Pravděpodobnost růstu hub: jaké regiony mají aktuálně nejbohatší houbové zásoby?

Publikuje: Nikola Macáková — 28. 07. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Magazíny » Pravděpodobnost růstu hub: jaké regiony mají aktuálně nejbohatší houbové zásoby?

Základem výpočtu je informace o nasycení půdy srážkami v předchozích 30 dnech v kombinaci s průměrnými teplotami posledních 7 dní.

Tématu pravděpodobného největšího růstu hub v České republice se aktuálně věnuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) s tím, že předpovědní model pravděpodobnosti růstu hub je vyvíjen ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti.

Mapa vyjadřuje vhodnost vláhových podmínek pro růst hub. Český hydrometeorologický ústav, pro upřesnění denně na svých webových stránkách aktualizuje příslušnou mapu pravděpodobného růstu hub v České republice.

Pravděpodobnost růstu hub k 28.7.2023. Zdroj: mapa / ČHMÚ (tiskový servis)

Jak ovlivňuje počasí růst hub?

Obecně platí, že houby začínají nejvíce růst po vydatných deštích (cca 10 dní po nich) a následném teplém (nikoli však horkém) počasí, nejvíce v rozmezí července a září.

Jak je tvořena mapa pravděpodobnosti růstu hub?

Zásadním kritériem pro tvorbu mapy je hodnota API30 (index předchozích srážek), což je veličina posuzující nasycenost půdy, založená na sumaci denních úhrnů srážek za sledované období (30 dní) s klesající vahou směrem do minulosti (čím vyšší hodnota, tím vyšší nasycení půdy vodou a tedy „potenciál růstu hub“). Hodnota API30 je korigována koeficientem vycházejícím z průměrné teploty v posledních sedmi dnech, jelikož v nejteplejších měsících je potenciál výparu spadlých srážek výrazně vyšší. Stejný úhrn srážek je proto méně “efektivní” pro růst hub například v září než v červnu. Výsledek modelu je dále korigován sezónním koeficientem, který vyjadřuje rozdíly v početnosti mykorhizních hub během kalendářního roku,“ uvádí ČHMŮ.

Parametry pro výpočet modelu průběžně optimalizujeme. Nově jsme navázali spolupráci s Českou mykologickou společností, přípravu mapy s ní pravidelně konzultujeme. Mapa nejlépe odráží pravděpodobnost růstu masitých, zejména mykorhizních druhů hub, které ovšem praktické houbaře zajímají nejvíce. Pro ostatní houby (např. dřevní, xerotermní atd.) model přesný není. Více o houbách se můžete dozvědět na stránkách například České mykologické společnosti.

Jak změna klimatu ovlivňuje houby?

Klíčovým faktorem pro růst hub je vždy vodní bilance.

Zvyšující se teploty spojené s klimatickou změnou zvyšují výpar a tím snižují množství vody dostupné pro houby. V budoucnu lze očekávat negativní dopad tohoto jevu na růst mykorhizních hub,“ dodává Český hydrometeorologický ústav.

Kde nacházejí houby ideální podmínky pro svůj výskyt?

Houby jsou fascinující organismy, které mají schopnost růst a šíření ve velmi různorodých prostředích. Většina z nás je zná z našich lesů a luk, ale houby mohou prosperovat i v jiných přírodních i lidských prostředích. Jejich schopnost přežití a rozmnožování závisí na ideální kombinaci faktorů, které ovlivňují jejich růst.

Vlhkost

Vlhkost je jedním z nejdůležitějších faktorů pro růst hub. Většina hub preferuje vlhké prostředí, proto je lesní půda, mokré louky a břehy řek nebo jezer častými místy jejich výskytu. Vlhkost umožňuje hubám nasávat vodu a živiny z okolního prostředí, což je pro jejich růst nezbytné. V suchých oblastech může být houbaření méně úspěšné, ale i zde lze najít specifické druhy, které se dokáží přizpůsobit suchému prostředí.

Teplota

Teplota hraje také klíčovou roli při růstu hub. Různé druhy hub mají odlišné teplotní preference. V letních měsících můžeme často pozorovat růst hub, které mají rády teplé počasí, zatímco jiné druhy jsou aktivnější v chladnějším podzimním nebo jarním období. Teplota ovlivňuje rychlost růstu hub a také jejich schopnost produkovat plodnice.

Stanoviště

Každý druh houby má svá specifická stanoviště, která mu vyhovují nejlépe. Některé houby preferují kyselou půdu, zatímco jiné upřednostňují alkalické prostředí. Existují houby, které rostou pouze na mrtvém dřevě, jiné na kořenech stromů a některé v symbióze s rostlinami. Poznání těchto stanovišť a jejich specifických charakteristik je klíčové pro úspěšné houbaření.

Světlo

I když většina hub preferuje stinná místa, některé druhy vyžadují určité množství světla pro svůj růst. Světlo hraje roli při fotosyntéze, což je proces, při němž houby produkují své živiny. Míra osvětlení ovlivňuje rozsah a intenzitu růstu hub.

Čistota prostředí

Prospěšné podmínky pro růst hub často souvisejí s čistotou prostředí. Znečištěné a kontaminované oblasti mohou negativně ovlivnit růst hub a jejich kvalitu. Chránit přírodu a udržovat čisté lesy a louky je proto nezbytné pro zachování bohatství houbového světa.

DŘÍVE JSME PSALI:

Víte, kde roste v Česku nejvíce hub?

Nikola Macáková — 19. 06. 2023
Houbaření je záliba, která spočívá v chození po lese a hledání a sbírání hub. Někteří houbaři pěstují houby i doma. 

Houby – obecně mají schopnost růst a přežívat v široké škále prostředí. Vlhkost, teplota, stanoviště, světlo a čistota prostředí jsou klíčovými faktory, které ovlivňují jejich růst. Pro úspěšné houbaření je důležité pochopit tyto faktory a naučit se poznávat specifická stanoviště, kde mají houby nejvyšší pravděpodobnost svého výskytu. Pamatujte však, že houbaření by mělo být v souladu s přírodou a s ohledem na ochranu hubových ekosystémů.

Použité zdroje: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), myko.cz.
(redakční text) *

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání