Odvoz starého spotřebiče

Publikuje: David Bárta — 04. 07. 2023
Zdroj: Lucie Korbeliusová /dTest
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Odvoz starého spotřebiče

Kupujete si nový elektrospotřebič a nevíte, kam s tím starým? Je prodávající povinen od vás převzít starý elektrospotřebič nebo si musíte likvidaci zajistit svépomocí?

Tématu se dnes věnovala Lucie Korbeliusová ze spotřebitelské organizace dTest s tím, že legislativa v oblasti odpadového hospodářství se řídí zákonem o odpadech, ale i zákonem o výrobcích s ukončenou životností. Zákon jasně specifikuje, kdy se jedná o výrobek s ukončenou životností a jak se s ním nakládá, když doslouží a stane se odpadem.

Kdy je prodejce povinen převzít staré zboží?

Výrobkem s ukončenou životností se rozumí elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla, které již neslouží svému původnímu účelu a jejich vlastník má v úmyslu se jich zbavit. S těmito výrobky je spojena řada povinností, které tíží zejména jejich výrobce. Výrobce elektrozařízení, baterií a pneumatik je například povinen zajistit na vlastní náklady jejich zpětný odběr a následné zpracování a využití nebo odstranění.

Nezbytnou roli při zpětném odběru elektrozařízení mají i spotřebitelé, kteří mají jasně stanovené povinnosti kam a za jakých podmínek mohou výrobky s ukončenou životností odevzdávat,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová a dodává: „Spotřebitelé mají zpravidla možnost výrobek s ukončenou životností odevzdat na sběrném dvoře ve své obci nebo při splnění podmínek u prodejce daného zboží.“

Prodávající elektrozařízení je povinen zpětně odebírat pouze výrobky s ukončenou životností podobného typu a použití jako výrobky, které prodává. Prodávající přitom nemůže žádným způsobem omezit právo kupujícího odevzdat staré elektrozařízení a musí být připraven jej převzít jak v místě prodeje (ve své prodejně či výdejně), tak v místě dodání nového zboží na adrese spotřebitele.

Každý obchod s elektrozařízením, tedy i internetový prodejce, je povinen písemně informovat spotřebitele o způsobu, jakým může výrobky s ukončenou životností odevzdat. V obchodě, jehož plocha k prodeji elektrozařízení činí minimálně 400 metrů čtverečních, je prodávající dále povinen zajistit možnost odevzdat domácí spotřebič, jehož rozměry v žádném směru nepřesahují 25 centimetrů, a to bez ohledu na výrobní značku. Povinnost převzít starý výrobek rovněž nemůže být vázána na nákup nového zboží.

U přenosných baterií nebo akumulátorů je situace obdobná. Poslední prodejce je povinen zpětně odebírat odpadní baterie nebo akumulátory přímo v prodejním místě po celou provozní dobu, bez nároku na úplatu za tento odběr, bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nového výrobku.

DŘÍVE JSME PSALI:

Dítě jako spotřebitel

Nikola Macáková — 01. 06. 2023
Osoby mladší osmnácti let nejsou plně svéprávné, za stanovených podmínek přesto mohou uzavírat smlouvy, tedy se i zavazovat k právním povinnostem.

Za zpětný odběr výrobku nesmí být spotřebiteli účtován žádný poplatek. Neplnění povinností stanovených zákonem se prodávající vystavují riziku pokuty až do výše jednoho milionu korun za každý případ porušení této povinnosti“, sděluje Eduarda Hekšová.

Pokud si zákazník při nákupu nového elektrozařízení přeje zajistit od e-shopu i odvoz starého elektrozařízení, je vhodné, aby zákazník o této skutečnosti obchod předem informoval, nejlépe rovnou při objednání nového zboží. V některých případech totiž e-shopy pro odvoz elektrozařízení využívají speciální svozovou službu, a tudíž zpětný odběr elektrozařízení neprovádí ta doručovací služba, která rozváží výrobky nové,“ doplnila závěrem Lucie Korbeliusová.

-red.)

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu