Vstoupit do vztahu s manipulátorem nebo tyranem může být psychicky náročné a devastující

Publikuje: Nikola Macáková — 13. 08. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Magazíny » Vstoupit do vztahu s manipulátorem nebo tyranem může být psychicky náročné a devastující

V tomto článku se podíváme na to, co znamená žít s tyranem. Co je psychopatie a jak se s tímto obtížným zjevem vypořádat.

Tématu se kromě naší redakce věnoval také web osel.cz, který například zmiňuje studii, kterou zveřejnil časopis International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology (Časopis pro terapii delikventů a porovnávací kriminologii), jenž zmiňuje téma; Přežití seniorské psychopatie: „Informující zprávy o podvodu a antisociálním chování v různých typech vztahů.“

Tyranský partner a manipulátor: tyranský partner či partnerka je člověk, který zneužívá svého postavení ve vztahu k ovládání a kontrole druhé osoby. Manipulátor je zase ten, kdo záměrně využívá emocionálních nebo psychických taktik k dosažení svých cílů. Oba tyto typy jedinců mohou vést k destruktivnímu vztahu, kde je postižená osoba neustále v podřízené roli.

Psychopatie a její projevy: psychopatie je psychická porucha, charakterizovaná nízkou empatií, povrchností v prožívání emocí a nedostatečným pocitem viny za své činy. Psychopat vyniká manipulací a často má sklony k antisociálnímu chování. Ve vztahu se psychopat může projevovat jako zcela necitlivý partner, který zneužívá, klame a týrá svého partnera.

Kulturní podmíněnost psychopatie: projevy psychopatie mohou být ovlivněny kulturními faktory. V některých kulturách mohou být určité rysy, které by jinak mohly být považovány za psychopatické, považovány za přijatelné nebo dokonce žádoucí.

Příčiny psychopatických rysů: přesné příčiny vzniku psychopatie nejsou zcela jasné, ale vědci se domnívají, že genetika, neurobiologické faktory a traumatické zážitky v dětství mohou hrát roli v jejím vývoji.

Testování psychopatie: existuje několik psychologických nástrojů a testů, které se snaží identifikovat rysy psychopatie. Jedním z nejznámějších je Hareův Psychopathy Checklist (PCL-R), který hodnotí různé charakteristiky spojené s psychopatií.

Druhy psychopatie: psychopatie může mít různé podoby. Některé osoby mohou být více zaměřené na fyzickou dominanci a agresi, zatímco jiné se specializují na emocionální manipulaci a podvádění.

Druhy psychopatie: různé podoby osobnosti s psychopatickými rysy. Psychopatie není monolitická entita, ale může se projevovat různými způsoby a mít různé podoby. Zde se podíváme na některé z hlavních druhů psychopatie a jak se mohou projevovat v rámci mezilidských vztahů.

Fyzická dominace a agrese: někteří jedinci s psychopatickými rysy se zaměřují na fyzickou dominanci a agresi. Mohou se projevovat jako manipulativní tyrani, kteří používají fyzickou sílu k tomu, aby ovládli své partnery. Tito jedinci mohou vytvářet atmosféru strachu a zastrašování, což vede k postupnému omezování svobody a autonomie oběti.

Emoční manipulace a podvádění: dalším druhem psychopatie je ten, který se zaměřuje na emocionální manipulaci a podvádění. Tito jedinci jsou mistři v tom, jak využívat emocionální slabiny svých partnerů a vyvolávat v nich pocit viny, nejistoty a závislosti. Mohou hrát na city, lichotit a zároveň zpochybňovat realitu, čímž oběť ztrácí sebejistotu a důvěru ve svůj vlastní úsudek.

Sociální manipulace a zmanipulování okolí: někteří psychopaté se zaměřují na manipulaci nejen v rámci vztahu, ale i ve vztahu k okolí. Tito jedinci jsou schopni oklamat a zmanipulovat širokou škálu lidí ve svém okolí, aby dosáhli svých cílů. Mohou být zdánlivě charizmatický a přesvědčiví, ale ve skutečnosti využívají ostatní jako prostředky k dosažení svých vlastních záměrů.

Finanční a materiální využívání: někteří psychopaté se specializují na finanční a materiální využívání svých partnerů. Mohou slibovat bohatství, luxusní životní styl a neskutečné výhody, aby získali kontrolu nad finančními prostředky a majetkem své oběti. Tito jedinci nemají zábrany v utrácení partnerových peněz a majetku pro svůj vlastní prospěch.

Je důležité si uvědomit, že různí jedinci mohou kombinovat tyto rysy a projevovat je ve svém chování různými způsoby. Identifikace druhu psychopatie může být složitá, protože jednotlivé osoby mohou mít různé charakteristické rysy. Bez ohledu na konkrétní formu psychopatie je však důležité si uvědomit rizika a hledat pomoc, pokud se ocitnete v manipulativním nebo týravém vztahu. Zajištění podpory a vytvoření plánu, jak se bránit manipulaci a ochránit své zdraví a dobře bytí, je klíčové pro obnovení svého životního rovnováhy.

Terapie psychopatie: vzhledem k povaze psychopatie není terapie vždy účinná a může být náročná. Kognitivně behaviorální terapie může pomoci změnit některé vzorce chování, avšak léčba je obvykle obtížná, pokud není osoba motivovaná ke změně.

Pravá psychopatie se v jádru nedá příliš změnit, co se týče vnímání a prožívání situací a vztahů, ale chování se dá částečně ovlivnit výchovou, prostředím a sebevýchovou,“ uvádí Wikipedia.

U lehčích nebo částečně psychogenních poruch osobnosti mohou být účinné terapie pomáhající rozvoji citového života:

 • muzikoterapie – léčba hudbou
 • arteterapie – léčba malováním
 • hipoterapie – jízdy na koni
 • canisterapie – hra se psy

Následky psychopatie: život s psychopatem může mít devastující následky pro jeho oběť. To může zahrnovat trvalé emocionální trauma, ztrátu sebevědomí, izolaci a snížení kvality života. Osoba v takovém vztahu může pociťovat smutek, beznaděj a nejistotu.

Psychopaté nejsou ve společnosti ihned rozeznatelní. Naopak mohou mít dobré společenské postavení (např. diktátoři). Existují dokonce názory, že tzv. firemní, příp. korporátní psychopaté (s nedostatkem empatie) mohou mít velký podíl na světové finanční krizi. „Víme, že je přitahuje prostředí, kde je akce, kde jsou peníze a příležitosti. Kdybych nestudoval psychopaty ve vězení, zkoumal bych je na burze. Když se podíváte na dnešní ekonomické magazíny, jedním z horkých témat posledních let v nich je psychopatický šéf,“ říká psycholog Robert D. Hare.

Jak se bránit ve vztahu s tyranem a psychopatem:

Život ve vztahu s manipulativním partnerem, tyranem nebo dokonce psychopatem může být náročný a vyčerpávající. Nicméně existují strategie, které vám mohou pomoci se bránit a chránit ve vztahu, který vám ubližuje.

Zde je několik tipů, jak se postavit manipulaci a týrání:

 1. Rozpoznávání manipulativního chování: prvním krokem je rozpoznat manipulativní nebo týravé chování. Buďte pozorní k různým vzorcům, jako jsou nepřiměřené kritiky, zastrašování, závistivost, kontrola a snaha o izolaci od rodiny a přátel.
 2. Důvěřujte svým instinktům: pokud něco cítíte jako nezdravé nebo neúměrné, neignorujte to. Důvěřujte svým instinktům a nechte se vést svými emocemi.
 3. Zachovejte si nezávislost: manipulátoři a týráni často usilují o omezování svobody a nezávislosti. Držte se svých zájmů, přátel a činností, které vás naplňují, abyste nebyli zcela závislí na partnerovi.
 4. Komunikujte o svých pocitech: otevřená komunikace je klíčová. Vyjadřujte své pocity, obavy a hranice svému partnerovi. Pokud se snaží o manipulaci nebo kontrolu, zdůrazněte, že takové chování není přijatelné.
 5. Hledejte podporu: mluvte s blízkými přáteli, rodinou nebo profesionálem o svém vztahu. Externí perspektiva může být nesmírně cenná při posuzování situace a rozhodování o dalších krocích.
 6. Vytvořte si finanční nezávislost: pokud je možné, pracujte na vytvoření své vlastní finanční nezávislosti. To vám může poskytnout větší svobodu a možnost odejít z destruktivního vztahu.
 7. Stanovte si hranice: ujasněte si své hranice a stanovte si, co jste ochotni tolerovat a co ne. Držte se svých hranic a nepoddávejte se tlaku.
 8. Neházejte vinu na sebe: manipulátoři často snaží svou oběť přesvědčit, že je za problémy ve vztahu zodpovědná právě ta druhá strana. Nepřijímejte toto zkreslení reality a neházejte vinu na sebe, pokud to není oprávněné.
 9. Plán odchodu: pokud situace nelepší a vztah vám ubližuje, mějte plán, jak v případě potřeby odejít. To může zahrnovat finanční zajištění, místo k pobytu a podobně.
 10. Hledejte profesionální pomoc: pokud se ocitnete v nebezpečné situaci, neváhejte vyhledat profesionální pomoc, jako je psycholog, terapeut nebo organizace zabývající se násilím a týráním.

Pamatujte, že je důležité chránit své fyzické a duševní zdraví! Někdy je nejlepším řešením opustit destruktivní vztah a začít znovu, v prostředí, které vám poskytne podporu a respekt.

V závěru je důležité si uvědomit, že život s manipulátorem nebo tyranskou osobou není zdravým vztahem a může mít závažné důsledky na psychické zdraví oběti. Pokud jste se ocitli v podobném vztahu, je důležité hledat podporu a případně profesionální pomoc, abyste se dokázali bránit manipulaci a týrání a obnovili si svou životní rovnováhu. Především nebát se jít vyhledat odbornou pomoc, která může být klíčová a to, jak u nějakého psychologa nebo u policie, která může dle současné platné právní legislativy daného tyrana či dokonce agresora z bytu vykázat, což mnohdy může stačit k tomu, aby se týraná osoba stačila sbalit a od tyrana, manipulátora či agresora odejít.

Použité zdroje: journals.sagepub.com, osel.cz, Wikipedia (Psychopatie), redakční informace a zdroje, internet
(redakční text) *

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu