Přepracování a workoholismus: ztracený život za prací

Publikuje: Nikola Macáková — 28. 09. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Zdraví » Přepracování a workoholismus: ztracený život za prací

V dnešním moderním světě, kde rychlost a produktivita dominují, se stále více lidí stává oběťmi přepracování a workoholismu.

Tyto dva jevy postupně pronikají do našich životů, přinášejíce s sebou negativní důsledky pro naše zdraví a pohodu. V tomto redakčním článku se podíváme na příčiny, vznik a způsoby prevence těchto problémů, a zároveň se dozvíme, jak na ně nahlíží lékaři a odborníci.

Nadměrná pracovní zátěž se dříve či později negativně podepisuje na zdravotním stavu. Při přepracování se objevují fyzické i psychické obtíže a může dojít až k úplnému vyčerpání organismu. Někdy vede dokonce k závislosti na práci, tzv. workoholismu,“ uvádí k tématu odborníci z kliniky EUC.

Příčiny přepracování a workoholismu

Přepracování a workoholismus jsou často spojeny s několika hlavními příčinami. Jednou z hlavních je tlak na výkon a úspěch, který se v dnešní společnosti stává normou. Mnoho lidí cítí nutnost pracovat více a déle, aby uspokojili tyto nároky.

Další příčinou je neustálý přístup k technologiím a pracovním nástrojům, což vede k tomu, že pracovníci jsou vždy dostupní a ve stresu, že nesmí zmeškat žádnou pracovní příležitost či komunikaci od zaměstnavatele či kolegů.

Také nedostatek vyváženosti mezi prací a osobním životem přispívá k vzniku těchto problémů. Někteří lidé se stávají workoholiky kvůli nedostatečnému sebeovládání a potřebě uspokojit svou touhu po dokonalosti.

Jak poznám, že jsem workoholik?

Podobně negativní dopad na zdraví má workoholismus. Workoholik je člověk, který je v podstatě na práci závislý. Podřizuje jí vše ostatní včetně soukromého života. Důvodem může být pozitivní zapálení pro práci a chuť něco dokázat, ale také vysoká míra zodpovědnosti na dané pozici a tlak okolí,“ uvádí dále odborníci z kliniky EUC.

I v tomto případě dochází ke zdravotním problémům:

  • psychická i fyzická únava,
  • vyčerpání,
  • stres,
  • podrážděnost,
  • izolace od okolí a narušení vztahů s rodinou a přáteli.

Ne každý nadměrně pracující jedinec propadá workoholismu nebo může být diagnostikován jako workoholik. „Pokud nadměrně pracující jedinec dostává a vnímá pozitivní odezvu na přínos své práce (osobní úspěch, naplnění osobního poslání, veřejné ocenění, pozitivní odezva okolí a rodiny…), tak mu poškození zdraví z přepracování zpravidla nehrozí,“ dodává k tématu klinika EUC.

Vznik přepracování a workoholismu

Přepracování a workoholismus se postupně vyvíjejí a nejedná se o něco, co by se stalo přes noc. Začíná to obvykle nadměrným pracovním nasazením a postupně se mění v chronický problém. Jednotlivec se stává posedlý prací, což vede k ignorování vlastních potřeb a zdraví.

Workoholismus může také mít psychologické kořeny, jako je nedostatečná sebedůvěra nebo potřeba uznání od ostatních. Práce se tak stává prostředkem k získání sebejistoty a uznání.

Dopad na lidské zdraví

Přepracování a workoholismus mohou mít vážné důsledky pro lidské zdraví. Fyzicky se projevují únavou, nespavostí, bolestmi hlavy a svalů, a mohou zvýšit riziko srdečních chorob a dalších zdravotních potíží.

Psychologicky může workoholismus vést k úzkosti, depresi a vyhoření. Také může negativně ovlivnit mezilidské vztahy, protože jednotlivec nemá čas na rodinu a přátele a může se stát izolovaným.

Rady od lékařů a odborníků

Lékaři a odborníci v oblasti psychologie a managementu pracovního života nabízejí několik rad, jak předejít přepracování a workoholismu.

  1. Nastavte hranice: stanovte si jasné hranice mezi prací a osobním životem. Ujistěte se, že máte čas na relaxaci, koníčky a rodinu.
  2. Delegujte a organizujte: naučte se delegovat úkoly a správně organizovat svůj pracovní čas. Priorita – úkoly a vyhýbejte se plýtvání časem.
  3. Komunikujte s nadřízenými: pokud máte pocit, že jste přetížení prací, diskutujte o tom se svým nadřízeným. Společné hledání řešení může zmírnit stres.
  4. Dávejte si pozor na své zdraví: pravidelně cvičte, dbejte na vyváženou stravu a dodržujte dostatek spánku.
  5. Hledejte podporu: nebojte se hledat podporu od rodiny, přátel nebo profesionálních terapeutů, pokud máte pocit, že pracovní tlak vás přesahuje.

Přepracování a workoholismus nejsou nezbytnými součástmi úspěchu. Je důležité si uvědomit, že kvalita života a osobní pohoda jsou stejně důležité jako pracovní úspěch. Pracujme na tom, abychom našli rovnováhu a udrželi si zdravý a šťastný život.

DŘÍVE JSME PSALI:

Kdy se alkohol stane problémem: příznaky, příčiny a léčba alkoholismu

Nikola Macáková — 15. 09. 2023
Dnes na téma alkoholismus, který je závažným onemocněním, které postihuje tisíce lidí po celém světě.

V případě přepracování je stěžejní si sesumírovat, zda se jedná o dočasný nebo trvalý stav, a stanovit si priority. Pokud jde o dlouhodobý problém, je nezbytné hledat řešení. Někdy postačí přerozdělení práce, jindy může být cestou úplná změna profesního zařazení. Konzultace s psychologem umožní urovnat si myšlenky a najít možnosti. Léčba workoholismu je mnohem složitější. Jde o závislost v pravém smyslu slova vyžadující důslednou psychoterapii a zejména ochotu pacienta se závislostí bojovat.

Použité zdroje: Klinika EUC, redakční informace a zdroje,
(redakční text).

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu