Kdo má vyšší práh bolesti muži nebo ženy?

Publikuje: David Bárta — 07. 03. 2023
Zdroj: Nikola Macáková & redakce
Úvodní stránka » Magazíny » Kdo má vyšší práh bolesti muži nebo ženy?

Věčné dohady, které pohlaví má vyšší práh bolesti? Drsňák nebo citlivka? Mají ženy skutečně vyšší práh bolesti než muži?

Dámy sice bolest cítí častěji a víc ji prožívají, ale pokud jde o její subjektivní vnímání, jsou ve srovnání se silnějším pohlavím ve výhodě. Muži sice nepocítí bolest tak snadno, nicméně když už k tomu dojde, vnímají ji intenzivněji. Dokážou však vjem účinněji potlačit, zejména ve společnosti ostatních pánů,“ píše k tématu magazín 100+1 zahraničních zajímavostí na webu stoplusjednicka.cz.

Sílu pociťované bolesti každopádně ovlivňuje mnohem víc faktorů než jen pohlaví – především momentální nálada, emoční stav, případně působení léků či drog. Obecně pak platí, že pravidelná expozice bolesti její práh překvapivě nezvyšuje, nýbrž naopak. Nervová zakončení jsou totiž s každým podrážděním citlivější, takže reagují silněji a prudčeji i na menší podnět,“ dodává magazín.

Bolest

Bolest je psychický stav či pocit spojený s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organizmu. „Nejčastěji vzniká v důsledku vlivů ohrožujících existenci nebo celistvost organismu, či jako příznak poruchy průběhu fyziologických procesů. Může mít i čistě psychické příčiny. Má význam pro ochranu organismu před poškozením, neboť upozorňuje, že k poškozování dochází nebo by v nejbližší době mohlo dojít. Je stimulem pro obranné reakce zaměřené na odstranění vnějších nebo vnitřních podnětů, které ji vyvolaly. Lékařská disciplína, která se bolestí zabývá, se nazývá algeziologie,“ uvádí k tématu Wikipedia.

Z psychického hlediska má trvání bolesti ubíjející a deprimující charakter, který někdy přechází až v utrpení. Ač bývá setkání s bolestí různorodé co do zdrojů a projevů, bolest bývá v podstatném stejná.

Vnímání bolesti je důležité k přiměřenému chování jedince: bez strachu z bolesti může jedinec trpět častými úrazy. Necitlivost na bolest (např. vrozená) je deprimující extrém.

Bolest bývá rozlišována na fyzickou a duševní, tyto jsou chápány jako odlišné (což je na jednu stranu správné), avšak oba typy bolesti jsou navzájem propojené. I duševní bolest postihuje fyzicky – např. sevřeným hrdlem, zhoršeným dechem, třesem a dalšími příznaky,“ uvádí v krátkém výpisu veřejný zdroj.

Typy bolesti

  • Akutní bolest
  • Subakutní bolest
  • Chronická bolest

Bolest jako taková se rovněž dělí, což málo kdo z neodborné veřejností ví na tzv. dělení bolesti, dle její intenzity;

1 – nenarušuje denní činnosti

2 – narušuje běžný den, ale člověk dokáže na bolest zapomenout

3 – narušuje běžný den, nesoustředěnost, nespavost

4 – bourá schopnost člověka chovat se normálně

0 – žádná

1 – malá, mírná

2 – střední

3 – velká

4 – nesnesitelná

Použité zdroje: stoplusjednicka.cz, Wikipedia
redakční text*

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu