky, které mohou pomoci při obnově vztahu, zahrnují:

 1. Omluva a odpuštění: viník nevěry by měl upřímně litovat svých činů a omluvit se partnerovi. Na druhé straně je důležité, aby zraněná strana byla schopna postupně odpustit.
 2. Změna chování: opět viník by měl aktivně pracovat na změně svého chování a zajistit, aby se nevěra neopakovala. To může zahrnovat terapii nebo samostudium, pokud byla nevěra způsobena osobními problémy.
 3. Komunikace: komunikace je stále klíčem. Partneři by měli být schopni otevřeně hovořit o svých pocitech a obavách, aniž by se obviňovali.
 4. Terapie: využití terapie může být užitečné pro páry, kteří potřebují externí podporu a rady při řešení svých problémů.

Důvody nevěry

Nevěra je komplexní problém a její důvody mohou být různorodé. Někdy se jedná o nedostatek pozornosti, emocionální nedostatek nebo jednoduše touhu po dobrodružství. V některých případech může nevěra vyplynout z komunikačních problémů ve vztahu, nespokojenosti nebo touhy po změně. Je důležité si uvědomit, že nevěra není vždy projevem nevěrnosti k partnerovi, ale může být také důsledkem osobních problémů a nedostatečné zralosti.

Existuje samozřejmě nespočet důvodů, proč někdo podvádí a vzniká nevěra ve vztahu. Popíšeme si ale ty nejčastější důvody. Největší příčina je jen nedostatek péče o vztah. Je to jako s rodinným domem. Pokud se o něj přestaneš starat, brzy se začne rozpadat,“ uvádí k tématu web cestarelaxace.cz.

Mnoho lidí si toto uvědomuje a moc dobře ví, že je třeba se o vztah starat a pečovat o něj. Ale přesto to nedělají, respektive dělají, ale jen na začátku vztahu, nebo do určité doby. Většinou je to do doby, než získají nějakou jistotu, nebo si myslí, že mají vyhráno, mají partnera jistého a podobně.

Pokud dojde ve vztahu k nevěře, nikdy není na vině jen jeden z partner§, ale vždy je chyba na obou stranách. Všechno, co se děje ve vztahu je propojené s oběma partnery. Každý člověk je zodpovědný za to, co k sobě připoutal ať je to osoba, věc, situace, nebo cokoliv jiného,“ píše se dále na webu.

Náročné emoční problémy se objeví v partnerském vztahu, čím více času stráví společně a čím delší je takový vztah. To je zcela přirozené a lze to očekávat. „Tvůj partner je zrcadlo, stejně jako každý je tvé zrcadlo. Toto zrcadlo je jen odraz lásky, strachu, nenávisti, smutku a radosti, které v sobě máš ze svých minulých vztahů. Lidé, kteří jsou nám nejblíže, s nimiž jsme si dovolili být emocionálně a intimní spojení, tak jsou našimi nejtvrdšími zrcadlovými odrazy, protože odhalují naše nejhlubší a nejvíce skryté zraněné části sebe, které byly po celý život pohřbený. Vždy pamatuj, že to co se ti na nich nelíbí, je to co nemůžeš v sobě přijmout,“ uvádí dále web cestarelaxace.cz a v bodech vypisuje:

  • Závislost – Problémy se zneužíváním návykových látek ať už jde o závislost na alkoholu, drogách, hazardních hrách nebo něčem jiném jsou jasnými rizikovými faktory. Například alkohol může pomoci zcela k posunutí hranic a člověk se stává povolnějším a je o mnoho více náchylnější k nevěře oproti střízlivému stavu.
  • Trauma v dětství – Někdy je traumatu z dětství jako je fyzické, sexuální nebo emocionální zneužívání nebo jiné zanedbávání spojeno s vyšší šancí, že člověk bude podvádět, pokud se trauma nevyléčí a tento člověk nemá vyřešené problémy z dětství, nebo minulostí.
  • Vystavení nevěře v dětství – Předchozí zkušenosti s nevěrou zejména v dětství mohou také zvýšit riziko nevěry. Studie z roku 2015 zjistila, že děti, které jsou vystaveny nevěry ze strany rodičů, tak mají dvojnásobnou pravděpodobnost, že se budou také v průběhu života nevěrní.
  • Duševní a psychické onemocnění a problémy –  Některé duševní choroby, jako je bipolární porucha mohou být faktorem, který přispívá k podvádění a může vzniknout nevěra. Dokonce i narcistické rysy, nebo jiné poruchy osobnosti jsou spojeny s vyšší pravděpodobností k nevěře. U narcismu může být záležitost vedená egem. Nejen, že se lidé s těmito poruchami soustředí na sebe, ale postrádají často empatii, takže si neuvědomují dopad svých činů na svého partnera.
  • Sexuální závislost – Sexuální závislost, byť i u jednoho z partnerů zvyšuje šanci, že nebudou spokojeni s fyzickým a intimním aspektem svého vztahu a mohou hledat jinde. Nadměrná sexuální touha a závislost na sexu je velmi častý důvod k nevěře.
  • Minulost a podvádění – Přísloví „jednou podvodník vždy podvodník“ byl vědecky prokázán. Studie z roku 2017 byla první, která vyhodnotila důvěryhodnost tohoto přísloví. V této studii bylo prokázáno, že lidé, kteří se v minulosti účastnili nevěry, mají až třikrát častější předpoklad opakovat toto chování ve svých dalších vztazích. A zde je další vědecký důkaz a studie, která toto tvrzení potvrzuje. Ale samozřejmě to tak neplatí vždy, protože existují lidé, kteří dokáží změnit sebe, svůj život a přehodnotit své vnitřní hodnoty.
  • Pomsta – Pokud jeden z partnerů měl poměr, nebo jej nějakým způsobem poškodil, může dotčený partner cítit potřebu pomsty, kterou může být právě nevěra.
  • Internet – Mít poměr, zejména emoční vztah, je mnohem snazší než v minulosti a sociální sítě se podílejí na velmi často na nevěře a rozchodu. Internetová nevěra nebo-li online podvádění je stále podvádění i když se dva lidé nikdy nesetkají tváří v tvář.
  • Špatně nastavené hranice – Špatné osobní hranice nebo limity, které klademe na druhé lidi, a hlavně své partnery, pokud jde o to, co považujeme za přijatelné nebo nepřijatelné, mohou také zvýšit šanci, že k nevěře dojde. Lidé, kteří jen obtížně umí říct ne, nebo neumí říct ne a postavit se za sebe a své vnitřní hodnoty se mohou ocitnout v situaci, která pro ně může být nepřijatelná, bolestivá, nebo to nebude to co si přáli a to včetně nevěry. Řešením špatně nastavených hranic je sebeláska.
  • Pocit nedocenění – Pocit podhodnocení nebo zanedbání může také vést k nevěře. Když oba partneři pracují a nemají na sebe čas, nebo ženy často nesou nátlak na domácí práce a péči o děti. V tomto případě nevěra ukazuje únik, nebo nějakou formu odreagování a podobně. Na druhou stranu pocit zanedbávání může souviset a také často souvisí spíše s nerealistickým očekáváním partnera než se skutečným zanedbáváním.

Rizikové faktory ve vztahu, které mohou vést k nevěře

Problémy ve vztahu mohou být také rizikovým faktorem podvádění. Mezi ně mohou patřit například tyto:

 • Domácí násilí a emoční zneužívání
 • Emoční nebo fyzické odpojení (odloučení)
 • Finanční problémy
 • Nedostatek komunikace
 • Nedostatek respektu
 • Špatná kompatibilita (lidé, kteří jsou spolu ze špatných důvodů) Nízká kompatibilita znamená, že partneři nemají spolu nic společného, nerozumí si spolu a podobně.

Nevěra ve vztahu má mnoho různých důvodů a příčin a nyní se podíváme na další příčiny nevěry a rozepíšeme si proč tomu tak je.

Ovlivňující faktory: podvědomí a negativní vzory

Jedním z klíčových prvků ovlivňujících náš život je naše podvědomí. Až 95% našeho života je řízeno tímto hlubokým mentálním úložištěm, které obsahuje stopy všeho, co jsme slyšeli, viděli a prožili.

Toto podvědomí se začíná formovat už od narození a tvaruje se přibližně do věku 6 až 7 let. Dětství je klíčovým obdobím, ve kterém se zakládají naše přesvědčení o sobě, o vztazích, lásce a životě. Tyto přesvědčení nás ovlivňují v tom, jak přistupujeme k problémům, jak věříme sami sobě, jak se chováme a jak rozhodujeme.

Zároveň v dětství přebíráme modely vztahů od našich rodičů, což ovlivňuje, jaké partnery si vybíráme. Často jsme svědky konfliktů, rozchodů, nevěry nebo domácího násilí v našem rodinném prostředí, což vytváří negativní podvědomé vzory, jež se následně opakují v našem vlastním životě.

Zranění z dětství, která nebyla zpracována, se ukládají do podvědomí a ovlivňují naše budoucí vztahy. Pokud tato traumata nejsou uzdravena a negativní programy v podvědomí nejsou přepracovány, opakujeme stále znovu a znovu vzory, které způsobují bolest a nevěru.

Vliv podvědomých vzorců na nevěru

Dalším důležitým faktorem je vliv podvědomých vír a přesvědčení na nevěru. Mnohdy si osvojujeme závěry, jako například, že „všichni muži jsou stejní“ nebo „všechny ženy jsou děvky“, a tyto představy se stávají podvědomými programy. Tyto programy poté formují naše vztahy tak, že přitahujeme partnery, kteří nám tuto negativní realitu odrážejí a způsobují nám bolest a nevěru. Je třeba si uvědomit, že tato přesvědčení mohou být změněna a uzdravena prostřednictvím práce s podvědomím.

DŘÍVE JSME PSALI:

Láska, sex a něžnosti aneb která znamení jsou nejvíce odvážná

Nikola Macáková — 16. 05. 2023
Znáte se již nějaký ten pátek, chodíte spolu do kina, na obědy i večeře, dokonale se ve všem shodnete a při ...

Nevěra partnera je bolestnou zkušeností, která může způsobit zlomené sny a poškození vztahu. Nicméně, pokud jsou oba partneři ochotní pracovat na obnovení důvěry a komunikace, může být možné opravit vztah a posílit ho. Je důležité si uvědomit, že každý vztah je jedinečný, a neexistuje jedno univerzální řešení. Klíčem k úspěchu je otevřenost, pochopení, láska a trpělivost v procesu obnovy vztahu po nevěře.

Použité zdroje a citace: cestarelaxace.cz, redakční informace, poznatky a zdroje,
(redakční text.)

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu