Milujete hádanky s křížovkami? Přiblížíme si význam těch nejčastěji opakujících se hesel

Publikuje: Nikola Macáková — 16. 06. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Magazíny » Milujete hádanky s křížovkami? Přiblížíme si význam těch nejčastěji opakujících se hesel

Křížovky, ty zábavné a přitažlivé hádanky, které se staly oblíbenou zábavou mnoha lidí po celém světě.

Ať už jste do nich zamilovaní nebo jste právě objevili jejich kouzlo, jedna věc je jistá, každá křížovka má svá tajemství. Jedním z nich je i opakování určitých hesel, která se objevují znovu a znovu v různých křížovkách. Ale jaký je vlastně význam těchto nejčastěji opakovaných slov?

Na první pohled by se mohlo zdát, že opakovaná hesla jsou jen náhodnými slovy, která se příliš často objevují ve slovnících. Nicméně, pro zkušené křížovkáře jsou tyto opakující se hesla jako klíč, který odemyká další části hádanky. Znalost těchto slov jim dává přednost a pomáhá jim rychleji a snadněji naplnit prázdná místa ve svém křížovkovém plátně.

Co tedy tato opakovaná hesla znamenají? Jedním vysvětlením je, že se jedná o slova, která mají široký význam a jsou běžně používána v různých kontextech. Patří sem například „láska“, „život“, „čas“ a „kolo“. Tato univerzální témata a pojmy jsou často součástí křížovek, protože se jednoduše hodí do různých situací a mohou být snadno kombinována s dalšími slovy.

Dalším vysvětlením může být, že některá opakující se hesla jsou prostě oblíbená mezi tvůrci křížovek. Mohou to být jména slavných osobností, místními populárními místy nebo termíny s určitými obory nebo zálibami. Tvůrci křížovek se často snaží vytvořit zábavné a atraktivní hádanky, a tak používají slova, která jsou dobře známá a přitahují pozornost.

V poslední řadě je tu také aspekt lingvistického charakteru opakovaných hesel. Některá slova mají jednoduše více možností, jak je využít v křížovkách. Například slovo „most“ může mít různé významy, jako je fyzický most, významový most mezi dvěma pojmy nebo dokonce most jako přenesený symbol spojení. Taková slova jsou pro tvůrce křížek atraktivní, protože nabízejí širokou škálu možností pro tvorbu různých hádanek.

Luštění křížovky, ilustrační foto. Zdroj: guaca / CC BY-SA 3.0

Takže, milovníci křížovek, pokud se vám opakující hesla stávají známou součástí vaší zábavy, nebojte se jim dát větší význam. Tato slova nejsou jen náhodnými výskyty, ale mají své specifické důvody, proč se objevují tak často. Například tlo je prkenný strop, aja španělská chůva a takových hesel existují stovky. Jenže zamysleli jste se nad těmito pojmy někdy více? Co dělá třeba taková lovkyně perel z Japonska, kdo byli kočovní nájezdníci anebo jak si představit ledovcový kotel?

Lovkyně drahocenných klenotů

Výraz: ama

Co: lovkyně perel

Odhaduje se, že japonské potápěčky a lovkyně perel zde existovaly již před více než 3000 lety. Poprvé se však o nich v písemných záznamech hovoří až v 8. století. Poptávka po jejich umění logicky stále stoupala a svého vrcholu dosáhla v 19. století, kdy se na trhu objevily uměle pěstované perly. Potápěčky pak dostaly novou úlohu – vkládaly do lastur pod hladinou předměty, které stimulovaly tvorbu perel. A jejich umění se využívá dodnes, byť je jich čím dál tím méně. Dnes však už nosí profesionální potápěčský oblek, ale podobně jako v minulosti jsou k tomuto řemeslu vedeny od dětství. V polovině minulého století jich bylo okolo 17 000, dnes už existuje jen sotva 2000 žen, které své umění stále využívají, a mnohé z nich už jsou také dávno v důchodu.

Pastevci každým coulem

Výraz: arat

Co: mongolský pastevec

Aratové jsou samostatným etnikem, které žije v Mongolsku a v Číně. Jejich hlavní činností je pasení dobytka a nejsou v této činnosti žádní nováčci. Naopak – mají skutečně dlouhé zkušenosti a své řemeslo dovedli takřka k dokonalosti. Jejich zkušenosti a vědomosti jsou vysoce ceněny. Před revolucí v roce 1921, kdy bylo vyhlášeno nezávislé Mongolsko, tvořili Aratové zhruba 92 procent mongolské populace. Stále dost jich žije také v Číně, zejména pak v provinciích Vnitřní Mongolsko, Sin-ťiang a Čching-chaj.

Ať se i dobytek poměje

Výraz: okal

Co: nápoj pro dobytek

Jde o dobytčí nápoj, který se skládá z otrub, šrotu nebo mouky. Někdy se také může jednat o odvar z krup. Není to však jediný význam, který se pod tímto heslem skrývá. V křížovkách se také může jednat o montovaný domek z dob bývalého Československa, který u nás začal stavět od 70. let 20. století. Jmenuje se tak proto, že podnik Rudné doly Jeseník zakoupil licenci na jeho výstavbu od západoněmecké firmy OKAL. Stal se velmi oblíbeným produktem a podobných domků vyrostla celá řada.

Kráter plný ledu

Výraz: kar

Co: ledovcový kotel

Kar je široký závěr horského údolí, který mívá obvykle půlkruhovitý tvar se strmými skalními stěnami a vyhloubeným dnem. Toto dno bývá někdy vyplněno vodou, a tvoří tak jakési jezero. Vzniká obvykle působením ledovců, které svou erozí narušují podloží. Tyto kary se vyskytují nejčastěji ve velehorách, ale nejen tam. Bývají k nalezení i ve výrazně nižších nadmořských výškách. Bývají obklopeny strmými srázy. U nás jsou podobné útvary k nalezení například na Šumavě (např. Černé jezero nebo Plešné jezero), v Krkonoších (Úpská jáma) anebo v Jeseníkách (Velká kotlina).

DŘÍVE JSME PSALI:

Přemýšleli jste někdy, co znamená vaše příjmení a jeho původ?

Nikola Macáková — 28. 05. 2023
Jak zjistit původ a historii vašeho příjmení? Rozhodně nejste jediní a ani poslední, kdo nad tímto tématem přemýšlí či v budoucnu přemýš...

Na jednom místě nezůstane

Výraz: sarmat/alan

Co: příslušník kočovného národa

Jako sarmati je nazýván kočovný a pastevecký lid, který má svůj původ ve střední části euroasijské stepi. Toto území bylo dříve známé jako Sarmátie a zahrnovalo hlavně část dnešní Ukrajiny, Ruska či Balkánu. Mezi sarmaty jsou řazeni také Alani, kmenový svaz íránského původu, který se okolo 1. století přesunul na území dnešní Ukrajiny a některých okolních regionů.

Co o křížovkách míní internetová encyklopedie?

Křížovka je vědomostně kombinační úloha založená na úplném nebo částečném křižování výrazů vpisovaných po znacích do obrazce a obsahující tajenku.“ Takto definuje křížovku Český svaz hádankářů a křížovkářů ve svých „Směrnicích pro tvorbu křížovek“,“ uvádí Wikipedia.

Křížovka v Národní Politice z roku 1937. Zdroj: Juniperbushman / CC BY-SA 4.0

Základními prvky křížovky jsou:název křížovky, legenda, obrazec, vpisované výrazy a tajenka. Název křížovky (označení druhu křížovky, legenda a obrazec jsou zpravidla součástmi zadání křížovky. Legenda může být součástí křížovky, nebo může být uvedená odděleně. Cílem hádanky je obvykle vyluštit tajenku. Tajenka je text, který se objeví v políčkách označených v legendě nebo přímo v obrazci. Tajenka může být v textu skryta podle nějakého pravidla, například v nějaké diagonále. Tajenka je obvykle nějaký citát nebo vtip eventuálně doplňuje text souvisejícího článku nebo komentář k obrázku,“ píše internetová encyklopedie Wikipedia.

Druhy křížovek

Ve světě i v Čechách se vyvinulo velké množství druhů a variant těchto úloh. Základní dělení je na křížovky:

  • S úplným křižováním – všechna políčka obsahují znaky, které jsou součástí výrazů v obou směrech
  • S neúplným křižováním – některá políčka obsahují znaky, které nejsou součástí výrazů v obou směrech
Použité zdroje: Křížovkářský slovník online (lustilek.cz), Časopis EPOCHA, vydavatelství Rf-hobby, internet – veřejné zdroje, Wikipedia
(redakční text) *

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu