Hitlerovo tajné plány: Židovské artefakty jako základ muzea po válce?

FOTOGALERIE
Publikuje: Nikola Macáková — 22. 07. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Magazíny » Hitlerovo tajné plány: Židovské artefakty jako základ muzea po válce?

Během druhé světové války a nacistické éry Adolf Hitler a jeho režim spáchaly nesčetné hrůzy, které se navždy zapsaly do dějin.

Avšak na povrch vyplavaly informace, které naznačují nečekaný aspekt Hitlerova plánu ohledně židovských artefaktů. Podle některých zdrojů údajně uvažoval o vytvoření muzea, které by obsahovalo židovské kulturní dědictví. Tato tvrzení jsou založena na různých historických pramenech a dokumentech. Zbývá se podívat na důkazy a provést analýzu těchto „neobvyklých tvrzení.“ Tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu.

Projekt Riese: jedním z nejzajímavějších zdrojů, který odkrývá tento aspekt Hitlerových plánů, je spojen s „Projektem Riese“. Tento projekt byl nacistickým inženýrským úsilím vytvořit síť podzemních tunelů a komplexů v Polsku. Některé prameny naznačují, že byl určen k uchování artefaktů a uměleckých děl, včetně těch židovského původu, po válce. Tento zdroj má své kořeny ve spisech polského odboje a archeologických průzkumech.

„Projekt Riese (německy „obr“) je kódové jméno pro projekt stavby nacistického Německa v letech 1943–1945, kterou tvoří sedm podzemních staveb v Sovích Horách a hrad Książ v Dolním Slezsku. Žádná z nich nebyla dokončena; všechny jsou v různých stádiích rozpracovanosti a jen malé procento tunelů je vybetonováno,“ uvádí k tématu internetová encyklopedie Wikipedia.

Účel stavby je stále neznámý z důvodu chybějící dokumentace. Některé zdroje naznačují, že všechny stavby byly součástí Vůdcova hlavního stanu; dle jiných se jedná o kombinaci Hlavního stanu a zbrojního průmyslu. Při srovnání s podobnými zařízeními můžeme jako součást velitelství (nebo jako úřední budovu) označit hrad, zbytek tunelů v Sovích Horách je naplánován jako síť podzemních továren,“ píše se v krátkém výpisu na Wikipedii.

Stavební práce prováděli nuceně nasazení dělníci, váleční zajatci a vězni z koncentračních táborů. Mnozí zemřeli v důsledku nemocí a podvýživy.

DŘÍVE JSME PSALI:

Vybudoval Adolf Hitler na jižním pólu tajné podzemní město?

David Bárta — 12. 01. 2023
Co se nachází v podzemních hlubinách Antarktidy? Ukrýval se zde sám Adolf Hitler? Toto vše si přečtete v tomto článku.

Zajímavé výroky vysoce postavených nacistů: existuje několik svědectví, kdy vysoce postavení nacističtí úředníci udělali zmínky o plánech zachovat umělecká díla a kulturní poklady pocházející od židovských obyvatel. Jedním z takových údajných výroků byl Hitlerův blízký spolupracovník Hermann Göring, který mluvil o založení „největšího muzea na světě“ obsahujícího konfiskovaná umělecká díla.

Dokumenty objevené spojeneckými silami: po skončení války objevily spojenecké síly mnoho nacistických dokumentů, které odhalily systematické ukrývání a shromažďování uměleckých děl, včetně těch židovského původu. Tyto dokumenty, jako například tzv. „Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg“ (ERR) raporty, poskytují pohled na organizované konfiskace kulturních artefaktů.

Institut pro výzkum židovské otázky: v roce 1940 založil Alfred Rosenberg, hlavní ideolog nacistického režimu, „Institut pro výzkum židovské otázky“ (Institut zur Erforschung der Judenfrage). Tento institut byl pověřen sběrem a katalogizací ukradených židovských knih, uměleckých děl a historických artefaktů.

Konečné řešení židovské otázky

Konečné řešení židovské otázky (německy: Endlösung der Judenfrage, zkráceně Endlösung) byl německý nacistický plán na systematickou genocidu evropského židovstva během druhé světové války, který měl být vyústěním holokaustu. Ujednání o konečném řešení bylo dosaženo 20. ledna 1942 na konferenci ve Wannsee, která byla setkáním vysokých představitelů nacistického Německa a předsedal jí Reinhard Heydrich. V roce 1947 byla Spojenci nalezena v jednom z říšských ministerstev kopie zápisků pořízených na konferenci, které jsou jediným důkazem o konání, průběhu i závěrech konference. Stalo se tak však až po Norimberském procesu, kde tedy nemohly sloužit jako důkaz,“ uvádí k tématu zdroj Wikipedia.

V letech 1941 a 1942 byly postaveny vyhlazovací tábory Belzec, Sobibor, Treblinka, Chełmno, Majdanek a nakonec Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). Masové zabíjení Židů začalo v souvislosti s útokem na Sovětský svaz a skutečně průmyslové intenzity nabylo v roce 1942. Celkem bylo do roku 1945 zavražděno asi 6 milionů Židů. Likvidaci Židů na dobytých východních územích zahájily masovými popravami jednotky Einsatzgruppen, kterým padlo za oběť asi 1,5 milionů židovských obyvatel Polska, Ukrajiny (Masakr v Kamenci Podolském – červen 1941, masakr v Babím Jaru – září 1941), Běloruska, pobaltských států (hromadné popravy v Kalevi-Liiva v období 1941–1943) a Ruska,“ dodává internetová encyklopedie.

Nacistická obsese s kultem osobnosti: je dobře známo, že Hitler a nacistická strana byli posedlí propagandou a kultem osobnosti. Součástí této propagandy byla snaha ukázat nacistický režim jako „ochránce“ a „zachránce“ kulturních dědictví. To by mohlo vysvětlit, proč se nacisté zajímali o shromažďování kulturních artefaktů, i když současně systematicky ničili umělecká díla, která nesplňovala jejich ideologická kritéria.

DŘÍVE JSME PSALI:

Ztracené deníky Adolfa Hitlera. Jedná se o vzácný objev, nebo o historickou imitaci?

David Bárta — 27. 01. 2023
Pokud jde o moderní nejvzácnější objev, tak je to rozhodně deníky Adolfa Hitlera. Jaký je obsah těchto deníků?

I když existuje mnoho historických pramenů a dokumentů, které naznačují Hitlerovy plány na shromažďování židovských artefaktů, musíme zachovat obezřetnost a provádět další pečlivý výzkum, abychom získali kompletnější obraz – obecně míněno.

Nezbývá než doufat, že archeologové a historikové budou i nadále pátrat po pravdě o tomto temném období lidských dějin, abychom pochopili všechny aspekty druhé světové války a jejích tragických následků.

[Použité Zdroje:]
Projekt Riese – Historie a archeologické prameny. URL: [https://www.projektriese.pl/]
Nacistická konfiskace uměleckých děl – ERR raporty. URL: [https://www.ushmm.org/]
Institut zur Erforschung der Judenfrage – Historie a dokumenty. URL: [https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-institute-of-jewish-research]
Hermann Göring a jeho výroky o muzeu. URL: [https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/goering-hermann]
Nacistická propaganda a kult osobnosti. URL: [https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nazi-propaganda]
Wikipedia: (Konečné řešení židovské otázky.)
Wikipedia: (Projekt Riese.)
(Redakční text)*

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu