Jak si zajistit ochranu svých práv jako spotřebitel?

Publikuje: David Bárta — 24. 08. 2023
Zdroj: Lucie Korbeliusová / dTest
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Jak si zajistit ochranu svých práv jako spotřebitel?

Spotřebitelé jsou denně vystaveni přešlapům poctivých i méně poctivých podnikatelů a živnostníků.

Tématu zajištění ochrany práv spotřebitelů se dnes zabývala Lucie Korbeliusová ze spotřebitelské organizace dTest, která o tom informovala náš magazín s tím, že nástrahy, ať už ve formě různých podvodných obchodních praktik či obyčejných reklamací, mohou spotřebitele mnohdy potrápit. Přesto, díky spotřebitelské právní ochraně, mají v rukou spoustu možností, jak se bránit. Jen je zapotřebí vědět, jak na to. Jak si tedy střežit svá práva a hlídat si férové jednání ze strany podnikatelů?

DŘÍVE JSME PSALI:

Vanity Club – modelový příklad pro hromadnou žalobu

David Bárta — 17. 08. 2023
Vláda ve středu 16. srpna projednala návrhy zákonů, které by měly v českém právním řádu zakotvit hromadné žaloby.

Znejte svá práva a držte se jich

Než se vesele pustíte do on-line nákupu, seznamte se s vašimi právy. Proto, abyste svým právům porozuměli, nemusíte být právníky ponořenými v zákonících. Na internetu najdete dnes již spoustu ověřených článků, které vaše práva podávají čtivým způsobem. To vám poskytne základní vhled o tom, co můžete očekávat od prodejců a poskytovatelů služeb.

Uchovávejte si důkazy. Ať už se jedná o vady zboží, komunikaci s prodejcem či nekvalitně provedenou službu, vše si zdokumentujte. Důkazy se vám budou hodit při vymáhání svých práv,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Mimosoudní řešení sporů

Pokud se cítíte při řešení problému s podnikatelem ztracení, nemusíte hned mířit k soudu. Bránit se můžete i mimosoudně, a to bezplatně. Česká obchodní inspekce (ČOI) umožňuje spotřebitelům bránit se ve všeobecných spotřebitelských sporech s podnikateli mimosoudní cestou. Cílem takového řešení sporu je smírné urovnání.

Řízení můžete zahájit na vlastní návrh ústně do protokolu, písemně nebo prostřednictvím on-line formuláře na www.coi.cz. Z návrhu musí být jasné, koho se spor týká a co je podstatou sporu. Spor by měl být vyřešen do 90 dnů. Ve zvlášť složitých sporech může ČOI tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů. Než se však na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení obrátíte, musíte se pokusit o vyřešení situace s podnikatelem sami. Až když jste neúspěšní, máte možnost využít pomoci ČOI.

S tímto řešením však neotálejte. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,“ upozorňuje Eduarda Hekšová z dTestu.

Česká obchodní inspekce není jediným správním úřadem, který může pomoci. V případě, že řešíte spor v oblasti finančních služeb, můžete se obrátit na finančního arbitra. Pokud se jedná spor v elektronických komunikacích a poštovních službách, bude nápomocný Český telekomunikační úřad. A pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství je určen Energetický regulační úřad.

Za dTest poskytujeme také službu mimosoudního řešení sporu, kde zprostředkovává dosažení dohody mezi spotřebiteli a podnikateli ve sporech, které by jinak hrozily eskalací, až třeba do podoby soudní pře. Na webových stránkách vasestiznosti.cz vyplníte formulář s potřebnými informacemi, vaši stížnost pak také uveřejníme. Celý proces je pro obě strany dobrovolný,“ uvedla Lucie Korbeliusová.

Předžalobní výzva a soud

V krajních případech nemusí ani mimosoudní řešení sporů přinést uspokojivé řešení. Předžalobní výzva může být finální šanci upozornit na nutnost vyřešení povinnosti před podáním žaloby.

DŘÍVE JSME PSALI:

Vláda rozhodne o hromadných žalobách. Potopí, nebo podpoří české spotřebitele?

David Bárta — 14. 08. 2023
Vláda ve středu projedná návrhy zákonů, které mají do českého právního řádu zakotvit hromadné žaloby.

V rámci této výzvy má podnikatel poslední příležitost plnit dobrovolně, a vyhnout se tak soudnímu řízení.

Pokud je předžalobní výzva zaslána a později dojde k soudnímu sporu, v kterém spotřebitel uspěje, může od prodejce požadovat náhradu nákladů spojených se soudním řízením.

dTest, red.)

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání