Řidiči pozor na koloběžky a elektrokoloběžky na silnicích, varují policisté

Publikuje: David Bárta — 29. 05. 2023
Zdroj: por. Mgr. Ladislav Jílek / Policie ČR
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Řidiči pozor na koloběžky a elektrokoloběžky na silnicích, varují policisté

V silničním provozu se aktuálně pohybuje větší počet koloběžek a elektrokoloběžek. Využívají je v hojném počtu nejen dospělí, ale také děti.

O tématu dnes informoval magazín UdálostiExtra.cz policejní mluvčí Ladislav Jílek v zaslané tiskové zprávě s tím, že je je nutné si připomínat základní pravidla pro jízdu na těchto dopravních prostředcích.

V zákoně o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) je v § 57 v odstavci 2 uvedeno, že jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Uživatel koloběžky je cyklistou se všemi právy a povinnostmi a musí mít koloběžku vybavenou povinnou výbavou. Tím se rozumí zejména:

 • volné konce řídítek musí být zaslepené, nejlépe gumovými rukojeťmi,
 • na rukojeti nesmí být ostré hrany, jelikož hrozí vážné poranění při nárazu na řídítka,
 • účinné na sobě nezávislé přední a zadní brzdy,
 • ochrana páčky brzdy proti poranění – musí mít oblý konec,
 • přední odrazka bílé barvy, může být kombinovaná s bílou svítilnou nebo blikačkou,
 • zadní odrazka červené barvy, může být kombinovaná se zadní červenou svítilnou, odrazovým materiálem obdobných vlastností, nebo zadní blikačka červené barvy.

Na koloběžce můžeme jezdit na silnicích nebo cyklostezkách. Naopak na chodníku a k přejíždění přechodu pro chodce ji k jízdě užít nesmíme. Tam ji můžeme pouze vést. Chodník i přechod pro chodce totiž patří pouze chodcům. Výjimku mají pouze děti do 10 let. Dítě do 18 let může vyjet na koloběžce jen s cyklistickou přilbou. Vhodné jsou i cyklistické rukavice a pevná obuv. Děti mladší 10 let musí jet po silnici pouze pod dohledem osoby starší 15 let.

V případě, že uživatel chce, aby byla jeho elektrokoloběžka způsobilá k provozu na pozemních komunikacích bez registrace a bez nutnosti držení řidičského oprávnění, musí mít maximální rychlost do 25 km/h a výkon elektropohonu nesmí překročit 250 W nebo maximálně 1000 W, u dodatečně namontovaného motoru. V případě, že elektrokoloběžka tyto parametry převyšuje, posuzuje se jako motorové vozidlo. V takovém případě je nezbytné mít k jízdě platné řidičské oprávnění, ochrannou přilbu, povinnou výbavu a sjednané povinné ručení a navíc již podléhá schválení technické způsobilosti a registraci,“ vysvětlil Ladislav Jílek.

Pozor na alkohol!
Jako řidič nesmí jezdec na koloběžce či elektrokoloběžce před jízdou ani během jízdy požít alkohol nebo jiné návykové látky.

Policisté (nejen) Olomouckého kraje se průběžně zaměřují při silničních kontrolách na uživatele koloběžek a elektrokoloběžek. Zejména na jízdu pod vlivem alkoholu, ale také na způsob jízdy, protože ne vždy dodržují pravidla silničního provozu. V některých případech jsou tito uživatelé také účastníky dopravních nehod, ať už zaviněných nebo nezaviněných,“ vysvětlil por. Ladislav Jílek z krajské policie.

V neposlední řadě také nesmíme zapomínat na to, že nestačí jen dobře vidět, ale být i dobře viděn ostatními účastníky silničního provozu. Kromě vybavení osvětlením bychom neměli zapomínat i na doplňkové reflexní prvky,“ doplnil závěrem policejní mluvčí.

Povinná výbava na kolo

Povinná výbava na kolo. Zdroj: BESIP / Ministerstvo dopravy ČR (tiskový servis)

Cyklista je v běžném silničním provozu mnohem zranitelnější než například řidič auta a proto by měl (obzvlášť za snížené viditelnosti) dbát na dodržování předpisů. Takže nejen motorová vozidla, ale i kola mají svoji povinnou výbavu danou zákonem pro provoz na silnici. Tuto povinnost ukládá příloha č. 13 vyhlášky č. 341/2002 Sb.

Výbava jízdního kola je podle zákona tedy následující:

 1. dvě na sobě nezávislé účinné brzdy s odstupňovatelným ovládáním brzdového účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
 2. volné konce trubky řidítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),
 3. zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,
 4. matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,
 5. zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci ± 15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ± 5°; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 6. přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí ± 15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ± 5; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 7. odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,
 8. na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:

 1. světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,
 2. zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odst. 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
 3. zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 h bez přerušení.
-red.), Policie ČR

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu