Regulace energetického trhu a spotřebitel

Publikuje: Nikola Macáková — 21. 10. 2022
Zdroj: Jaroslav Švehla (dTest)
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Regulace energetického trhu a spotřebitel

V prostorách Poslanecké sněmovny ČR se ve čtvrtek 20. října konal kulatý stůl dTestu na téma Regulace energetického trhu a spotřebitel.

UdálostiExtra.cz o tématu informoval z redakčního dTestu Jaroslav Švehla s tím, že ve dvou panelech vystoupili čelní zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, zástupce nezávislých dodavatelů energií a další experti. Účastníci na kulatém stolu diskutovali současnou i budoucí regulaci energetického trhu. dTest uvítal řadu opatření ve prospěch spotřebitelů, ale volá pro úpravě podmínek pro poskytování příspěvku na bydlení a po informacích, které domácnosti navedou na cestu nezávislé a udržitelné spotřeby energií.

Zima se rychle blíží a spotřebitelé, podnikatelé i politici si lámou hlavy, jak vyřešit rébus zajištění dostupných cen energií pro koncové zákazníky a zároveň zajistit snížení spotřeby energií tak, aby poptávka po energiích nepřevyšovala jejich nabídku. Situace na trhu s energiemi má drtivý dopad na určitou část spotřebitelů. Energetická chudoba se stala realitou a vysoké ceny energií dále zvyšují inflační tlaky a komplikují podnikání,“ uvedl v úvodu dTest.

dTest proto 20. října zorganizoval kulatý stůl „Regulace energetického trhu a spotřebitel“, kde byly řešeny otázky současné i budoucí regulace na trhu s energiemi. Účastníky uvítala Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a kulatý stůl moderoval Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení dTestu.

V první části, věnované regulaci na energetickém trhu a postavení spotřebitele na něm, vystoupil náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla, členka rady Energetického regulačního úřadu Markéta Zemanová, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor, a předseda Podvýboru pro ochranu spotřebitele při Hospodářském výboru, poslanec Patrik Nacher, pod jehož záštitou se kulatý stůl v Poslanecké sněmovně konal,“ píše redakční dTest.

René Neděla uvedl, že do priorit MPO patří efektivní využívání energií, podpora obnovitelných zdrojů, zvýšení soběstačnosti a zavedení komunitní energetiky. Markéta Zemanová konstatovala, že ERÚ jsou přidávány kompetence a odpovědnosti, ale nikoliv lidské a finanční kapacity, což může prodlužovat lhůty ve věcech stávající působnosti ERÚ, včetně vyřizování spotřebitelských rad a rozhodování spotřebitelských sporů. Jiří Gavor vidí možnost diskuse s členy asociace o smlouvách se spotřebiteli na dobu určitou, které nemají zafixovanou cenu, což často spotřebitelé nedokáží rozpoznat. Patrik Nacher vítá konsenzuální přístup poslanců ke spotřebitelské tématice a vyzdvihnul podrobné projednávání legislativních změn ovlivňujících spotřebitele na půdě Podvýboru pro ochranu spotřebitele.

V druhém panelu kulatého stolu se řešila cesta k udržitelné a nezávislé energetice. Vystoupili v něm Hana Konrádová, ředitelka odboru elektroenergetiky a teplárenství, MPO, Martina Krčová, členka Rady ERÚ a Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Hana Konrádová prošla s účastníky kulatého stolu budoucí legislativu pro komunitní energetiku, která umožní vznik energetických společenství a společenství pro obnovitelné zdroje. Budou zavedeny a definovány nové pojmy jako „Aktivní zákazník“, „Sdílení energie“ a „Zranitelný zákazník“. Martina Krčová shrnula nové prvky moderní energetiky a popsala očekávanou roli státu při jejich zavádění.

Pro úspěšný přechod k moderní energetice založené na sdílení a obnovitelných zdrojích je nezbytná celá řada legislativních a legislativně-technických kroků, jako např.:

  • aktivně sledovat připojování zdrojů,
  • zjednodušit stavební proces,
  • poskytovat otevřená data o spotřebě a výrobě,
  • nastavit podpůrný rámec pro poskytování služeb energetickým společenstvím,
  • nastavit tarifní systém,
  • nastavit systém podpor pro investice do transformace energetiky,
  • sestavit koncepci zavádění decentrální energetiky s prvky komunitní energetiky,
  • zavést poradenství.

Martin Sedlák konstatoval, že domácnosti koncentrují svůj zájem na instalace fotovoltaiky, ale nevěnují se v současnosti příliš zateplování svých domů. Tento trend je zapotřebí zase obrátit.

DŘÍVE JSME PSALI:

Nikola Macáková — 

Petr Šmelhaus na závěr kulatého stolu za dTest shrnul, že hlavní potřebou spotřebitelů je spravedlivá regulace trhu, úprava normativních nákladů na bydlení, která se používá pro výpočet příspěvku na bydlení, a dostatek informací o krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatřeních, která by měla vést spotřebitele k udržitelné a nezávislé energetice,“ dodal závěrem Jaroslav Švehla.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu