Kdy se alkohol stane problémem: příznaky, příčiny a léčba alkoholismu

Publikuje: Nikola Macáková — 15. 09. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Zdraví » Kdy se alkohol stane problémem: příznaky, příčiny a léčba alkoholismu

Dnes na téma alkoholismus, který je závažným onemocněním, které postihuje tisíce lidí po celém světě.

Nejedná se pouze o špatnou návykovou záležitost, ale o chronický stav, který může mít vážné důsledky pro fyzické i duševní zdraví jedince. V tomto článku se zaměříme na příčiny alkoholismu, jeho příznaky a možnosti léčby.

Syndrom závislosti na alkoholu je definovaný jako změna na úrovní fyzické, chování, duševního života i myšlení a poznávání na podkladě příjmu alkoholu. Alkohol se stává ústředním bodem v alkoholikově životě. Hnacím motorem je touha po alkoholu, která je nekontrolovatelná. Pijan si uvědomuje dopady alkoholismu na svůj život, je si vědom následků, ale nemůže skončit,“ píše k tématu web symptomy.cz, jenž se alkoholismu také věnoval.

Příčiny alkoholismu:

Přesná příčina alkoholismu není zcela známa, ale víme, že se jedná o komplexní kombinaci genetických, psychologických a environmentálních faktorů. Někteří lidé mají vyšší genetickou predispozici k alkoholismu než jiní. Pokud máte v rodině příbuzného s touto nemocí, může to zvyšovat vaše riziko.

Psychologické faktory mohou zahrnovat stres, úzkost, deprese a nízkou sebeúctu. Lidé často používají alkohol k tomu, aby se „utopili“ ve svých problémech. Environmentální faktory mohou zahrnovat přítomnost alkoholu ve vlastní rodině, tlak ze strany vrstevníků, nebo snadný přístup k alkoholu.

Příznaky alkoholismu:

Příznaky alkoholismu mohou být různorodé a mění se od jednoho jedince k druhému. Mezi obvyklé příznaky patří:

 1. Zvýšená tolerance k alkoholu: postupně potřebujete více alkoholu k dosažení stejného efektu.
 2. Ztráta kontroly: nemůžete přestat pít, i když si to přejete.
 3. Abstinence: příznaky abstinenčního syndromu, jako je třes, nevolnost a pocení, když nepijete.
 4. Opuštění jiných zájmů: ztráta zájmu o běžné aktivity a koníčky kvůli alkoholu.
 5. Negativní dopady na osobní a profesionální život: alkoholismus může vést ke konfliktům v rodině, problémům v práci a finančním obtížím.
 6. Pokračování v pití navzdory negativním důsledkům: i když si uvědomujete negativní důsledky pití, pokračujete v něm.

Léčba alkoholismu:

Léčba alkoholismu je nezbytná a může zahrnovat několik různých přístupů:

 1. Detoxikace: prvním krokem je často detoxikace, která zahrnuje odstranění alkoholu z těla. Tento proces by měl být proveden pod dohledem lékaře, protože může být spojen s rizikem vážných zdravotních problémů.
 2. Psychoterapie: terapeutické metody, jako je kognitivní terapie a behaviorální terapie, mohou pomoci jedinci porozumět svým návykům a naučit se lépe zvládat stres a emoce.
 3. Podpora rodiny: rodinná terapie a podpora od blízkých lidí mohou hrát klíčovou roli v procesu léčby.
 4. Léky: existují léky, které mohou pomoci snížit touhu po alkoholu a zmírnit abstinenční příznaky. Patří sem například disulfiram, naltrexon nebo akamprosát.

Lékařský obor specializovaný na léčbu alkoholismu:

Lékařským oborem specializujícím se na léčbu alkoholismu je psychiatrie a psychoterapie.

Psychiatři jsou lékaři se specializací na duševní zdraví a jsou schopni poskytovat léky a psychoterapii pro pacienty trpící alkoholismem.

Kdo je alkoholik a jak se takový člověk chová:

Alkoholik je jedinec, který trpí alkoholismem, což je chronické onemocnění charakterizované závislostí na alkoholu. Alkoholik není jen někdo, kdo občas přijme alkohol, ale člověk, který má problém s kontrolou nad konzumací alkoholu a který nemůže přestat pít, i když to má negativní důsledky pro jeho život.

Chování alkoholika může být skutečně různorodé, a to v závislosti na stupni závislosti a individuálních faktorech. Některé běžné rysy chování alkoholiků zahrnují:

 1. Zvýšená tolerence: alkoholik vykazuje větší odolnost vůči alkoholu a potřebuje stále větší množství alkoholu, aby dosáhl stejného efektu.
 2. Ztráta kontroly: alkoholik nemůže ovládat svoji konzumaci alkoholu a má problém přestat pít, i když si to přeje.
 3. Abstinence: když alkoholik přestane pít, může zažít abstinenční příznaky, jako jsou třes, nevolnost, úzkost a podobně.
 4. Priorita alkoholu: alkohol se stává nejdůležitější věcí v životě alkoholika, často na úkor rodinných, osobních nebo profesionálních závazků.
 5. Opuštění zájmů: alkoholik může ztratit zájem o své koníčky a aktivity, které mu dříve přinášely radost.
 6. Negativní dopady: konzumace alkoholu vede k negativním důsledkům, jako jsou problémy s fyzickým i duševním zdravím, právní potíže a rozpad vztahů.

Rozdíl mezi ebrietou a intoxikací alkoholem z medicínského hlediska:

 1. Ebrieta: ebrieta je stav, který popisuje krátkodobou opilost po konzumaci alkoholu. Během ebriety může jedinec vykazovat symptomy, jako jsou zvýšená euforie, snížená inhibice, rozmazané vidění, nejistá chůze a narušená koordinace. Ebrieta obvykle trvá dočasně a postupně ustupuje, jak alkohol opouští systém těla.
 2. Intoxikace alkoholem: intoxikace alkoholem je širší termín, který zahrnuje všechny negativní účinky, které alkohol má na tělo a mysl, včetně ebriety. Intoxikace alkoholem může být krátkodobá nebo dlouhodobá a může zahrnovat různé (i velmi vážné) zdravotní problémy a komplikace, jako je zvracení, aspirace, alkoholická otrava nebo poškození orgánů v důsledku dlouhodobého nadměrného pití.

V zásadě je ebrieta stav opilosti po konzumaci alkoholu, zatímco intoxikace alkoholem zahrnuje všechny negativní účinky alkoholu na tělo a mysl, včetně chronických problémů spojených s alkoholismem. Je důležité rozlišovat mezi těmito pojmy, abychom lépe porozuměli různým aspektům konzumace alkoholu a jejímu vlivu na zdraví.

V České republice je alkohol problém, který je často bagatelizován. Dá se říci, že lidí, kteří problematicky konzumují alkoholické nápoje, jsou v Česku statisíce. Z dostupných statistik vyplývá, že problém tohoto druhu má 25 % mužů a 10 % žen. Znepokojující je i rozšířenost konzumace alkoholu mezi mládeží. Tento fenomén je na okraji zájmu veřejnosti a zastiňuje ho viditelnější drogová problematika. Je nutné konstatovat, že alkohol, i přesto, že je legální, pořád zůstává drogou podle mínění některých srovnatelnou s kokainem nebo opiáty. Nabaluje na sebe celou řadu negativních jevů, jako je kriminalita, rozvodovost, sekundární chronická až smrtelná onemocnění,“ uvádí k tématu internetová encyklopedie Wikipedia.

DŘÍVE JSME PSALI:

Tereza Ramba v boji s alkoholem!

Nikola Macáková — 16. 04. 2023
Jaký umělecký počin se právě chystá? V těchto dnech se natáčí film pod vedením zkušeného režiséra Dana Svátka v hlavní ...

Slovo alkohol – obecně pochází z arabského al-kahal, což se dá přeložit jako jemná substance. Vzniká působením kvasinek při kvašení cukrů. Tento proces je v přirozeném prostředí možný nejvýše do 14 % obsahu ethanolu, protože poté jsou kvasinky ničeny vlastním produktem. Dalším procesem vzniká ocet,“ dodává v krátkém výpisu Wikipedia.

Alkoholismus závěrem, je vážným problémem, který má ničivé důsledky pro jedince i jejich rodiny. Je důležité si uvědomit, že léčba je dostupná a že existuje mnoho profesionálů, kteří jsou připraveni pomoci. Pokud vy nebo někdo ve vašem okolí trpí alkoholismem, neváhejte vyhledat pomoc a podporu od odborníků na duševní zdraví.

Použité zdroje: symptomy.cz, redakční informace a zdroje, Wikipedia,
(redakční text).

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu