Může se spotřebitel spolehnout na české soudy?

Publikuje: David Bárta — 07. 06. 2022
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Může se spotřebitel spolehnout na české soudy?

Naprosto stejné kauzy, ale zcela odlišná rozhodnutí soudů, což nastoluje otázku, zda může spotřebitel reálně věřit české justici.

Jednomu soudu nevadí, že spotřebitel dopředu nezná cenu za službu, druhý soud naopak uvedení ceny předem požaduje. Jaký rozsudek si vybrat jako „ten správný“? A jak jde protichůdné rozhodování soudů dohromady s tzv. právní jistotou?

UdálostiExtra.cz o tématu dnes informoval Jaroslav Švehla s redakčního dTestu s tím, že na aktivity společnosti Centrum aukcí.cz s.r.o., která provozuje portál #s-drazby.cz, jsme upozorňovali už v minulosti. Společnost vám po vaší registraci na portálu zprostředkuje informace a rady k tomu, abyste se mohli účastnit exekuční nebo insolvenční dražby a nakoupili tak nemovitosti za údajně výhodnější ceny. Podle informací spotřebitelů, kterých se na spotřebitelskou poradnu dTestu se stížnostmi obracejí stovky, od zmiňované společnosti většinou získali jen veřejně a zadarmo dostupné informace. Společnost na svém portále však spotřebitele už bezprostředně neinformuje o tom, že si za zprostředkování mnohdy jinde veřejně dostupných informací účtují zpravidla 5 tisíc korun. Tato informace je ukrytá v obchodních podmínkách, aby ji spotřebitel při registraci neměl na očích. Jakmile se spotřebitel zaregistruje, vzniká společnosti dle jejího názoru nárok na registrační poplatek. Až do roku 2020 navíc nebyla v registračním formuláři ani žádná zmínka o tom, že registrace může být zpoplatněná. Tuto informaci společnost doplnila až po medializaci případů v únoru 2020. Bezprostředně viditelný údaj o konkrétní ceně však chybí dodnes.

Dříve společnosti stačilo zaregistrovaným spotřebitelům posílat výhružné e-maily, jejichž obsah na podnět dTestu shledala jako vadný i Česká obchodní inspekce. „Spotřebitelé se zalekli a poplatek raději zaplatili. Před časem ale společnost přistoupila k tomu, že začala své údajné dlužníky žalovat a celá věc se dostala v několika případech až před soud,“ popsala vývoj případu ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Co na to soudy?

V případech, kdy došlo k soudnímu jednání, se soudci rozdělili na dva tábory. Například Obvodnímu soudu pro Prahu 5, Okresnímu soudu Karlovy Vary či Okresnímu soudu Uherské Hradiště nevadilo, že spotřebitel dopředu neví, kolik vlastně za kliknutí na tlačítko „Registrovat se“ zaplatí. Spokojili se s tím, že informace je schovaná v obchodních podmínkách s odůvodněním, že si má spotřebitel přečíst obchodní podmínky. Jeden ze soudců dokonce na věc ani neaplikoval správnou právní úpravu, což je mimo jiné důvod pro podání ústavní stížnosti. Druhá skupina soudů – Okresní soud Jablonec nad Nisou či Okresní soud v Bruntále, který vypracoval mimořádně pečlivé odůvodnění, se postavili proti. Vadilo jim, že společnost neinformuje spotřebitele o ceně dostatečně transparentním způsobem přímo ve smlouvě, tedy přímo v registračním formuláři, což jí ukládá nejen zákon, ale i názory vyšších soudů. „Je nutné zdůraznit, že mezi spotřebiteli a společností Centrum aukcí.cz s.r.o. nejde o spory, které by se nějak výrazně lišily. Skutkový základ je obvykle téměř totožný,“ podotkla Eduarda Hekšová.

Co na to dTest?

Jestliže podle Ústavního soudu ČR není možné v obchodních podmínkách platně sjednat smluvní pokutu, tím spíš v nich nemá místo ujednání o ceně. Takto důležitou, možná tu nejdůležitější informaci, musí mít spotřebitel podle názoru dTestu bezprostředně na očích, aniž by ji musel složitě dohledávat. Měla by tedy být ve smlouvě, v tomto případě v registračním formuláři. Rovněž je zajímavé, že soudy rozhodující ve prospěch společnosti nechaly bez povšimnutí fakt, že zpravidla veřejné a zdarma dostupné informace společnost přeprodává za poplatek obvykle 5 tisíc korun. „Nikdo, zvlášť ne podnikatel ve vztahu ke spotřebiteli, se nesmí dopouštět tzv. neúměrného zkrácení. Pokud k neúměrnému zkrácení podle soudu nedochází, měl by to alespoň stručně zdůvodnit,“ sdělila Hekšová.

A co to znamená v očích spotřebitelů?

Různorodost rozhodování ve skutkově stejných případech nutně vede k oslabení důvěry spotřebitelů v justici. Je velmi komplikované spotřebitelům vysvětlovat, proč se ve Slezsku rozhoduje v prakticky totožném případu zcela jinak než na Slovácku, když zákony jsou všude stejné. „Dle názoru dTestu by při rozhodování spotřebitelských sporů měla být kladena náležitá pozornost a nemělo by docházet k situacím, kdy soudci pozapomenou použít na případ správnou právní úpravu,“ doplnil závěrem z redakčního dTestu Jaroslav Švehla.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu