Zaměstnávání uprchlíků v Evropě: riziko nebo výhra?

Publikuje: Nikola Macáková — 27. 10. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Magazíny » Zaměstnávání uprchlíků v Evropě: riziko nebo výhra?

Uprchlíci a migranti představují v Evropě stále kontroverzní téma, a to i v kontextu jejich zaměstnávání v bezpečnostních složkách.

Mnohé země se snaží najít způsoby, jak integrovat uprchlíky do společnosti, a jeden z přístupů, který vzbuzuje různé názory, je jejich začlenění do bezpečnostních profesí.

Tématu se věnovala naše redakce a také autor Pokrokový Euroobčan na blogu medium.seznam.cz, který ve svém článku uvádí, že uprchlíci jsou pro naši civilizaci bezesporu přínosem z hlediska kulturního a ekonomického. Můžeme díky nim zblízka poznávat kultury, které pro nás byly donedávna cizí, stávají se našimi kolegy na pracovištích. Pracují vedle nás ve výrobě, pracují vedle nás u počítačů, modlí se vedle nás k Alláhovi, inspirují nás svým chováním, svým oblékáním, svým přístupem k životu. Dáváme jim však dostatečnou možnost, aby se podíleli na směřování naší společnosti? Dáváme jim příležitost podílet se na udržování určitého pořádku a hodnot? Nemyslím si.

A právě proto se domnívám, že velmi opomíjenou příležitostí je využití migrantů v policejních a armádních složkách. Mnoho mladých mužů by se jistě rádo chopilo příležitosti podílet se na udržování určitého pořádku a hodnot v našich ulicích. Navíc by zde byla ta výhoda, že nejsou zatíženi toxicky maskulinním myšlením typickým pro běžného Evropana středního věku, tudíž budou přistupovat objektivně i k přečinům týkajících se rasismu, xenofobie a šíření nenávisti. Jde zpravidla o lidi věřící, takže jejich přístup by byl navíc podpořen morálním poselstvím jejich náboženství. Navíc by zde nefungovaly staré kamarádské vztahy, takže by zcela zmizel prostor pro protekci a dnes stále rozšířené,“ konstatuje Pokrokový Euroobčan.

„Hele, necháme to být, ale příště buď opatrnější.“

Právě to, že migranti nepociťují k žádné zemi nějakou toxickou nostalgii, je zárukou toho, že jimi posílená policie a armáda budou objektivnější a efektivnější,“ dodává ve svém názoru závěrem autor na blogu medium.seznam.cz.

Když útěk vede k novému začátku

Pro uprchlíky, kteří unikli z konfliktů a perzekuce ve svých domovských zemích, je nalezení nového začátku klíčové pro obnovení jejich života. Evropské země, které přijímají uprchlíky, se snaží zvýšit jejich integraci a zaměstnání je jedním z klíčových kroků na cestě k samostatnosti. Některé země jako Německo, Švédsko a Francie vytvořily programy a iniciativy, které umožňují uprchlíkům, včetně těch, kteří prošli vojenským nebo bezpečnostním výcvikem, pracovat v bezpečnostních složkách.

Výhody zaměstnávání uprchlíků v bezpečnostních složkách

 1. Diverzifikace personálu: zaměstnávání uprchlíků do bezpečnostních složek může přispět k větší rozmanitosti a inkluzi v těchto organizacích. Různorodé týmy mohou lépe reflektovat potřeby a očekávání různých komunit.
 2. Jazykové dovednosti: mnoho uprchlíků má dovednosti v několika jazycích, což může být velmi užitečné v oblasti zpravodajství a vyšetřování, zejména v případech týkajících se mezinárodního zločinu.
 3. Motivace a jistá oddanost: uprchlíci, kteří mají možnost pracovat v bezpečnostních složkách, často projevují zvláštní odhodlání chránit svou novou domovskou zemi a přispět k bezpečnosti společnosti.

Rizika a výzvy

 1. Bezpečnostní prověrky: vzhledem k nedostatečné dokumentaci a složitému životnímu pozadí uprchlíků může být obtížné provést důkladné bezpečnostní prověrky. To může vyvolat obavy o možné riziko infiltrace nepřátelskými subjekty.
 2. Psychický tlak: práce v bezpečnostních složkách může být psychicky náročná, a to i pro jedince, kteří nemuseli čelit traumatu uprchlického života. Uprchlíci, kteří byli sami oběťmi perzekuce nebo násilí, mohou být zvláště zranitelní.
 3. Ostatní rizika: existuje také obava, že uprchlíci by mohli být vystaveni diskriminaci a šikaně ze strany svých kolegů nebo nadřízených. To vyžaduje důkladnou politiku ochrany práv zaměstnanců.

Obavy ohledně zaměstnávání uprchlíků mohou mít několik důvodů a vycházejí z různých faktorů. Některé z těchto obav zahrnují:

 • Bezpečnostní obavy: jednou z hlavních obav spojených s uprchlíky je otázka bezpečnosti. Lidé a státy se obávají, že mezi uprchlíky by mohli být jedinci s teroristickými nebo kriminálními záměry. Přestože tato obava nemusí být oprávněná ve většině případů, existují obavy o to, jak provést důkladné bezpečnostní prověrky, zejména pokud uprchlíci přicházejí ze zemí postižených konfliktem nebo nestabilitou.
 • Ekonomické obavy: některé státy a občané se obávají, že přijetí uprchlíků do pracovního trhu může konkurovat místním občanům a způsobit ztrátu pracovních míst nebo snížení mezd. Toto vnímání může být výsledkem nedostatečného pochopení ekonomických vlivů migrace.
 • Sociální a kulturní obavy: uprchlíci mohou mít odlišné jazyky, náboženské přesvědčení a kulturní zvyklosti. To může vyvolat obavy o narušení sociální soudržnosti a kulturní identity ve státě přijímajícím. Některé tyto obavy mohou být založeny na předsudcích a dezinformacích.
 • Nedostatek zdrojů a infrastruktury: některé státy se obávají, že nemají dostatečné zdroje a infrastrukturu k zajištění potřeb uprchlíků, včetně bydlení, zdravotní péče a školství. To může vyvolávat obavy o nárůst nákladů na veřejné služby.
 • Politické obavy: rostoucí příliv uprchlíků může způsobit politické napětí a ovlivnit politickou agendu. Politici se často obávají, že otázky týkající se migrace mohou ovlivnit jejich popularity a volitelnost.

Závěrem: riziko nebo výhra?

Zaměstnávání uprchlíků v bezpečnostních složkách může být riskantní, ale také přináší mnoho potenciálních výhod. Klíčem k úspěchu je důkladná příprava, podpora a sledování. Země, které se rozhodnou dát uprchlíkům příležitost v bezpečnostních profesích, by měly zavést přísné prověrky, poskytnout psychologickou podporu a zabezpečit, aby byla dodržována práva všech zaměstnanců.

V konečném důsledku může zaměstnávání uprchlíků v bezpečnostních složkách přispět k lepší integraci těchto jedinců do společnosti a k vytvoření více inkluzivních a rozmanitých týmů, což by mohlo posílit bezpečnost a stabilitu v Evropě. Ale zároveň je důležité pečlivě vyvážit rizika a výzvy, aby se zajistilo, že tato praxe bude prospěšná pro všechny zúčastněné strany.

Je však důležité zdůraznit, že uprchlíci jsou často lidé, kteří utíkají před válkou, perzekucí a nesnázemi, a mohou přinést do nových zemí různé přínosy, včetně pracovní síly, kulturní rozmanitosti a nových perspektiv. Proto je nezbytné, aby obavy byly vyváženy spolehlivými a racionálními informacemi, a aby byla vyvinuta politika a postupy, které umožní bezpečnou a důstojnou integraci uprchlíků do společnosti.

Použité zdroje: medium.seznam.cz, redakční poznatky, informace a zdroje,
(redakční text.)

Související témata
Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu