Tajemní věštci a jejich magické schopnosti: přehled a historie věštění

Publikuje: Nikola Macáková — 05. 08. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Záhady » Tajemní věštci a jejich magické schopnosti: přehled a historie věštění

Odpradávna fascinovalo lidstvo neznámé a nevysvětlitelné. Jedním z takových fenoménů je věštec, osoba s údajnou schopností předpovídat budoucnost.

Tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu s tím, že věštectví je fenomén, který přesahuje kulturní hranice a přetrvává po tisíciletí. V tomto článku se podíváme na vývoj věštění skrz historii a jeho odlišné podoby po celém světě.

Věštec – obecně je osoba s údajnou schopností předpovídat budoucnost, vykládat sny, nebo vyjevovat lidem boží vůli. Předpovídání budoucnosti na základě magických praktik se označuje jako věštění, konkrétní vyslovená předpověď se nazývá věštba (latinsky oraculum). Místo, které se zaměřuje na věštění, je věštírna,“ uvádí k tématu internetová encyklopedie Wikipedia.

Mantiky: Kořeny věštění

Věštectví má své kořeny v dávné minulosti, kdy se lidé snažili získat odpovědi na své otázky týkající se budoucnosti. Mantika je obecný termín pro umění prorokování a vykládání různých znamení a symbolů. V antickém Řecku a Římě bylo věštění rozděleno do několika odlišných metod, jako je haruspice (vykládání vnitřností zvířat), geomantie (využívání zemských symbolů) a kartomantie (vykládání karet).

Historie věštění ve starověku a středověku

Ve starověku hráli věštci klíčovou roli ve společnosti. Byli vnímáni jako prostředníci mezi lidmi a bohy, schopní poskytnout odpovědi na otázky týkající se osudu, zdraví, války a politiky. Například v Delfách byla slavná věštírna, kde Pythie, vyvolená kněžka bohyně Delfy, vyjevovala vůli bohů prostřednictvím extáze. V Egyptě byli rozšířeni také vykladači snů, kteří se snažili dešifrovat zprávy z poselství, která bohové zasílali skrze sny.

V průběhu středověku bylo věštění vnímáno mnohem skeptičtěji. Křesťanská církev považovala věštění za pohanskou praktiku a označovala ji za čarodějnictví. Mnoho věštců bylo perzekvováno a souzeno za kacířství. Přesto se ale i v této době udržovaly různé formy věštění a lidé stále hledali odpovědi ve hvězdách, snách a různých symbolických prvcích.

Novověk a rozvoj věštectví

S nástupem novověku v 16. století se věštectví opět začalo šířit. Astrologie a alchymie získaly na popularitě a mnoho učenců se věnovalo studiu těchto magických praktik. Slavnou postavou byl například Nostradamus, francouzský lékař a astrolog, který je dodnes proslulý svými kvartetami, což jsou sbírky básní obsahující prorocká proroctví.

Podobné praktiky a jejich vliv v dnešní době

I v dnešní době najdeme mnoho forem věštění a prorokování. Od astrologie a tarotových karet po moderní média a jasnovidectví. Tyto praktiky mají stále své zastánce, kteří v nich hledají vedení, pochopení a návod pro svůj život.

Známí věštci a věštkyně

Historie věštění je plná zajímavých postav, které prosluly svými prorockými schopnostmi. Kromě již zmíněného Nostradama stojí za zmínku také Baba Vanga, slepá bulharská věštkyně, která měla podle pověstí schopnost předpovědět řadu událostí 20. století, včetně pádu Berlínské zdi. Dále lze jmenovat slavného proroka a jasnovidce Edgara Cayceho, který měl údajně schopnost léčit a poskytovat rady pomocí „čtení akášických záznamů“.

Věštci a proroci, kteří získali slávu a uznání v různých kulturách a historických obdobích. Někteří z nich jsou:

 • Teirésias: V řecké mytologii byl Teirésias slepý věštec z Théb, který získal dar vidění od bohyně Athény. Podle legendy žil jako muž i žena, protože byl na sedm let proměněn v ženu. Byl známý svými proroctvími a poradil mnoha slavným hrdinům, včetně Odyssea a Oidipa.
 • Kalchás: Byl významným věštcem a prorokem v řecké mytologii, který působil během Trójské války. Byl součástí výpravy na Tróju a jeho věštecké schopnosti mu pomohly poskytnout rady a předpovědi.
 • Josef, syn Abrahámův: V judaismu, křesťanství a islámu je známý jako biblický prorok, syn patriarchy Abraháma a jeho manželky Sáry. Jeho příběh je popsán v knize Genesis a je uznáván jako věštec díky svým snům a schopnostem interpretovat sny faraona v Egyptě.
 • Pýthia: Byla věštkyně v Delfách, důležitém náboženském středisku starověkého Řecka. Věřilo se, že byla hlasem boha Apollóna a poskytovala proroctví a odpovědi na otázky návštěvníků.
 • Sibyla: Sibyly byly věštkyně nebo proroky v starověkém Řecku a Římě. Věřilo se, že obdržely proroctví od bohů a poskytovaly rady a varování.
 • Tycho Brahe: Byl slavný dánský astronom a astrolog žijící v 16. století. Zabýval se studiem pohybů planet a hvězd a používal své znalosti také k astrologickým předpovědím.
 • Nostradamus: Michel de Nostredame, známý jako Nostradamus, byl francouzský astrolog a věštec žijící ve 16. století. Je proslulý svými knihami s proroctvími nazvanými „Centurie“, kde údajně předpověděl mnoho historických událostí.
 • Mantó: V řecké mytologii byla Mantó dcerou věštce Teirésia a sama byla zkušenou věštkyní.
 • Mopsos: Byl věštec a prorok, který byl považován za jednoho z největších věštců své doby v řeckých bájích.
 • Láokoón: Byl kněz z Troje, který se stal známým díky svému varování před trójským koněm, což byl strategický trik, kterým se Achájové zmocnili města Troje během Trójské války.
 • Kassandra: Byla princezna Troje a dcera krále Priama. Byla obdařena darováním proroctví, ale také prokletím, že ji nikdo nebude věřit. Byla jednou z těch, kdo varovali před následky přijetí trójského koně, ale nebyla poslechnuta.

Tyto osobnosti jsou známé díky svým proroctvím a věšteckým schopnostem, které měly značný vliv na kulturu a dějiny. Je třeba zdůraznit, že mnoho z těchto postav má původ v mýtech a legendách, a proto jsou některé jejich aspekty často obklopeny tajemstvím a různými verzemi příběhů.

DŘÍVE JSME PSALI:

Baba Vanga: magická předpověď nejslavnější jasnovidky pro rok 2023

David Bárta — 02. 01. 2023
Ze záhrobí hluboké historie lidstva k nám stále doléhá jemně šepotavý hlas bulharské nevidomé jasnovidky a vědmy Baby Vangy.

Věštectví je fascinující téma, které přetrvává přes kultury a generace. Bez ohledu na to, zda věříme v jeho pravdivost, stojí za to se zajímat o historii a rozmanitost těchto magických praktik, které nás provázely celou lidskou historií.

Použité zdroje: Wikipedia (Věštec), redakční zdroje a informace
(redakční text) *

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu