Germánská říše v Česku: Chebská stopa v historii

FOTOGALERIE
Publikuje: Nikola Macáková — 04. 10. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Magazíny » Germánská říše v Česku: Chebská stopa v historii

Chebský region a germánská říše: sledování historických stop a vzájemného vlivu v západočeských dějinách.

Historie Čechů a Němců je zpečetěna tisíciletým stýkáním a potýkáním na území dnešního Českého království. Toto vzájemné prolínání kultur, jazyků a politických vlivů zanechalo v krajině Česka hluboké stopy, které jsou stále patrné. Jedním z regionů, kde lze tuto historii prozkoumávat, je Chebsko a Ašsko, které až do 14. století byly součástí Římské říše.

Chebsko, dříve obývané slovanským obyvatelstvem v 9. a 10. století, začalo postupně měnit svou tvář v průběhu 11. století, kdy se na něm začala prosazovat německá kultura a obyvatelstvo. O zpevnění své moci na tomto strategickém území se zasloužil císař Friedrich Barbarossa, který nechal vybudovat císařskou falc. Tato říšská falc je podobná přemyslovské hradské soustavě a svědčí o významu, který Chebsko v době středověké říše mělo.

Jedním z význačných míst, která nás zavedou do těchto historických událostí, je Cheb s jeho impozantním hradem a hradbami. Tyto stavby byly symbolem německé moci a kontroly nad územím. Cheb se stalo významným obchodním a politickým centrem, kde se stýkali různé kultury a národnosti.

Cheb na rytině Václava Hollara, kolem roku 1650. Zdroj: Václav Hollar / hollar.library.utoronto.ca/ CC0 – volné dílo

Dalším důležitým prvkem germánského vlivu v této oblasti byly říšské falce. Tyto vojenské pevnosti sloužily k ochraně hranic Římské říše a zároveň jako symbol její moci. Říšské falce byly rozmístěny po celém Chebsku a Ašsku a tvořily nedílnou součást obrany říše. Jejich pozůstatky lze dodnes najít a zkoumat.

Historikové a badatelé mají díky těmto stopám možnost lépe porozumět vzájemnému vztahu mezi Čechy a Němci v průběhu staletí. Tyto události nám ukazují složitost a pestrost evropské historie a toho, jak se různé kultury a národy mohou ovlivňovat a prolínat.

Kostel Zvěstování Panny Marie s klášterem řádu františkánů, nejstarší kostel ve městě Cheb. Zdroj: VitVit / CC BY-SA 4.0

Celý region Chebska a Ašska tedy slouží jako svědectví o bohaté a pestré historii tohoto místa, kde se setkávaly germánské a slovanské kultury, a kde se formovaly události, jež ovlivnily dějiny celého středního Evropanu. Prozkoumání těchto stop germánské říše v Česku nám pomáhá lépe porozumět minulosti a zapojení tohoto regionu do evropského dění.

Kostel svatého Mikuláše a svaté Alžběty v Chebu. Zdroj: VitVit / CC BY-SA 4.0

Chebský hrad a jeho tajemství

Chebský hrad má ovšem i svého vampýra. Hrad totiž postavili na místě dřívějšího slovanského pohřebiště. Archeologické průzkumy ukázaly, že nejméně u jednoho pohřbeného provedli posmrtně protivampýrský zásah,“ uvádí k tématu web badatele.net.

Ve Skalné (obec ležící několik kilometrů od Chebu) stojí jeden z takzvaných ministriálních, neboli pobočných hradů. Jmenoval se Wildstejn. Pojí se k němu legenda o zdejší bílé paní. Přestože legenda o bílé paní se k nám dostala z Německa, tady je to zdá se obráceně. Přízrak tu prý vídali až do 60. let minulého století. Prý není okolností, že přízrak se přestal objevovat poté, co byly při rekonstrukci objeveny ve zdejším komíně ženské kosterní pozůstatky ze 17. nebo 18. století. Podrobnější výzkum ostatků ukázal zvláštní posmrtný zásah. V lebce byl totiž nalezen několikamilimetrový otvor, který vypadal, jako kdyby tu lebku někdo probil hřebíkem,“ dodává web badatele.net.

Historie západočeského města Cheb sahá hluboko do středověku a je plná zajímavých událostí, které ovlivnily vývoj tohoto regionálního centra.

Cheb za 2. světové války

Během druhé světové války prošlo město Cheb, stejně jako celá Evropa, zásadními událostmi a proměnami. Následující informace poskytují přehled o událostech a situaci v Chebu během této temné kapitoly světových dějin:

 1. Před válkou: před druhou světovou válkou bylo město Cheb součástí Československa a leželo v blízkosti hranic s Německem. V tomto regionu žilo německé obyvatelstvo, které bylo po rozpadu Rakouska-Uherska připojeno k nově vzniklému Československu. Cheb byl významným průmyslovým městem s textilním průmyslem a dalšími odvětvími.
 2. Mnichovská dohoda: v roce 1938 bylo Sudety, včetně Chebu, předáním Velké Británii a Francii podle Mnichovské dohody připojeno k Německu. Toto rozhodnutí bylo přijato za účelem uklidnění nacistického Německa a zabránění válce. Nicméně tento krok jen způsobil další agrese ze strany nacistického Německa.
 3. Německá okupace: po německém obsazení Sudet v říjnu 1938 se Cheb stal součástí Německé říše a byl přejmenován na Eger. Nacistická vláda provedla v tomto regionu německou rekolonizaci, což zahrnovalo i násilné vysídlení českého obyvatelstva a jeho nahrazení německými osadníky.
 4. Druhá světová válka: během druhé světové války bylo město Cheb důležitým centrem německého vojenského průmyslu. Zde se nacházely továrny, které vyráběly vojenskou techniku a zbraně pro nacistické Německo. Město bylo také místem, kde byly umístěny pracovní tábory a zajatecké tábory pro válečné zajatce.
 5. Konec války a osvobození: Cheb byl osvobozen americkými vojsky v květnu 1945, a to v rámci postupu spojeneckých sil na západním frontě. Osvobození znamenalo konec německé okupace a návrat českého obyvatelstva do města. Vzhledem k tomu, že se Cheb nacházel blízko německých hranic, hrál roli v závěrečných fázích války.

Druhá světová válka zanechala v Chebu a jeho okolí hluboké stopy. Osvobození města přineslo konec německé okupace a návrat do československého státu, ale také výzvy spojené s obnovou a následky války.

Město Cheb si dodnes zachovalo památky a vzpomínky na tuto temnou kapitolu své historie jako připomínku obětem a varování před hrůzami války.

Chebská radnice – chebské náměstí. Zdroj: VitVit / CC BY-SA 4.0

Zde je stručný přehled historie města Cheb:

 1. Rané dějiny: první písemná zmínka o Chebu pochází z roku 1061, kdy byl zmíněn jako součást českého království. V té době bylo Cheb centrem slovanského obyvatelstva. Během 11. a 12. století byl Cheb postupně germanizován.
 2. Středověk: ve 12. století se Cheb stal důležitým obchodním centrem na křižovatce obchodních cest mezi Prahou a Norimberkem. Město získalo status královského města a bylo obklopeno mohutnými hradbami a věžemi, z nichž některé jsou dodnes zachovány. V této době byl také postaven impozantní hrad, který se stal symbolem německé moci v regionu.
 3. Říšské falce: ve 12. a 13. století byly v Chebsku a okolí budovány říšské falce, vojenské pevnosti sloužící k ochraně hranic Svaté říše římské. Tyto falce byly důležitými vojenskými uzly a svědčily o strategickém významu Chebska.
 4. Husitské války: Cheb byl během husitských válek v 15. století několikrát obsazen husitskými vojsky. Po skončení konfliktu se město vrátilo pod německý vliv a stalo se součástí Římské říše.
 5. Renesance a baroko: v období renesance a baroka prošlo město významnou kulturní a architektonickou proměnou. Význačné stavby, jako je například kostel sv. Mikuláše, jsou pozoruhodnými příklady této éry.
 6. 19. století a industrializace: v průběhu 19. století se Cheb stal důležitým průmyslovým centrem, zejména v textilním průmyslu. Město se modernizovalo a rozrostlo.
 7. 20. století: po první světové válce se Cheb stal součástí Československa. Po druhé světové válce se město ocitlo pod německou správou až do roku 1945, kdy se vrátilo pod československou kontrolu. Během této doby došlo k vysídlení německého obyvatelstva.
 8. Současnost: dnes je Cheb prosperujícím městem v západočeském regionu České republiky. Město má bohatou historii, která je patrná v jeho architektonických památkách (především starého města a centra města), a je oblíbeným cílem českých i zahraničních turistů, kteří sem přicházejí prozkoumat jeho kulturní a historické dědictví.

 

Cheb a Vietnamci: Cheb je také v současné době dobře znám jako město s početně velkou kumulací Vietnamských spoluobčanů, kteří zde v hojné míře podnikají, a to především v oboru podnikání nákup a prodej zboží, za účelem dalšího prodeje. Díky poloze města, jež se nachází jen několik málo kilometrů od hranic s SRN vyrostly v Chebu a jeho okolí poměrně velké a rozsáhlé vietnamské tržnice s převážně zahraničním zbožím, které jsou vyhledávány hlavně německými turisty, kteří zde v hojné míře nakupují. Jednou z nejznámějších velkých vietnamských tržnic na Chebsku je tržnice v obci Svatý Kříž, kde se nachází hraniční přechod do SRN.

DŘÍVE JSME PSALI:

Hrad Vildštejn aneb krásná zákoutí Chebska

Nikola Macáková — 27. 05. 2023
Hrad Vildštejn je u nás nejstarším hradem, který je stále v provozu. Zmínky o hradu jsou již z poloviny 12. století.

Cheb je tedy městem s dlouhou a pestrou historií, která odráží složitý vývoj střední Evropy. Díky svému geografickému položení a kulturnímu dědictví je Cheb fascinujícím místem pro badatele i turisty, kteří chtějí poznat více o historii tohoto regionu.

Použité zdroje: badatele.net, redakční informace a zdroje,
(redakční text).

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu