Rozvoj umělé inteligence ve zdravotnictví: budoucnost medicíny

Publikuje: Nikola Macáková — 11. 05. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Zdraví » Rozvoj umělé inteligence ve zdravotnictví: budoucnost medicíny

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) jsou dvě z nejvýznamnějších technologických inovací současnosti.

Umělá inteligence (AI) má potencionální využití ve všech oblastech medicíny.

Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI) je obor informatiky zabývající se tvorbou systémů řešících komplexní úlohy jako je rozpoznávání či klasifikace, např. v oblastech zpracování obrazu (ve formě pixelů) nebo zpracování psaného textu či mluveného jazyka (ve formě počítačového kódu), nebo plánování či řízení na základě zpracování velkých objemů dat,“ uvádí k tématu Wikipedia.

Tyto technologie mají potenciál změnit mnoho aspektů našeho života, včetně toho, jak pečujeme o naše zdraví. V tomto článku se podíváme na to, jak AI a ML přinášejí revoluci do oblasti zdravotnictví a jaké jsou jejich konkrétní aplikace, přínosy a výzvy.

DŘÍVE JSME PSALI:

Nikola Macáková — 

AI a ML jsou schopny analyzovat obrovské množství dat z různých zdrojů, jako jsou elektronické zdravotní záznamy, genetické testy, medicínské obrazové techniky nebo sociální média. Tyto technologie mohou pomoci lékařům a pacientům v následujících oblastech:

– Diagnostika: AI a ML mohou pomoci při diagnostice různých onemocnění, jako jsou rakovina, Alzheimerova choroba nebo covid-19. Tyto technologie mohou rozpoznat vzory a anomálie v datech a poskytnout přesné a rychlé diagnózy. Například společnost Google vyvinula systém AI, který dokáže detekovat rakovinu prsu s vyšší přesností než radiologové.

– Personalizovaná medicína: AI a ML mohou také pomoci při vytváření personalizovaných léčebných plánů pro pacienty na základě jejich individuálních charakteristik, jako jsou genetika, životní styl nebo historie nemocí. Tyto technologie mohou například pomoci při výběru optimální dávky léků nebo při predikci rizika vedlejších účinků.

– Výzkum léčiv: AI a ML mohou urychlit a zefektivnit proces vývoje nových léků tím, že pomohou identifikovat potenciální cíle pro léčbu, navrhnout nové molekuly nebo testovat jejich účinnost a bezpečnost. Tyto technologie mohou například pomoci při hledání nových léků proti různým mutacím covid-19 nebo proti rezistenci na antibiotika.

– Robotická chirurgie: AI a ML mohou také podpořit chirurgy při provádění složitých operací s vyšší přesností, bezpečností a efektivitou. Tyto technologie mohou například pomoci při navigaci robotických nástrojů, monitorování stavu pacienta nebo asistenci při rozhodování.

AI a ML tedy nabízejí mnoho možností pro zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Zároveň však tyto technologie představují i některé výzvy, jako jsou:

– Etika: AI a ML vyvolávají řadu etických otázek, jako jsou ochrana soukromí a dat pacientů, odpovědnost za chyby nebo škody způsobené AI nebo ML systémy, rovnost a spravedlnost při poskytování zdravotní péče nebo respekt k lidské autonomii a důstojnosti.

Umělá inteligence v Českých nemocnicích…

Jak se umělá inteligence používá v českých nemocnicích a jak přispívá ke zlepšení zdravotní péče.

Umělá inteligence je schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se, plánování nebo kreativita. Umělá inteligence umožňuje technickým systémům reagovat na vnější podněty z jejich prostředí, řešit problémy a dosahovat určitých cílů.

Jednou z oblastí, kde se umělá inteligence využívá, je zdravotnictví a medicína. Umělá inteligence může pomoci lékařům a sestrám s diagnostikou, léčbou, prevencí nebo také monitorováním pacientů. Může rovněž, jak již bylo v článku zmíněno zpracovávat a analyzovat velké množství dat z lékařských záznamů, laboratorních výsledků nebo zdravotnických zařízení – obecně. Umělá inteligence tak může celkově zvyšovat kvalitu, efektivitu a bezpečnost zdravotní péče.

V České republice se umělá inteligence používá v několika nemocnicích a klinikách. Například v oblasti chirurgie se využívají robotické přístroje, které asistují lékařům při operacích. Robotická chirurgie má několik výhod, jako je menší invazivita, menší riziko infekcí nebo krvácení, kratší doba rekonvalescence pacientů nebo lepší kosmetický efekt. Robotickou chirurgii lze použít například při operacích prostaty, ledvin, tlustého střeva nebo také srdce.

V České republice se robotická chirurgie provádí například ve Fakultní nemocnici Motol, Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, Nemocnici Na Homolce** nebo soukromé klinice GHC**. Tyto nemocnice a kliniky používají různé typy robotických systémů, jako je například **da Vinci**, **Renaissance** nebo **Mako**.

Další oblastí, kde se umělá inteligence používá v českých nemocnicích, je prevence a kontrola nemocničních infekcí. Nemocniční infekce jsou infekce, které pacienti získají během pobytu v nemocnici nebo které souvisí s poskytovanou zdravotní péčí. Nemocniční infekce mohou mít vážné následky pro pacienty i pro zdravotnický personál. Mohou prodlužovat dobu hospitalizace, zvyšovat náklady na léčbu nebo dokonce vést k úmrtí.

Pro sledování a prevenci nemocničních infekcí se v České republice používá systém umělé inteligence nazvaný **HAIDi**. HAIDi, což je systém vyvinutý českou společností **Datlowe**.

Umělá inteligence (Al) v medicíně – vyšetřovací metody pacienta… (ilustrační foto). Zdroj: Pavel Danilyuk ze služby pexels

Proč je umělá inteligence důležitá?

Některé z těchto technologií existují už více než 50 let, ale pokrok ve výpočetní technice, přístup k obrovskému množství dat a nové algoritmy v posledních letech vedly k významnému průlomu v této oblasti.

Umělá inteligence je zásadní pro digitální transformaci společnosti a stala se tak prioritou EU.

Předpokládá se, že její budoucí využití může přinést obrovské změny, ale už dnes je umělá inteligence součástí našich každodenních životů.

Problematika
·         Problémem je, že se AI chová jako černá skříňka. Volá se proto po vysvětlitelné AI (XAI).

·         AI může odstranit lidské kognitivní zkreslení. Může ovšem zavést vlastní zkreslení. Lidské i umělé myšlení tedy lze i podvést. Záleží na způsobu výběru dat k učení.

·         Existují výpočetní problémy, které nelze vyřešit bez ohledu na výpočetní výkon a dobu běhu, které limitují umělou inteligenci.

Technologie mohou být pro člověka nebezpečné, formulovala koncem dubna 2019 Evropská komise (EK) etické zásady vývoje systémů s umělou inteligencí:

o    Možnost řízení a dohledu ze strany člověka

o    Robustnost a bezpečnost

o    Ochrana soukromí a dat

o    Transparentnost

o    Zákaz diskriminace a rovné zacházení

o    Společenský a environmentální prospěch

o    Odpovědnost.

EU zvažuje zakázat či omezit umělou inteligenci při identifikaci lidí na veřejnosti!

DŘÍVE JSME PSALI:

Umělá inteligence pomáhá snižovat nezaměstnanost a zvyšovat efektivitu

Martin Moc — 08. 03. 2023
Výsledky Českého statistického úřadu z března 2023 ukazují, že trend ve stagnaci a snižování nezaměstnanosti v České republice pokračuje.

Problém zákazu diskriminace je v tom, že diskriminace je chování, preference určitých hodnot, kategorií či parametrů, které běžně lidé volí, bez toho, aniž by si toho byli vědomi. Často je toto diskriminační chování objeveno, až když se na základě dat z takového chování učí umělá inteligence. Tento problém se projevil např. v oddělení lidských zdrojů společnosti Amazon, jejichž systém vyhodnotil pohlaví jako jeden z výběrových parametrů a životopisy žen hodnotil tak, že jim dával záporné body. To bylo proto, že pro učení byla použita data, která často mapovala technické pozice, na které se častěji hlásili muži,“ uvádí dále v krátkém výpisu k tématu Wikipedia.

Existuje i právní problematika, protože umělá inteligence se učí i na dílech podléhající autorskému právu. V USA tak vyvstává otázka, do jaké míry je to fair use.

Použité zdroje:
1
UMĚLÁ INTELIGENCE V MEDICÍNĚ A ETIKA | Request PDF – ResearchGate 2(PDF) Umělá Inteligence V Medicíně a Etika – Academia.edu 3UMĚLÁ INTELIGENCE V MEDICÍNĚ A ETIKA | Semantic Scholar,
Wikipedia (Umělá inteligence),
 (redakční text)*

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu