Ztráta umění hrát si aneb vliv technologie na dětství dnes a v minulosti

Publikuje: Nikola Macáková — 13. 08. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Ztráta umění hrát si aneb vliv technologie na dětství dnes a v minulosti

S příchodem moderní technologie do našich životů se změnil způsob, jakým děti tráví svůj volný čas.

Tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu s tím, že dříve plné spontánního hraní si a kreativity, se dětství postupně stalo obdobím plným digitálních zařízení jako jsou tablety, notebooky a samozřejmě i mobilní telefony. Otázkou je, zda si dnešní děti skutečně neumějí hrát bez těchto zařízení, a pokud ano, proč tomu tak je. Je také zajímavé zkoumat rozdíl mezi současnými dětmi a těmi, kteří vyrůstali v minulých desetiletích.

Tématu se také věnoval čtenář či pisatel na webu medium.seznam.cz, který píše, že časy se mění. Současná doba nabízí mnoho možností a pohodlí díky moderním technologiím. Jenže vše má mít své hranice. I doba strávená na mobilu nebo tabletu by měla být omezená.

To jistě každý ví a snaží se o dodržování, leč realita však bývá jiná.

Ať jsou malí nebo velcí, odtrhnout děti od mobilů, tabletů či počítačů je v mnoha případech velkým uměním. Smlouváním počínaje, až vzteklým běsněním konče. Když už se vám konečně podaří dítě zlomit, najednou neví, co má dělat, čeho se chytit. Neumí se samo zabavit, neumí si samo hrát. Raději řekne: „Mami, nevím, co mám dělat?“ uvádí autor Jakubi na webu medium.seznam.cz.

Ztráta kreativity a spontaneity

Vývoj technologie přinesl do dětského života mnoho výhod, ale také způsobil několik výrazně nežádoucích trendů. Děti se stávají závislými na digitálních zábavných formách, což může ovlivnit jejich schopnost samostatně vytvářet hry a aktivně používat svou kreativitu či mysl. Návyk na předem dané hry a aplikace na tabletu a telefonech může snížit schopnost dětí vytvářet si vlastní zábavu a využívat přirozené hračky a nástroje k rozvoji své vlastní fantazie.

Změny ve společenském prostředí

Děti dneška vyrůstají v odlišném sociálním a prostředí. Technologie je často součástí komunikačních interakcí, což může vést ke snížení osobního kontaktu a schopnosti vyvíjet empatii. Dřívější generace dětí trávily více času venku, spolu s vrstevníky, což podporovalo sociální interakce a týmové hry. Moderní děti mohou mít tendenci být více izolované, což může mít vliv na jejich schopnost spolupracovat a komunikovat ve skupinách.

Rozdíly mezi generacemi

Děti, které vyrůstaly v 70., 80. a 90. letech, neměly takový přístup k digitální technologii nebo prakticky žádný. Jejich hry byly často fyzické, kreativní a spontánní.

Venku hrály míčové hry, stavěly domečky z kartonů, vytvářely si vlastní hračky z předmětů kolem sebe. Hračky nebyly vždy zářivě plastové, ale často jednoduché, což podporovalo vlastní fantazii. Děti byly zvyklé trávit hodiny a hodiny venku hraním na čerstvém vzduchu, což mělo pozitivní vliv na jejich fyzickou kondici a samozřejmě i zdraví.

Návrat k vyváženosti

Je důležité si uvědomit, že technologie samotná není špatná. Je to nástroj, který může mít pozitivní vliv, pokud je používán zodpovědně a s mírou. Rodiče by měli podporovat děti, aby si udržovaly vyvážený vztah mezi digitálními zábavami a tradičními formami hraní. Venkovní aktivity, tvoření a interakce s vrstevníky by měly zůstat nedílnou součástí dětského života.

Vývoj technologie změnil způsob, jakým děti tráví svůj volný čas

Závislost na digitálních zařízeních může omezovat, jak již bylo zmíněno kreativitu, spontaneitu a sociální dovednosti. Přestože moderní doba přináší nové možnosti, je důležité nezapomínat na hodnotu tradičního hraní a venkovní aktivity, které mohou posílit tělo i mysl dnešních dětí. Rodiče mají důležitou úlohu v tom, jakým směrem se bude vývoj ubírat, a měli by podporovat rozvoj celistvých individuí, která umí kombinovat moderní technologie s kreativitou a sociálními dovednostmi.

Faktem je, že jsou rodiče a rodiče. Někteří dětskou činnost na moderních technologií vítají a své ratolesti v tomto směru výrazně a takřka denně podporují. Ovšem ne všichni. Existují také „zodpovědní“ rodiče, kteří k tomuto tématu přistupují řekněme obezřetně a svým dětem nedopřávají tolik času trávit na zmiňovaných mobilech, notebooku a podobně. Děti směřují spíše k tomu, aby si fyzicky hráli venku před domem se svými vrstevníky.

Hry a volný čas: jak se mění dětství přes generace

Rozdíly mezi generacemi ve způsobu, jakým děti tráví svůj volný čas, jsou skutečně patrné a významné.

I když moderní technologie přináší mnoho výhod, je důležité si uvědomit, že tradiční formy hraní, fyzické aktivity a sociální interakce jsou stále nezbytné pro celkový rozvoj dětí. Rodiče a vychovatelé mají klíčovou roli v tom, jakým způsobem děti využívají technologii a jak se snaží udržet vyváženost mezi digitálním světem a tradičními formami hraní.

Téma děti a internet: vliv online her a výzvy bezpečnosti

Internet a online hry se staly nedílnou součástí dnešního dětského života, a s tím přichází jak nové možnosti, tak i výzvy. Děti vyrůstají ve světě, kde je digitální technologie běžná, a to má vliv na jejich hraní, učení i sociální interakce. Zároveň se ale objevují otázky týkající se bezpečnosti a správného využívání online prostoru.

1. Výhody online her a internetu pro děti

Online hry mohou mít pozitivní dopad na děti. Mohou rozvíjet kritické myšlení, řešení problémů a spolupráci. Některé hry jsou vzdělávací a mohou pomoci rozvíjet dovednosti ve vědeckých oblastech, matematice a jiných disciplínách. Internet také nabízí zdroje pro samostudium a učení.

2. Vliv online her na sociální interakci

Online hry mohou být platformou pro sociální interakci mezi dětmi. Mohou se připojovat ke hrám s vrstevníky z celého světa, což může rozvíjet schopnost komunikace a spolupráce napříč kulturami. Avšak tato virtuální interakce by neměla nahrazovat osobní setkání a komunikaci ve skutečném světě.

3. Bezpečnostní výzvy

S nárůstem online aktivit dětí se zvyšuje i riziko ohrožení bezpečnosti. Děti mohou přijít do kontaktu s nevhodným obsahem, nástrahami nebo nebezpečnými lidmi. Je nezbytné, aby rodiče a vychovatelé věnovali pozornost výběru her a monitorovali dětskou činnost online. Zároveň je důležité učit děti základy kybernetické bezpečnosti a chránit své osobní údaje.

4. Odpovědné hraní a učení sebeřízení

Důležitou součástí vývoje dětí je učení se správně využívat technologie. Rodiče a vychovatelé by měli společně s dětmi stanovovat pravidla pro hraní her a čas strávený online. To pomáhá naučit děti řídit svůj vlastní čas a vyvíjet zodpovědný přístup k online prostoru.

5. Vzdělávání o online bezpečnosti

Vzdělávání dětí o kybernetické bezpečnosti je klíčové. Školní osnovy by měly zahrnovat výuku o tom, jak se chránit před nebezpečím na internetu a jak rozpoznat falešné informace. Rodiče a školy mají společný úkol připravit děti na bezpečné a zodpovědné užívání digitálního světa.

DŘÍVE JSME PSALI:

Jak se chovat k dětem s ADHD? Příběh matky 13letého chlapce: podpora a porozumění nestačí

Nikola Macáková — 24. 07. 2023
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je neurovývojová porucha, která postihuje mnoho dětí ve školním věku.

Závěrem lze dodat, že internet a online hry či online prostředí otevírají dětem nové možnosti pro učení, zábavu a celkově sociální interakci. Avšak s tím přichází také výzvy spojené s bezpečností a odpovědným využíváním daných technologií. Rodiče, vychovatelé a celá společnost by měli spolupracovat, aby zajistili, že děti se naučí využívat online svět především bezpečně a s rozvahou.

Jak jste na tom vy?

Jakou zkušennost s tímto tématem máte vy a jakým způsobem se ubíráte, ve výchově vaší ratolesti? Jste zastáncem toho, aby vaše dítě od rána do večera sedělo doma a bylo připojeno na internetu na většinou jeho vlastním mobilu či tabletu nebo patříte do skupiny lidí, kteří toto řekněme „odsuzují“ a vyžadují, abych jejích potomci trávili volnočasové aktivity venku, se svými vrstevníky? Napište nám o tom v diskuzi pod článkem.

Použité zdroje: medium.seznam.cz, redakční informace a zdroje, internet
(redakční text) *

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. Magazín UdálostiExtra.cz, je soukromý projekt zcela bez dotací, jakékoliv státní podpory či politické příslušnosti.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání