Hledání smysluplného studia pro deváťáky, kteří “se nedostali,” vrcholí

Publikuje: David Bárta — 30. 08. 2023
Zdroj: Jana Kabátová
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Hledání smysluplného studia pro deváťáky, kteří “se nedostali,” vrcholí

Situace deváťáků z letošního populačně silného ročníku je nepříjemná. Řada nadaných dětí se prakticky přes noc musela rozloučit se svými plány a přijmout fakt, že minimálně rok budou chodit někam, kde to prostě přežijí.

Studium neatraktivního oboru přesto nemusí být jedinou možností. O tématu dnes informovala náš magazín Jana Kabátová z teatime.cz, která se hledání smysluplného studia pro deváťáky věnovala.

Bezprecedentně vysoký počet přihlášek na SŠ měl za následek, že mnoho nadaných dětí s dobrým prospěchem a vysokým skóre v CERMAT testech se nedostalo na školu, která odpovídá jejich zaměření a schopnostem, ačkoliv v předchozích letech by jim stejné výsledky zajistily přijetí. Pod tlakem situace pak často končí na školách, které jsou daleko od jejich původní volby a o nichž doteď vůbec neuvažovaly. Někdy se tak rozhodují žáci sami, jindy je to spíš iniciativa rodičů. V obou případech jde ale především o to ukončit náročné období nejistoty, kam záhy nastoupí.

Osobně považuji toto řešení za velmi špatné – tedy pokud se opravdu jedná o zapsání na školu nebo obor, kam žák vůbec nechce, nemá pro něj vlohy anebo je naopak výrazně v rozporu s jeho schopnostmi. Rodiče by v tomto momentu měli být svým dětem oporou a ujistit je, že nepřijetí na vybranou školu neznamená žádné fatální selhání ani konec světa, a že se situace dá řešit,” říká Bc. Pavla Lopatková z projektu Kam po devítce.

Mnohdy to byli právě vyděšení rodiče, kteří svým potomkům zvolili jistotu nechtěné školy před nejistou budoucností, jakkoliv byla do této chvíle lákavá a logicky očekávaná. Nepřekvapí, že se u dětí následně objevily pocity selhání, frustrace a ztráty sebevědomí vedoucí k depresím.

Nepřijetí na zvolenou školu přitom může mít jednoduchou příčinu v podcenění přípravy na přijímací zkoušky, jak tomu bylo i v případě syna Lucie Š. Její reakce ovšem vystihuje zcela odlišné uvažování části rodičů: “To, že se náš syn nedostal na uměleckou školu ani na vteřinu nezměnilo naše rozhodnutí podporovat ho v jeho plánech a snech do budoucna,” říká Lucie Š., která svého syna přihlásila do ročního programu Smysluplný rok v centru H55 v Praze-Hloubětíně, nabízející studium angličtiny s rodilými mluvčími a přípravu na přijímací zkoušky v jednom. “Poslat syna na učební obor, který nijak nesouvisí s uměleckou tvorbou, pro nás nebyla alternativa. Naopak využít rok k tomu, aby se zdokonalil v angličtině, nám přijde jako skvělá příležitost a syn už se na to moc těší.”

Pavla Lopatková, kariérní poradkyně a autorka přednášek pro žáky ZŠ “Představ si svůj budoucí život” na dotaz, jak by se tato situace v rodině měla řešit, zmiňuje několik konstruktivních možností:

Tento rok lze využít například k jazykovému studiu (ať již v ČR nebo v zahraničí), což s sebou nese jisté finanční nároky. Kromě již zmíněné varianty jazykového studia mohou tento rok využít například k získání nějakých praktických dovedností (brigády, praxe, pomoc v rodinné firmě, dobrovolnická činnost apod.) nebo k intenzivní přípravě na přijímací zkoušky v dalším školním roce. Žák je ale ve všech těchto případech povinen si platit povinné odvody, což  lze vyřešit například tím, že se přihlásí do evidence na úřadu práce.”

Registrace na úřadu práce by sice některými mohla být vnímaná jako určité stigma, ovšem tento bezprecedentní stav nedostatku adekvátních studijních míst nijak nevypovídá o žácích ani jejich rodičích, ale jde spíše na vrub zřizovatelů škol. Tudíž přihlášení na úřad práce, coby způsobu jak se vyhnout platbě zdravotního pojištění, se ze strany rodičů zdá být legitimním řešením daného stavu.

“Když se na mě v květnu začali obracet zoufalí rodiče s dotazy, zda uvažujeme otevřít studijní program pro deváťáky, kteří se nedostali na preferovanou školu, bylo mi jasné, že bych na jejich místě uvažovala stejně,” říká Jana Kabátová, zakladatelka Smysluplného roku a ředitelka jazykové školy TeaTime.

Společně jsme nalezli řešení v podobě intenzivní výuky angličtiny s rodilými mluvčími a zároveň systematické přípravě k přijímačkám. Se třemi hodinám angličtiny denně budou studenti za rok schopni získat cambridgeský certifikát, ale především budou mluvit a rozumět anglicky výrazně lépe než jejich vrstevníci. Navíc rodičům ušetříme starosti s přípravou na zkoušky. Díky hodině češtiny a matematiky denně zístají děti rutinu v CERMAT testech a tudíž i nezbytnou jistotu u přijímaček. Smysluplný rok.cz tak dělá z následujícího školního roku výhodu namísto utrpení. Z pohledu studentů jsou pro mě ale neméně důležité malé třídy do 15 míst, které nám umožní interaktivní výuku a doučování podle konkrétních potřeb. Jsem si jistá, že právě tento přístup naši žáci ocení,” říká k tématu závěrem Jana Kabátová.

Použité zdroje: teatime.cz
Text: Jana Kabátová, (red.)

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání