Ježíš Kristus: hledání historických důkazů a kontroverze

Publikuje: Nikola Macáková — 10. 11. 2023
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Magazíny » Ježíš Kristus: hledání historických důkazů a kontroverze

Ježíš Kristus a otázky spojené s jeho historickou existencí jsou diskutovaným tématem mezi historiky, teology a badateli.

Tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu s tím, že existuje několik pramenů, které se zabývají životem a činy Ježíše, ale interpretace těchto pramenů mohou být různé. Není jednoznačný konsensus ohledně důkazů o existenci Ježíše Krista, ale většina historiků se shoduje na tom, že Ježíš byl historická postava.

V roce 2002 André Lemaire, profesor hebrejštiny a aramejštiny na pařížské Sorbonně, oznámil senzační objev – první archeologický důkaz o existenci Ježíše Krista. Jde o schránku na kosti s aramejským nápisem: „Jakub, syn Josefův, bratr Ježíšův.“ Dalším objevem pak byl nápis ve staré hebrejštině z prvního biblického chrámu judského krále Jóaše v Jeruzalémě,“ píše k tématu časopis a web epochaplus.cz, které se tématu rovněž v minulosti věnoval.

DŘÍVE JSME PSALI:

Nadpřirozeno a víra v něj: existuje nebo neexistuje?

Nikola Macáková — 01. 10. 2023
Pro mnoho lidí po celém světě zůstává otázka nadpřirozena stále jedním z nejzajímavějších a záhadných témat.

Jako první však o pravosti nálezů zapochyboval Robert Eisenman, americký profesor biblické archeologie na Kalifornské univerzitě.

„V souvislosti s tím začal být pro podezření, že jde o padělky, vyšetřován izraelský sběratel Oded Golan, majitel obou důkazů. Soud měl více než 100 jednání, která byla nyní konečně uzavřena. Nepodařilo se ovšem dokázat, zda jsou objevy pravé, nebo ne,“ dodává v krátké citaci web epochaplus.cz.

Hlavními prameny, které poskytují informace o Ježíši, jsou Nový zákon, který obsahuje evangelia a dopisy, a také několik nekřesťanských pramenů. Mezi nekřesťanské prameny patří například záznamy římských historiků Tacita a Suetonia, kteří zmínili Ježíše a jeho následovníky.

Někteří skeptici poukazují na to, že existuje jen málo nebo žádné contemporánní písemné prameny o životě Ježíše mimo biblické texty. Navíc, některé pasáže v Novém zákonu jsou považovány za teologicky zaměřené, což zvyšuje složitost interpretace.

Historikové používají různé metody a kritéria pro vyhodnocení historických pramenů a určení jejich spolehlivosti. Je důležité brát v úvahu kontext a dobové zvyklosti, když se zkoumá historie, a někdy může být obtížné získat jasný obraz o událostech, které se odehrály před více než dvěma tisíci lety.

Celkově lze říci, že otázka existence Ježíše Krista je spíše otázkou víry než čistě historického výzkumu. Někteří lidé věří na základě náboženských textů a tradic, zatímco jiní se snaží přistupovat k této otázce z historického hlediska.

Existence Ježíše Krista je téma, které vede k mnoha diskusím a debatám. Někteří lidé věří, že Ježíš byl skutečnou historickou postavou, zatímco jiní ho považují za mytickou postavu nebo symbol víry. Přesto většina odborníků na Nový zákon křesťanské Bible souhlasí, že skutečně žil12.

Důkazy z historických záznamů

Nejstarší písemné zmínky o Ježíšovi pocházejí z doby po jeho smrti. Poprvé se objevuje v dopisech svatého Pavla, které byly napsány mezi 20 a 30 lety po ukřižování2. Svatý Pavel Ježíše nikdy nepoznal, ale podle Simona Gathercolea, specialisty na studium Nového zákona z University of Cambridge (Spojené království), znal „nejen Ježíšovy učedníky, ale také jeho bratry“2.

Důkazy z archeologie

Archeologické důkazy o existenci Ježíše neexistují. „Není nic závěrečného, ani bych to neočekával,“ říká Lawrence Mykytiuk, docent knihovnických věd na Purdue University a autor článku z roku 2015 v Biblical Archaeology Review o mimobiblických důkazech o Ježíšovi1. „Selské obyvatelstvo obvykle nezanechává archeologickou stopu.“1

DŘÍVE JSME PSALI:

Duchovní péče: posilující dimenze komplexního ošetření

David Bárta — 11. 09. 2023
„Duchovní péče je součástí komplexní péče o pacienta.“ Tématu nemocniční duchovní péče se dnes věnovala redakce našeho magazínu.

Názory odborníků

Podle Byrona McCanea, archeologa a historika náboženství a judaismu na Atlantic University of Florida (USA), jsou křest a ukřižování příběhy, které první křesťané pravděpodobně nevymysleli, protože žádný z nich „nepodporuje jejich zájmy žádným způsobem“2. „Křest ukazuje Ježíše jako učedníka (a tedy podřízeného) Jana Křtitele a ukřižování byl ponižující trest vyhrazený pro zločince.“2

Ačkoli neexistují přímé archeologické důkazy o existenci Ježíše Krista, existuje mnoho nepřímých důkazů, které podporují jeho historickou existenci. Tyto důkazy zahrnují písemné záznamy od historiků, artefakty a svědectví očitých svědků312. Nicméně, otázka, zda Ježíš skutečně existoval, zůstává otevřená a stále vzbuzuje otázky.

K zamyšlení….

Ježíš Kristus. Zdroj: jerycho1960 ze služby PixaBay

Mezi životem a smrtí existuje tenká hranice

Tato myšlenka, že mezi životem a smrtí existuje tenká hranice, je často spojena s filozofií, náboženstvím a osobními zkušenostmi. Lidé mohou tuto hranici vnímat různými způsoby v závislosti na svých přesvědčeních, víře a životních zkušenostech.

Některé náboženské a spirituální tradice věří, že existuje něco po smrti, jako je například existence duše, reinkarnace nebo návrat k vyšší moci. V těchto případech by hranice mezi životem a smrtí mohla být považována za přechodnou fázi, kde se duše odděluje od fyzického těla a pokračuje ve své existenci.

Filozofové a vědci mohou tuto hranici vnímat z jiné perspektivy, zaměřené na biologické, fyziologické nebo neurologické procesy spojené se životem a smrtí. Pro ně může být hranice mezi životem a smrtí definována určitými biologickými funkcemi, jako je aktivita mozku, srdeční činnost nebo dech.

Pro některé lidi může tato myšlenka připomínat křehkost a krátkost lidského života, což může vést k hlubším úvahám o smyslu existence a hodnotě každodenního života.

Celkově je otázka hranice mezi životem a smrtí komplexní a hluboká a každý člověk může tuto otázku vnímat různým způsobem v závislosti na svých vlastních přesvědčeních a životních zkušenostech.

Použité zdroje:1. history.com2. bbvaopenmind.com3. shortform.com4. medium.com5. biblekeeper.com6. bigthink.com7. theconversation.com, epochaplus.cz, dále redakční informace a zdroje.
(redakční text – Nikola Macáková & redakce)

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání