Skrytá hrůza: osud více než 2 milionů německých žen znásilněných Rudou armádou

Publikuje: Nikola Macáková — 17. 07. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Magazíny » Skrytá hrůza: osud více než 2 milionů německých žen znásilněných Rudou armádou

Během druhé světové války bylo mnoho lidí postiženo hrůzami války. Tématu se věnovala redakce našeho magazínu s tím, že mezi těmi, kteří trpěli a zažili nepředstavitelné utrpení, byly také ženy.

Ve válkách se znásilňuje. Není to náhoda, je to válečná zbraň stejně jako kulomet nebo granát. Většina žen o svém utrpení ale nepromluví. Medializovány bývají ty nejextrémnější případy, ve kterých dominuje brutalita nebo etnická nenávist. Tresty padají výjimečně. A ty miliony žen, kterým válka zničila zbytek života, tu zůstávají jako němá mementa,“ píše k tématu obecně web heroine.cz.

Jak Spojenec jednotky vstoupily a obsadily německé území během pozdějších fází Druhá světová válka, hromadné znásilnění žen se odehrálo jak v souvislosti s bojovými operacemi, tak během následujících okupace Německa vojáky ze všech postupujících spojeneckých armád, i když většina učenců souhlasí s tím, že záznamy ukazují, že většina znásilnění byla spáchána Sovětské okupační jednotky. Válečné znásilnění následovaly desetiletí ticha,“ uvádí k tématu internetová encyklopedie Wikipedia.

Územní změny a profesní zóny nacistického Německa po jeho porážce. Mapa zahrnuje přední linii podél Labe, ze které se americké jednotky stáhly v červenci 1945. Zdroj: Americká armáda / globalsecurity.org / Wikipedia commons / CC0

Podle historika Antony Beevor, jejichž knihy byly v roce 2015 zakázány některým ruským školám a školám, NKVD Soubory ( Sovětské tajné policie ) odhalily, že vedení vědělo, co se děje, ale udělalo jen málo pro to, aby to zastavilo. Bylo to často zadní patlon jednotky, které spáchaly znásilnění. Podle profesora Olega Rzheshevského bylo „za spáchání krutostí potrestáno 4 148 důstojníků Rudé armády a mnoho privátů““. Přesný počet německých žen a dívek znásilněných sovětskými jednotkami během války a okupace je nejistý, ale historici odhadují, že jejich počet je pravděpodobně ve stovkách tisíc, a možná až dva miliony,“ uvádí dále Wikipedia.

Jedním z nejhorších příkladů bylo sexuální násilí, které se odehrávalo v poválečné Německé říši. Historické záznamy odhalují, že více než 2 miliony německých žen bylo znásilněno příslušníky Rudé armády. Tento článek se zaměří na důvody, poznatky a historické kontexty této tragédie.

Sovětský spisovatel židovského původu Ilja Grigorjevič Erenburg se za 2. světové války zabýval protiněmeckou propagandou. V roce 1942 psal články, v nichž líčil Němce jako fašisty, přinášející s sebou divošství, zvěrstva, kult násilí, smrt a v článku otištěném 24. listopadu 1944 ve vojenském deníku Krasnaja zvezda vyzýval vojáky: „Zabíjejte Němce! Pokud nezabiješ Němce, Němec zabije tebe.“ Není divu, že vojáci Rudé armády, hlavně ti ze sovětských asijských republik, našli v německých ženách snadný cíl, jak se pomstít. „V jejich znásilňování viděli pokračování bojového úkolu i zvláštní druh válečné zbraně,“ píše v použité citaci k tématu armyweb.cz.

Najednou se rozrazily dveře a do kláštera vpadly desítky ruských vojáků. Byli opilí a okamžitě se na nás vrhli. Na každé z nás se vystřídalo hned několik mužů. Nic jsem nevnímala, jen sem se modlila a doufala, že to brzy skončí,“ vyprávěla svůj příběh jedna ze 182 jeptišek, které znásilnila horda ruských vojáků při dobytí slezské Nisy. „Dne 25. března 1945 vtrhli do tamního kláštera a abatyši, která se snažila své svěřenkyně chránit rozpaženýma rukama, několikrát střelili do hrudníku. Rusové si zkrátka nebrali servítky už od samého vstupu na území nepřítele,“ uvádí dále armyweb.cz.

Historický kontext: Po skončení druhé světové války se spojenecké síly, mezi nimiž převládala Rudá armáda dnes bývalého Sovětského svazu, dostaly do německého území. Toto období bylo charakterizováno chaosem, rozpadem společenského řádu a především násilím. Rudá armáda se proslavila zvěrstvy, zločiny proti lidskosti a sexuálním násilím, které byly namířeny zejména proti německým civilistům, včetně žen a dívek.

Důvody pro sexuální násilí: Existuje několik faktorů, které přispěly k rozšíření sexuálního násilí Rudou armádou. Zaprvé, dlouholetá propagandistická kampaň proti Němcům představovala ženy jako „nepřátele“ a jistou „válečnou kořist“. To vytvořilo atmosféru nenávisti a dehumanizace, která podporovala brutální jednání vůči civilistům. Dále, vojáci Rudé armády se považovali za tzv. osvoboditele, kteří měli právo se pomstít za všechny německé zločiny. Toto zkreslené vnímání a pocit bezpráví vedly k masovým případům sexuálního násilí a týrání. Také nedostatek disciplíny a kontrola nad vojáky v poválečném chaosu přispěly k takovým zločinům.

Maršál Konstantin Rokossovskij (na snímku), velitel 2. běloruského frontu, ve svém rozkaze číslo 006 nařizoval: „Aby se pocity nenávisti vojáků zaměřovaly výhradně proti nepříteli na bojišti.“ | Zdroj: Grigory Vayl / Wikimedia Commons / CC0 

Poznatky a statistiky: Statistiky a historické záznamy ukazují rozsah a šíři sexuálního násilí Rudou armádou. Podle odhadů bylo více než 2 miliony žen v Německé říši znásilněno. Tyto údaje jsou založeny na přítomnosti sovětských vojáků a na záznamech, které obsahují (nejen) svědectví obětí. Výzkumné studie, které zkoumaly téma, potvrzují vysoký výskyt sexuálního násilí. Například kniha Antony Beevora s názvem „Berlín: Pád 1945“ podrobně dokumentuje hrůzy, které německé ženy zažívaly.

DŘÍVE JSME PSALI:

Kamikaze letci z druhé světové války: zbytečná oběť většiny, jen 1 z 9 dosáhl cíle

Nikola Macáková — 17. 07. 2023
Během druhé světové války se kamikaze stali symbolem neuvěřitelné oddanosti a odvahy japonského císařského námořnictva.

Sexuální násilí, které postihlo více než 2 miliony německých žen ze strany Rudé armády během druhé světové války, je nepopiratelným tragickým jevem. Historické záznamy, svědectví obětí a výzkumné studie nám poskytují důkazy o rozsahu a důvodech tohoto násilí. Dlouholetá propagandistická kampaň a zkreslené vnímání Rudé armády vedly k brutálnímu zacházení se ženami. Je důležité, abychom se naučili z této temné kapitoly historie a pracovali na prevenci podobných zločinů ve světě dnešním i budoucnosti.

Není divu, že vojáci Rudé armády, hlavně ti ze sovětských asijských republik, našli v německých ženách snadný cíl, jak se pomstít (ilustrační foto) | printscreen z YouTube pořídil armyweb.cz.

Tématu se věnovalo několik knih a studií, které by vám mohly poskytnout další relevantní informace;

  • Antony Beevor: „Berlín: Pád 1945“ – Kniha se podrobně zabývá událostmi v Berlíně během konce druhé světové války, včetně sexuálního násilí Rudou armádou.
  • Miriam Gebhardt: „When the Soldiers Came: The Rape of the Soviet-German Population“ – Tato kniha se zaměřuje na sexuální násilí páchané na německém obyvatelstvu Rudou armádou a poskytuje analýzu a statistiky.
  • Norman M. Naimark: „The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945-1949″ – Tato kniha se zabývá sovětskou okupační zónou v Německu a může obsahovat informace o sexuálním násilí Rudou armádou.

Závěrem by bylo dobré zmínit skutečnost, že zmiňovaná zvěrstva se neodehrávala jen ze strany Rudé armády, ale také ze strany nacistů, kteří rovněž páchali neuvěřitelné a nelidské činy. Již nyní redakčně připravujeme článek na téma „Masakr v Babím Jaru,“ kde se pro změnu „vyznamenali“ němečtí nacisté, kteří zde postřílely koncem září 1941 přes 33 tisíc Židů a v průběhu Velké vlastenecké války několik desítek tisíc dalších občanů tehdejšího SSSR. Za podpory tehdejších polovojenských ukrajinských oddílů.

Použité zdroje: Beevor, Antony. „Berlín: Pád 1945„. Wikipedie , heroine.cz , armyweb.cz.
(redakční text) *

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu