Fibrilace síní: arytmie, kterou bychom měli brát vážně

Publikuje: Nikola Macáková — 02. 08. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Zdraví » Fibrilace síní: arytmie, kterou bychom měli brát vážně

Fibrilace síní je porucha srdečního rytmu, která postihuje síně, dvě horní části srdce. Je to nejčastější forma srdeční arytmie a její výskyt stoupá s věkem.

Zdravotnickému tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu s tím, že o fibrilaci síní (zkráceně FS) hovoříme, když se srdeční síně nesouhlasně a nepravidelně stahují, což vede k narušení normálního srdečního rytmu. Tato porucha může být trvalá nebo se může objevovat pouze občas.

Fibrilace síní může postihnout různé skupiny lidí, ale nejčastěji se objevuje u starších jedinců a lidí s jinými srdečními onemocněními. Mezi rizikové faktory patří vysoký krevní tlak, srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, onemocnění štítné žlázy, obezita, diabetická onemocnění, a dokonce i konzumace nadměrného množství alkoholu nebo kofeinu,“ uvedla k tématu lékařka z kliniky EUC MUDr. Lucia Barčiaková.

Fibrilace síní je obecně nejčastější významnou srdeční arytmií.Její výskyt stoupá s věkem nemocného – mezi 60 a 70 lety se objevuje v některé své formě u 5 % lidí, u pacientů nad 80 let již u více než 10 % populace. Výskyt fibrilace síní má v posledních letech až desetiletích vzestupnou tendenci. Podle hospitalizačního registru pacientů v USA došlo v období mezi lety 1985 a 1999 k dvojnásobnému až trojnásobnému zvýšení hospitalizace pro fibrilaci síní. Je pravděpodobné, že stoupající výskyt souvisí se stárnutím populace a delším přežíváním pacientů se srdečními nemocemi,“ uvádí k tématu internetová encyklopedie Wikipedia.

Nebezpečnost fibrilace síní

Fibrilace síní může být vážným zdravotním problémem, protože může vést k různým komplikacím. „Jednou z nejzávažnějších komplikací je mozková mrtvice. Když se síně nesprávně stahují, krev se může hromadit a tvořit krevní sraženiny. Tyto sraženiny se mohou uvolnit a putovat do mozku, kde způsobují uzávěr cévy, a tím vznikne mrtvice. Fibrilace síní také může způsobit srdeční selhání, únavu, dušnost a další nepříjemné příznakym,“ vysvětlila lékařka.

Jak na sobě poznat fibrilaci síní?

Někdy se fibrilace síní může projevovat nepatrnými příznaky, nebo naopak může být velmi nápadná. Mezi možné příznaky patří:

  • Nepravidelné a rychlé bušení srdce (palpitace).
  • Dušnost a únava.
  • Závratě až mdloby.
  • Bolest na hrudi.
  • Někteří lidé mohou fibrilaci síní pociťovat jen jako nespecifický pocit neklidu.

Diagnostika „po domácku“

Základním krokem je pravidelně sledovat své zdraví a vnímat jakékoliv neobvyklé změny ve svém srdcovém rytmu či příznacích. Existují zařízení jako chytré hodinky nebo náramky, které mohou měřit srdeční frekvenci a upozornit na případné nesrovnalosti. Pokud si všimnete podezřelých příznaků, měli byste vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Pro upřesnění; „v momentu, kdy se objeví, třeba i jenom diskrétní potíže, nebo když doma zjistíme nepravidelný tep – je nutné zajít za svým praktickým lékařem nebo kardiologem a podezření na diagnózu fibrilace si nechat prověřit. V akutních případech je samozřejmě nutné kontaktovat záchrannou službu na telefonním čísle 155!“ uvedla internistka privátní kliniky EUC.

Diagnostika u lékaře

Rozdíl mezi EKG křivkou u fibrilace síní (nahoře) a sinusového rytmu (dole). Zdroj: J. Heuser / CC BY-SA 3.0

Pro potvrzení diagnózy fibrilace síní a zjištění její závažnosti se provádí několik diagnostických testů. Mezi nejčastější patří:

  • Elektrokardiogram (EKG) – zaznamenává elektrickou aktivitu srdce a může odhalit nepravidelný srdeční rytmus.
  • Holterův monitor – přenosné zařízení, které zaznamenává srdeční rytmus po dobu 24-48 hodin nebo delší dobu.
  • Echokardiografie – ultrazvukové vyšetření srdce, které umožňuje hodnotit strukturu a funkci srdce.

Jak se fibrilace síní léčí?

Léčba fibrilace síní závisí na závažnosti onemocnění a individuálních charakteristikách pacienta. Některé možnosti léčby zahrnují:

1.    Léky na srdeční rytmus – antarytmika, která se snaží obnovit normální srdeční rytmus.

2.    Antikoagulační léčba – používá se ke snížení rizika tvorby krevních sraženin.

3.    Elektrokonverze – postup, kdy se pomocí elektrických impulsů snaží obnovit srdeční rytmus.

4.    Ablace – invazivní postup, kterým se eliminují místa v srdci, kde se arytmie vyskytuje.

Je několik způsobů, jak se dá fibrilace síní léčit. Léčba je ušitá na míru každému pacientovi. Jde o tři prioritní cíle léčby fibrilace síní, a jsou to tyto:

V první řadě jde o to zabránit vzniku mrtvice = zabránit vzniku krevních sraženin v levé síni srdeční – k tomuto účelu se dávají léky na „ředění krve“- krev je poté méně srážlivá a výrazně se sníží riziko mrtvice.

Dalším, tedy druhým, cílem je zabránit rozvoji selhání srdce – selhávání cirkulace (oběhu) – k tomuto účelu slouží léky na stabilizaci rytmu a stabilizace srdeční frekvence.

Celkovým cílem léčby, můžeme jej nazvat třetím, je pochopitelně i to, aby se pacient cítil komfortně – neměl nápadnou dušnost, bušení srdce nebo zvýšenou únavnost. Zkrátka, aby se cítil dobře bez ohledu na to, jaký má zrovna rytmus.

Když se lékař s pacientem domluví na tom, že se společně pustí do „boje s fibrilací síní“, je to často běh na dlouhou trať. K odstranění fibrilace síní se používají specifické léky, často je nutný elektrický restart (tzv. „elektrická kardioverze“) v krátké celkové anestezii. Ve specifických případech doporučí kardiolog podstoupit i katetrizační zákrok přímo v levé síni srdíčka – tzv. „katetrizační ablaci“, která se provádí za hospitalizace. Úspěšnost těchto metod se velmi liší pacient od pacienta,“ vysvětlila dále lékařka.

DŘÍVE JSME PSALI:

Letní měsíce mohou být pro kardiaky rizikové

David Bárta — 17. 07. 2023
Tropické letní počasí, cesty na dovolenou nebo silně klimatizované budovy. To vše dává zabrat i zdravým lidem, tím spíše těm, kteří mají nemocné ...

V některých případech již může kardiolog odhadnout, že by případná agresivita léčby byla rizikovější, než nemoc samotná a fibrilace síní se v tom případě ponechá v chronické formě trvale běžet – všechny tři výše zmíněné cíle ale přesto zůstávají!! I u chronické/permanentní formy fibrilace síní se za prvé musí pacient cítit dobře, za druhé nesmí být ohrožen mrtvicí ani projevy srdečního selhání. To vše je možné zajistit léčbou přizpůsobenou individuálně konkrétnímu pacientovi. Někdy se proto zvolí i implantace kardiostimulátoru, který potom řídí srdeční akci tak, aby se pacient cítil zcela komfortně a rychlé či pomalé tepy ho neobtěžovaly,“ uvedla MUDr. Lucia Barčiaková.

Vzkaz pacientům

Fibrilace síní se stala velmi běžnou diagnózou, s níž kardiologové dennodenně pracují ve svých ordinacích a v nemocnicích. Incidence fibrilace síní stoupá a nikdo z nás si nemůže být jistý, že se mu fibrilace síní zcela vyhne. U této arytmie platí, že je dobré být krok před ní. Nečekat na komplikace a škody, které by mohla napáchat, pokud by zůstala skrytá. Prověřovat její potenciální přítomnost aktivně už od věku nad 60 let není nijak přehnané. Vnímat svoje tělo a nepříjemné srdeční vjemy je potřeba včas řešit. Léčba fibrilace síní je velmi individuální, doslova ušitá na míru každému jednotlivému pacientovi. Cíle léčby jsou však stejné pro všechny – pacient se musí cítit dobře a musí se minimalizovat komplikace (ať už komplikace samotné fibrilace síní, nebo komplikace případné léčby),“ doplnila závěrem lékařka z kliniky EUC MUDr. Barčiaková.

U nemocných, u nichž se zjistila souvislost fibrilace síní s jiným vyvolávajícím onemocněním, je nutno řešit základní onemocnění. Také je nutné snažit se ovlivnit rizikové faktory onemocnění.

Použité zdroje: euc.cz ( MUDr. Lucia Barčiaková), Wikipedia (Fibrilace síní),
Detailní zdroj informací pro odborníky je uveden v aktuálních guidelinech pro fibrilaci síní z r. 2020. Evropské kardiologické společnosti
(redakční text) *

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání