Proměna vzdělání: od socialismu po současnost

Publikuje: Nikola Macáková — 30. 01. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Proměna vzdělání: od socialismu po současnost

Od klasických céček po 3D tisk – podívejte se, jak se proměnilo české školství od socialismu po dnešek.

Tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu. Jedná se o redakční názor autora s tím, že české školství prošlo od období socialismu do současnosti pozoruhodnou transformací. Pojďme se společně podívat na to, jak se proměnila tvář vzdělávání od dob Nástěnek k výročí Lenina až po dobu internetu a moderních technologií.

Za socialismu byla charakteristika školství úzce propojena s ideologií tehdejšího režimu. Typické byly nástěnky s politickými hesly, oslavy jako Spartakiáda, a také povinná výuka ruštiny. Portrét Gustáva Husáka či jiných komunistických představitelů nebyl na školách ničím neobvyklým. Výuka byla centralizovaně řízena a předměty měly často ideologický podtext.

Vybavení škol bylo standardizováno dle Československých státních norem. Moderní technologie jako 3D tiskárny či virtuální realita byly v nedohlednu. Učební pomůcky i osobní věci žáků, jako penály nebo školní aktovky, byly jednotné, s minimálními rozdíly. Toto sjednocení šlo ruku v ruce s celkovou filozofií socialistického školství, kde bylo důležité spíše kolektivní myšlení než individuální projev.

Přijímací zkoušky na vysoké školy byly významně ovlivněny politickými faktory. Nebylo neobvyklé, že studenti museli mít tzv. „čisté konto“ a jejich rodiče byli často členy Komunistické strany. Politická příslušnost nebo „problémy“ v rodině mohly znamenat konec akademických ambicí. Vliv strany a vlády na vzdělávání byl markantní a nepřehlédnutelný.

Oproti tomu, v současné době, vzdělávací systém v České republice prošel značnou modernizací. Vyučovací metody a školní prostředí se otevřely novým technologiím a inovativním přístupům. Studenti mají přístup k široké škále učebních pomůcek a technologií, jako jsou online aplikace, interaktivní tabule, 3D tiskárny, a mnoho dalšího. Moderní vzdělávání klade důraz na kritické myšlení, kreativitu a individuální rozvoj každého žáka.

Přijímací řízení na vysoké školy se také výrazně proměnilo. Dnes je výběr studentů založen především na akademických schopnostech a výsledcích, nikoli na politické příslušnosti či rodinném pozadí. Sametová revoluce v roce 1989 byla klíčovým momentem, který umožnil tuto transformaci.

Tento článek poskytuje redakční pohled a názory na to, jak se školství a vzdělávací systém v České republice vyvíjely a měnily. Od dob, kdy bylo školství nástrojem politické propagandy, až po současnou éru, kde je kladen důraz na osobní rozvoj a inovativní přístupy k vzdělávání. Je fascinující sledovat tuto proměnu a vidět, jak se historie odráží ve vzdělávacím systému.

Co k tématu říkají pamětníci a historikové, jek jej hodnotí oni?

Pamětníci a historikové se k tématu školství za socialismu v Československu staví různě, ale často s jistou mírou nostalgie či kritiky. Hodnocení tohoto období se liší v závislosti na individuálních zkušenostech a odborném pohledu.

Pamětníci: mnoho pamětníků, kteří prošli školním systémem za socialismu, si vzpomíná na určitou uniformitu a předvídatelnost vzdělávacího procesu. Často zdůrazňují silný důraz na kolektivní aktivity a ideologicky zabarvené předměty, jako byla výchova k občanství nebo ruština. Vzpomínají na standardizované učební pomůcky a nedostatek technologických prostředků. Někteří mohou mít pozitivní vzpomínky na stabilitu a bezpečí, které tento systém poskytoval, zatímco jiní kritizují jeho omezující a někdy represivní povahu, zejména ve vztahu k přijímacím zkouškám na vysoké školy a politické kontrole.

Historikové: odborníci na období socialismu často hodnotí školství té doby jako nástroj státní ideologie. Poukazují na to, jak vzdělávací systém reflektoval politické a sociální cíle komunistického režimu, zejména v kontextu studené války. Zdůrazňují, že vzdělávání bylo silně politizováno a často sloužilo jako prostředek k šíření socialistických a prosovětských hodnot. Na druhé straně také uznávají, že systém poskytoval základní vzdělání pro všechny a měl silný důraz na vědu a techniku, což bylo výhodné v určitých oblastech.

Maminka mi vyprávěla o tom, jaké to bylo chodit do školy v období socialismu

Tématu se věnoval také portál narodnikronika.cz, který zveřejnil na svém webu citaci jednoho z uživatelů, kterou redakce sdílí v plném znění, bez redakčních úprav.

Mnozí dnešní studenti si neumí představit, jaké to bylo studovat v dobách socialismu. Z vyprávění mé maminky usuzuji, že to bylo velmi odlišné. Ráda bych vám tedy o tom trochu povyprávěla.

Moje maminka začala chodit do školy v sedmdesátých letech. Už na základní škole byla přesně určená pravidla, která museli všichni striktně dodržovat. Například ve třídě museli mít žáci vždy perfektně uklizenou lavici, všechny věci musely být na svém místě. Samotné třídy byly velice stroze vyzdobené a na nástěnkách byla vždy vlajka Československa i Sovětského svazu. Hlavním mottem všech nástěnek byla věta: „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!“ V tomto duchu se nesla také výuka většiny předmětů. Vše bylo ovlivňováno politikou komunistického Československa. O jistých etapách v našich dějinách se nesmělo oficiálně hovořit. Některé úseky našich dějin byly záměrně zkreslovány nebo úplně zamlčovány. Co se týče výuky cizích jazyků, tak na základní škole se ze stejných důvodů vyučovala pouze ruština. Z ní byla pak na střední škole i povinná maturita. Všechny předměty se musely vyučovat přesně podle předem stanovených a schválených osnov. Učitelem se nemohl stát každý. Adepti na toto povolání byli včetně jejich rodin přísně politicky kádrováni. Učitelé museli na každého žáka psát posudky, od kterých se odvíjelo, zda se tento žák dostane na střední školu. Pokud tedy žák nepocházel z politicky vyhovující rodiny, neměl velkou šanci dostat se na školy, na které by chtěl. Z tohoto důvodu mnoho nadaných žáků končilo na učebních oborech. Totéž se pak opakovalo i na školách středních. Ne všichni měli stejné šance dostat se na vybrané vysoké školy. I zde byl velice důležitý třídní původ. Pokud někdo například pocházel z rodiny disidentů, neměl vůbec šanci.

Myslím, že v dnešní době, kdy o přijetí či nepřijetí na střední i vysoké školy rozhodují výhradně znalosti studenta, je vše mnohem spravedlivější. Toto bychom si měli všichni uvědomit a vážit si toho, neboť dříve to samozřejmostí nebylo,“ dodává závěrem k tématu sdílená citace z portálu narodnikronika.cz.

DŘÍVE JSME PSALI:

Ve stínu totality: odkaz povinné vojenské služby v Československu

Nikola Macáková — 27. 01. 2024
Od povinné vojenské služby za komunismu po profesionální armádu České republiky: příběh vojenské transformace aneb kolik „záklaďáků“ službu nepřežilo.

Obecně lze říci, že hodnocení školství za socialismu se liší. Zatímco někteří pamětníci a historikové mohou mít na tento systém pozitivní vzpomínky nebo uznávat jeho některé přínosy, jiní kritizují jeho ideologickou povahu a omezující vliv na osobní svobodu a akademický rozvoj. V každém případě je důležité chápat tuto éru v kontextu širších historických a sociálních změn, které se v Československu a později v České republice odehrály.

Použité zdroje: narodnikronika.cz,
redakční informace, názory a zdroje – redakční text*

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu