Nový světový řád: ztráta svobody nebo krok k lepší budoucnosti?

Publikuje: Nikola Macáková — 06. 08. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Magazíny » Nový světový řád: ztráta svobody nebo krok k lepší budoucnosti?

Vznik Nového světového řádu je dlouho diskutovaným a kontroverzním tématem, které přitahuje pozornost mnoha lidí.

Nový světový řád (též známé jako zkratka NWO, podle anglického New World Order) je prokazatelně konspirační teorie, která tvrdí, že malá skupina mezinárodních elit ovládá a manipuluje vlády, průmysl a mediální organizace po celém světě a že primárním nástrojem, který používá k ovládnutí národů, je systém centrálního bankovnictví. Jedná se o teorii, která se stala populární po roce 1990,“ uvádí k tématu internetová encyklopedie Wikipedia.

Tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu s tím, že obecně existuje několik teorií, které se snaží vysvětlit, kdo stojí za vznikem tohoto konceptu. Jednou asi z nejznámějších a nejrozšířenějších teorií tvrdí, že za Novým světovým řádem stojí světové mezinárodní elity, mezi něž patří především dynastie Rothschildů.

Boží oko na jednodolarové bankovce, podle některých známka spolupráce zakladatelů USA se zednářskými spolky. Zdroj: Benutzer: Verwüstung – Bild: Dollarnote / CC BY-SA 3.0 / Wikipedia commons

Rothschildové byli či jsou jednou z nejstarších a nejbohatších rodin na světě, a jejich vliv sahá do historie. Založili bankovní impérium, které mělo značný vliv na finanční systémy mnoha zemí. Někteří tvrdí, že tento bankovní systém byl vytvořen za účelem získání větší kontroly nad osudy lidí a ovládání mas. Tímto způsobem by bylo možné ovlivňovat politiku, ekonomiku a společnost jako celek.

Jiné konspirační teorie jdou ještě dál a tvrdí, že centrální kontrolní finanční systém byl vytvořen s cílem dosáhnout globálního panství nad lidstvem. Podle těchto teorií by Nový světový řád mohl být prostředkem k dosažení jednotné vlády, která by ovládala všechny aspekty života na planetě. Toto by samozřejmě znamenalo ztrátu svobody a nezávislosti jednotlivých národů a občanů.

Nicméně je důležité zdůraznit, že tyto teorie nejsou a nikdy nebyly podložené pevnými důkazy a jsou často považovány za konspirační spekulace. Existuje mnoho názorů a interpretací toho, co Nový světový řád skutečně představuje a jaké jsou jeho cíle.

Většina expertů a analytiků se shoduje na tom, že termín „Nový světový řád“ nemá žádný jednoznačný význam a může být chápán různými způsoby. Někteří ho vidí jako snahu o vytvoření spravedlivější a harmoničtější globální společnosti, zatímco jiní ho považují za pokus o dominanci a kontrolu ze strany málo početných elit.

Mnoho světových událostí a politických rozhodnutí může být interpretováno jako podpora této teorie, což vede mnoho lidí k obavám o budoucnost lidské svobody a nezávislosti. Pokud by se některé z těchto teorií ukázaly jako pravdivé, měli bychom být ostražití a zajistit, aby naše společnost a vlády neztratily svoji důležitou roli a odpovědnost v rozhodování o našich osudech.

Je třeba si uvědomit, že většina publikovaných teorií o Novém světovém řádu (NWO) zahrnuje prvky spekulace a domněnek. Nic více – nic méně! To je skutečnost. Důležité je, abychom si udržovali kritické myšlení a nepřijímali informace jednostranně. Důležité je také podporovat demokratické hodnoty a práva jednotlivců, aby byla zajištěna svoboda a rozmanitost naší společnosti.

Celý koncept Nového světového řádu je poměrně složitým tématem, který vyvolává mnoho otázek a diskuzí. Bez ohledu na to, co budoucnost přinese, je klíčové, abychom se snažili porozumět světu kolem nás a spolupracovali na vytváření lepší a spravedlivější společnosti pro všechny její členy.

Konspirační teorie versus dezinformace: odhalení pravdy za závojem nepravdivých informací

Konspirační teorie jsou názory nebo domněnky, které tvrdí, že za určitými událostmi nebo jevy stojí tajné skupiny lidí nebo organizací, které spolčují za účelem dosažení svých skrytých cílů. Tyto teorie často vycházejí z nedůvěry vůči oficiálním zdrojům informací a mohou být založeny na neověřených faktech, nesprávných interpretacích, či dokonce na úmyslně šířených dezinformacích.

Konspirační teorie (spiklenecká teorie, teorie spiknutí, konspiracionismus) jsou taková vysvětlení události nebo situace, která se odvolávají na spiknutí mocných skupin, často s politickou motivací, i když podle některých zdrojů jsou pravděpodobnější jiná vysvětlení. Termín má negativní konotaci, která naznačuje, že odvolávání se na spiknutí je založeno na předsudcích nebo nedostatečných důkazech. Konspirační teorie se netýká pouze spiknutí, nýbrž také hypotetického spiknutí se specifickými charakteristikami, jako je opozice vůči mainstreamové shodě mezi odborníky (např. vědci nebo historiky), kteří jsou kvalifikovaní k posouzení jeho správnosti,“ uvádí v krátkém výpisu k tématu Wikipedia.

Dezinformace, také známá jako „fake news“ nebo falešné zprávy, jsou záměrně a většinou úmyslně šířené nepravdivé informace nebo zkreslené informace s cílem manipulovat s veřejným míněním, rozpoutat konflikty nebo dosáhnout jiných cílů. Dezinformace může být šířena prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek, mediálních kanálů nebo dalších komunikačních prostředků.

Hlavní rozdíl mezi konspiračními teoriemi a dezinformacemi spočívá v jejich povaze a záměru. Konspirační teorie jsou názory nebo domněnky, které se snaží vysvětlit určité události či jevy jako výsledek tajných intrik nebo spiknutí, často bez pevných důkazů. Na druhou stranu dezinformace jsou záměrně vytvořené lživé informace s cílem manipulovat, klamat nebo zavést lidi v omyl.

Obojí – konspirační teorie i dezinformace – mohou mít negativní dopad na společnost. Šíření neověřených informací a lží může vést ke klamání či manipulaci  veřejnosti, oslabení důvěry v média a oficiální zdroje informací a narušení veřejného diskurzu. To může mít vážné důsledky pro demokracii a společenskou stabilitu.

Proto je důležité věnovat pozornost především zdrojům informací, ověřovat informace, používat kritické myšlení a podporovat nezávislé a důvěryhodné zpravodajství. Informační gramotnost je klíčová pro to, aby lidé byli schopni rozlišit mezi pravdivými informacemi a dezinformacemi a aby mohli přispět k informovanému a kritickému veřejnému diskurzu.

Zde je seznam několika renomovaných zpravodajských webů či portálů, které se zabývají fakty a poskytují prokazatelně důvěryhodné informace, a o zmiňované teorii s Ilumináty rovněž v minulosti informovali:

Je důležité vyhodnocovat informace z různých zdrojů a mít kritický přístup k obsahu, který konzumujeme. Je také důležité upřednostňovat důkazy a vědecký konsensus před neověřenými tvrzeními a konspiračními teoriemi.

Dalším důležitým zjištěním je skutečnost, že někteří provozovatelé těchto zavádějících konspiračních či dezinformačních webů toto celé dělají zcela úmyslně, neboť na tom vydělávají mnohdy poměrně velké peníze. Což je fakt! Peníze, které získávají, plynou z přímých plateb od svých návštěvníků jejich www stránek nebo z reklam, které mají umístěny na svých webech. Dezinformační weby obecně mají ve většině poměrně vysokou návštěvnost a k tomu se váže také zisk jejich provozovatelů. Pravdou je, že někteří provozovatelé tuto svou rádoby redakční činnost (můžeme-li to tak nazvat) dělají proto, protože se tím baví a úmyslně veřejně publikují a šíří dezinformační či konspirační teorie s prostým úmyslem klamat. Jiní to zase dělají proto, aby na hlouposti jiných vydělali nemalé peníze. Zajímavým zjištěním je také skutečnost, že takový řekněme „podvodný web či portál“ nemá nikde na webu uvedeny důležité informace, jako je provozovatel webu, kontakt na redakci či redaktory, GDPR podmínky či obchodní podmínky nebo podmínky užití a podob. Je-li někde „omylem“ uveden provozovatel, pak většinou ze zahraničí, se sídlem Bůh ví kde, na pravděpodobně neexistující adrese nebo je provozovatelem webu a majitelem domény nějaká neexistující osoba či společnost a podobně, což už samo osobně napovídá skutečnost, že se jedná o podvod či celkově nedůvěryhodný web, který jediné co, tak publikuje obsah v Českém jazyce i když, dle zjištění redakce našeho magazínu ani to nemusí být mnohdy pravda. V mnoha případech vidět, že informace a texty jsou sdíleny či kopírovány ze zahraničních webů, z mnohdy opravdu velmi špatným překladem (většinou z Ruského či Anglického jazyka).

Nutno rovněž podotknout skutečnost, že například Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ), který uděluje různé granty a provádí mediální rating nejen zpravodajských webů či magazínů vydal před nedávnem plnohodnotný seznam tzv. dezinformačních webu a portálů na internetu, kterých by se uživatelé internetu měli zcela jistě vyvarovat, neboť, jak již bylo řečeno publikované informace na těchto webech či portálech jsou především dezinformačního charakteru, tedy zcela jistě nedůvěryhodné.

Mino zmiňovaný NFNZ existuje na internetu také Atlas konspiračních webu, který shrnuje v podstatě drtivou většinu všech aktuálně dostupných dezinformačních webů na internetu.

Použité zdroje: Wikipedia (Nový světový řád), Wikipedia (Konspirační teorie), internet, redakční zdroje a informace, NFNZ.
(Redakční text) *

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu