Saturn: obří bouře a čpavkový déšť

Publikuje: Nikola Macáková — 23. 09. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Záhady » Saturn: obří bouře a čpavkový déšť

Když se řekne Saturn, většina z nás si vybaví jeho krásné kruhové prstence a nekonečně fascinující atmosféru.

Saturn je však také domovem neuvěřitelných meteorologických jevů, včetně několik desetiletí trvající megabouře, která se táhne přes jeho oblaky. Toto fascinující astronomické pozorování bylo zveřejněno na webu Stoplusjednička, kde byly prezentovány výsledky pozorování rádiových vln ze Saturnu a odhaleno, že pod pokličkou husté atmosféry této planety řádí bouře nesmírných rozměrů, doprovázená i čpavkovým deštěm.

Saturnova megabouře: počátky a trvání

Megabouře na Saturnu je meteorologickým jevem, který připomíná bouře na Zemi, ale v mnohem větším měřítku. Tato bouře, která se táhne již několik desetiletí, byla popsána jako obrovský vír v atmosféře planety, jehož průměr dosahuje stovky kilometrů. Zprávy o této megabouři se poprvé objevily v roce 1980 a od té doby ji pečlivě sledují astronomové a vědci na celém světě. Jak se ukázalo, Saturnova megabouře není jen tak ledajakým jevem, a je spojena s řadou záhadných a dosud nerozluštěných otázek o planetární atmosféře.

Čpavkový déšť: nečekaný prvek

Při pozorování Saturnovy megabouře byl objeven také jev, který známe z pozemské atmosféry, ale na Saturnu je dosud unikátní – čpavkový déšť. Čpavkový déšť je deštěm, který obsahuje kapky čpavku (NH3). Tento plyn je běžnou součástí atmosféry Saturnu, ale jeho kondenzace do kapkového stavu a následný výskyt jako deště byl překvapením pro vědce.

Čpavkový déšť na Saturnu má pravděpodobně významný vliv na celkovou dynamiku planety a na procesy, které se odehrávají v jeho atmosféře. Vědci se pokoušejí pochopit, jakým způsobem tento jev ovlivňuje klimatické podmínky na Saturnu a jak může přispívat k formování jeho jedinečného atmosférického složení.

Pozorování rádiových vln: klíč k porozumění

Pozorování megabouře a čpavkového deště na Saturnu bylo možné díky výzkumu rádiových vln ze Saturnu. Astronomové použili radioteleskopy k sledování změn v rádiových signálech vysílaných Saturnem a zachycených na Zemi. Tyto změny signalizují různé vlastnosti atmosféry planety, včetně jejích meteorologických jevů.

Studie rádiových vln ze Saturnu umožnila vědcům sledovat pohyb a vývoj megabouře s vysokou přesností a také identifikovat čpavkový déšť, což jsou významné objevy v oblasti planetární vědy. Tato pozorování pomáhají rozšířit naše znalosti o atmosféře Saturnu a planetárních procesech obecně.

Exoplanety: kromě planet ve sluneční soustavě jsou vědci také schopni pozorovat planety obíhající kolem jiných hvězd, nazývané exoplanety. Byly objeveny tisíce exoplanet v různých částech vesmíru. Tyto exoplanety mají různé vlastnosti, velikosti a oběžné dráhy, a některé z nich mohou mít podobné podmínky jako Země a tím pádem potenciálně podporovat život.

Celkově je vesmír plný různorodých planet, a vědci stále objevují nové a fascinující objekty ve vesmíru, které nám pomáhají lépe porozumět kosmu a naší vlastní planetě Zemi.

Je možný život na planetě Saturn pro člověka?

Z hlediska fyzikálních a chemických podmínek na planetě Saturn by život pro člověka byl nemožný. Saturn je plynný obr s velmi extrémními podmínkami:

  1. Atmosféra: Saturnova atmosféra je tvořena převážně vodíkem a heliem, s malým množstvím dalších plynů, jako je methan a amoniak. Nedostatek kyslíku v atmosféře by člověka nepřivedl k dýchání.
  2. Teplota: na Saturnu panují extrémní teploty. V horní části atmosféry je velmi studeno, přibližně -180 stupňů Celsia. V hlubších vrstvách planety se teploty zvyšují pod vlivem tlaku a hustoty plynu.
  3. Tlak: tlak v atmosféře Saturnu je mnohem vyšší než na Zemi a stoupá s hloubkou do planety. V hlubších vrstvách by člověk byl vystaven enormnímu tlaku, což by způsobilo smrt.
  4. Radiace: Saturn je vystaven intenzivnímu záření a magnetickým polím, což by bylo pro člověka velmi nebezpečné a lidskému zdraví škodlivé.
  5. Absence pevného povrchu: Saturn nemá pevný povrch, na kterém by člověk mohl stát. Planetu lze vnímat jako obrovskou kouli plynu, která se hluboko pod povrchem mění v kapalné a pevné formy v důsledku zvýšeného tlaku.

Z těchto důvodů je Saturn pro lidský život zcela nevhodný. Naše technologie a lidská biologie nejsou přizpůsobeny pro přežití v takových extrémních podmínkách.

Závěrem by bylo dobré zmínit, že planeta Saturn, na první pohled nádherná planeta s impozantními prstenci, skrývá v hloubi své atmosféry tajemné a složité meteorologické jevy. Megabouře, která trvá několik desetiletí, a čpavkový déšť jsou jenom vrcholem ledovce, kterým nás tento fascinující kosmický objekt stále překvapuje. Studie rádiových vln ze Saturnu nám odkrývají nové pohledy na tento ohromující fenomén a posouvají naše poznání planetárního vesmíru dál.

Použité zdroje: Stoplusjednička, redakční informace a zdroje,
(redakční text).

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání