Lidé v insolvenci, drahota a vysoká inflace v republice

Publikuje: Nikola Macáková — 14. 10. 2022
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Lidé v insolvenci, drahota a vysoká inflace v republice

Redakce serveru UdálostiExtra.cz se zaměřila na aktuální téma, kterým je vysoká inflace, drahota a tisíce lidí v insolvenčním řízení.

Díky koronavirové pandemii a také jejímu radikálnímu řešení ze strany bývalé vlády Andreje Babiše (ANO) které v mnoha případech bylo na hraně zákona, mnohdy i na hraně Základní listiny práv a svobod občanů, s čímž bývalý premiér Babiš neměl sebemenší problém a nastolil spolu s jeho týmem odborníků a ministrů taková razantní protipandemická vládní nařízení a opatření, že se mnoho – skutečně mnoho lidí především pak malých a středních podnikatelů, ale i obyčejných zaměstnanců výrazně zadlužilo, zkrachovalo a dostalo se tak do vysokých dluhů. Mnoho z těchto lidí právě díky, v té době nastoleným vládním opatřením zbankrotovalo a bylo nuceno využít insolvence nebo-li oddlužení.

Z bláta do louže…

Aktuálně nová vláda premiéra Petra Fialy (ODS) a vládnoucí koalice opět „po covidu“ zasadila lidem a malým či středním živnostníkům v republice další razantní úder v podobě neskutečné drahoty prakticky všeho a vysoké inflace. A to se můžeme jen modlit aby se neozval současný ministr zdravotnictví Válek s tím, že zde máme podzimní „56 vlnu koronaviru“ a že nařizuje to či ono nebo doporučuje „35 posilující dávku“ očkování proti covidu-19. (Myšleno s humornou nadsázkou).

Z mediálních výroků našich politiků a ústavních činitelů je údajně vše způsobeno Putinovou válkou na Ukrajině. Tvrdí neustále dokola čeští politici, co se obecně vysoké inflace a drahoty týká. Nebo tvrdí; citujeme: „to mi nic, to Babiš! Za vše může bývalá vláda expremiéra Babiše a podobně.“  Nicméně například velmi diskutované téma předražená elektřina VS spol. ČEZ prodej české  elektřiny za pakatel do zahraničí s následným nákupem/odkupem zpět za tučné finance a následná pomoc či zásah vlády na toto téma je na bodu mrazu. Doslovně. To samé platí pro pravděpodobně uměle a úmyslně navýšené ceny pohonných hmot v České republice. Proč vláda nekoná a neřeší to razantně je otázkou?!

Potíž je v tom, že další tisíce lidí nejen z řad podnikatelů a malých živnostníků se opět dostali do dluhových pastí, jsou výrazně zadluženi, hrozí jim nebo je již s nimi vedena soudní exekuce nebo sami zažádali obdobně, jako lidé v době koronavirové pandemie krajské soudy o insolvenci.

Oddlužení (úpadkové řízení)

Oddlužení (či osobní bankrot) je v podstatě sanační způsob řešení úpadku, který byl do českého právního řádu zaveden insolvenčním zákonem (InsZ). „Jeho vymezení jako jednoho ze způsobů řešení úpadku podle InsZ, je možné i navzdory formulačnímu nedostatku § 1. InsZ. Rozdílně je oddlužení pojato ve slovenské právní úpravě, která oddlužení chápe jako institut, který nastupuje po některém ze způsobů řešení úpadku, když hovoří o možnosti dlužníka domáhat se po zrušení konkurzu zbavení zbytku dluhů. Dlužníkem může být fyzická osoba, fyzická osoba v postavení spotřebitele a od 1.1.2014 může způsob řešení úpadku oddlužení navrhnout také podnikatel – fyzická osoba a právnická osoba, která není považována za podnikatele (např. nadace),“ píše portál wikipedia.org.

Od 1.1.2014 kdy vzešla v platnost novela daného zákona lze žádat o společné oddlužení manželů. Dluhy manželů se poté řeší v rámci jednoho insolvenčního řízení, kdy je výhodou pro manželé menší odměna insolvenčnímu správci, než kdyby žádali každý zvlášť.

Co s tím? Jak vláda premiéra Fialy a vládnoucí koalice těmto lidem, kteří jsou aktuálně v insolvenci či ji teprve plánují pomůže? Chystá se další novela insolvenčního zákona?

Redakce serveru UdálostiExtra.cz na dané téma položila několik otázek poslankyni za Hnutí STAN Barboře Urbanové, která se aktuálně danému tématu věnuje.

V insolvenci jsou aktuálně v republice tisíce lidí a takřka denně další přibývají, ať už to bylo v souvislosti s koronavirouvou pandemií, kdy zkrachovali a podobně nebo aktuálně obrovskou drahotou a inflací, která panuje v České republice. Obecně, jak hnutí STAN potažmo vláda ČR reálně těmto lidem pomůže?

  • Novelou insolvenčního zákona, která zkrátí dobu oddlužení na 3 roky a sníží bariéry vstupu do oddlužení, čímž by měla motivovat do oddlužení vstupovat. Dále systémovou podporou center, která s tímto problémem pracují přímo s dotčenými v regionech.

Poníží se lidem, kteří již insolvenci mají například 2 roky a tedy jim insolvence běží jak má nějak nezabavitelná částka, aby jim fyzicky zbylo více finančních prostředků, aby mohli zaplatit dnes již tak vysoké náklady na bydlení např. vysoké měsíční zálohy na plyn či elektriku? (Příklad.; manželé oba zaměstnanci (na HPP) on výdělek čistého 40tis Kč, ona výdělek čistého 23tis. Kč, celkem jim insolvenční správce sebere jemu cca 18-20 tis. Kč, jí 6 – 8tis.Kč. Zde tedy na uvedeném příkladu kolik jim, po připravované novele zákona a podob. zbyde finančních prostředků).

  • Nezabavitelná částka se určuje nařízením vlády. My se snažíme vybrat v celém systému místa, která potřebují změnit. Teď například konkrétně mluvíme o normativech, které upravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
  • Nezabavitelná částka byla jen letos už opakovaně upravena, mně zatím chybí informace o vyhodnocení těchto úprav, zda to nezpůsobilo problémy jiným atp, ale pracujeme na tom průběžně – ono se to také musí průběžně vyhodnocovat, jednou změnit nestačí.

Počítá připravovaná novela insolvenčního zákona s tím, že by byla obecně zkrácena doba insolvence samotné – pokud ano, jak? Aktuálně platí, že dlužník musí za pět let zaplatit min. 30% z celkové dlužné částky a to i v případě manželů. (dokonce nepleteme-li se tak i když je již zaplaceno 30% insolvence nekončí…) Pokud ovšem dlužník zaplatí do tří let od počátku insolvence 60% z celkové částky dluhu tím, by měla pro něj insolvence skončit a měl by být tzv. oddlužen. Počítají i nové legislativní úpravy s touto verzí/potažmo mělo by dojít k nějakým změnám-obecně. Například pokud dlužník k dnešnímu dni již zaplatit min. požadovanou výši 30% a běží mu insolvence samotná cca 2 roky muže nebo pomyslí novela na to, že by mohl být předčasně osvobozen od dalšího placení, insolvence mu skončila a byl tzv. oddlužen i když 30% z celkové dlužné částky nezaplatil za 5let ale třeba za 2 roky?

  • V novele počítáme s tím, že bude zkrácena doba oddlužení na 3 roky pro fyzické i právnické osoby. Verze novely, kterou my podporujeme, přináší změnu v tom, že by zůstaly aktuální podmínky pro splnění pětiletého oddlužení, ale podmínky by měly být naplněny za 3 roky. Stejně jako doteď bude oddlužení ukončeno po uběhnutí daného limitu tří let (nyní pěti), s tím, že pokud bylo splaceno alespoň 30%, bude oddlužení splněno. Pokud bude zaplaceno méně, tak je aktuálně na posouzení soudu, zda dlužník “vynaložil veškeré úsilí”. Pokud ano, bude oddlužené úspěšně ukončeno.
  • Aktuálně ale bohužel nelze slíbit nic jistě, pouze že tato verze existuje a my za STAN ji preferujeme.

Obecně připravovaná novela insolvenčního zákona bude pro stávající dlužníky, kteří již v insolvenci jsou nebo pouze pro nové a nově schválené insolvence?

  • O tom se také bavíme, zatím to ale vypadá, že pouze pro nové a nově schválené insolvence.

Kdy počítáte Vy osobně, že by k novele mohlo dojít a kdy nebo od kdy by mohla vejít v platnost?

  • Chceme, aby co nejdříve vstoupila do připomínkového řízení, přece jen jde o implementaci evropské směrnice, se kterou máme již zpoždění. Pak samozřejmě budeme tlačit rychlé projednávání. Vzhledem k okolnostem bych nerada sdílela další předpoklady, které by se snadno mohly objektivně danými skutečnostmi posunout.

Lidé, kteří již v insolvenci jsou – obecně, budou muset po zmiňované novele a připravovaných změnách něco nějak řešit sami fyzicky, např. jít ke krajskému soudu a řešit něco nějak, nebo bude vše probíhat automaticky?

  • To záleží na tom, jaké bude finální novela mít znění. Zatím to ale vypadá, že se změny budou týkat pouze nově zahájených oddlužení a tím pádem lidé, kteří jsou v insolvenci nyní, nebudou muset řešit nic.

Mimořádné odměny: v době pandemie koronaviru bývalý premiér A. Babiš a jeho vláda fyzicky odměnila například zdravotnické záchranáře u ZZS, kteří obdrželi á 120.000,- Kč hrubého na hlavu za mimořádně odvedenou a náročnou práci a činnost právě v koronavirové pandemii, přesto jim insolvenční správce tyto peníze sebral, neboť byly klasicky zahrnuty do výplat daných zaměstnanců. Mohou tito lidé obecně žádat nyní aktuálně o navrácení těchto dříve zabavených finančních prostředků či nikoliv a bude vláda či hnutí STAN aktuálně se zabývat i touto otázkou, neboť jak jsme v minulosti byli svědky může se stát, že přijde další obdobná pandemie a mohlo by opět dojít k tomu (i když to bohužel pravděpodobně nelze od nového premiéra Fialy předpokládat, že by byl tak „štědrý,“ jako byl expremiér Babiš… nicméně obecně, zda i s tímto bude v novele daného zákona počítáno či nějak kalkulováno.

  • Musíme ohlídat, aby v případě mimořádných odměn byly tyto vyjmuty z těch, které podléhají exekucím či insolvencím. Historicky se tak párkrát stalo a snažíme se na to myslet,“ dodala k tématu závěrem poslankyně za Středočeský kraj Barbora Urbanová (STAN).
DŘÍVE JSME PSALI:

Nikola Macáková — 

Redakce serveru UdálostiExtra.cz na dané téma oslovila také předsedu Poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného, který má dané téma a problematiku na starosti a aktuálně se mu věnuje redakci potvrdil, že aktuálně je „na spadnutí“ novela příslušného zákona s tím, že novela jako taková bude myslet jak na nově zadlužené osoby, které požádají prostřednictvím krajských soudů o oddlužení či insolvenci s tím, že novela bude zcela jistě pomýšlet i na osoby, které již insolvence mají schválené. „Konkrétní body jsou zatím v jednání a předmětem dalších diskuzí,“ dodal telefonicky naší redakci Marek Výborný (KDU-ČSL).

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu