Jsou Ilumináti skuteční a ovládají svět?

Publikuje: David Bárta — 12. 05. 2022
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Kokteil » Jsou Ilumináti skuteční a ovládají svět?

Ilumináti jsou skuteční a ovládají svět? Svět a politiku ovládají zednáři a tajné spolky. Kdo tahá za nitky světa?

Označení „Ilumináti“ používalo v minulosti celá řada tajných uskupení a spolků. Například Les Illuminés d’Avignon byla ovlivněna okultismem a svobodným zednářstvím. Skuteční Ilumináti jsou BAVORŠTÍ ILUMINÁTI (Starobylí osvícení vizionáři bavorští), což byla tajná společnost, která se původně jmenovala Řád dokonalých.

Tuto společnost založil v roce 1776 Adam Weishaupt. Adam Weishaupt byl žid, který chtěl zdokonalit svět – zrušit státy, náboženství, soukromé vlastnictví i manželství. Weishaupt byl členem zednářské lóže, kde přemlouval ostatní zednáře, ať se dají do jeho spolku. Organizační strukturu Iluminátů vytvořil podle Svobodného zednářství. Organizační struktura Iluminátů se dělila na tři úrovně: ŠKOLKA (tato úroveň se dělila na další tři stupně), ZEDNÁŘSKÉ STUPNĚ (tato úroveň se dělila na další dva stupně) a TAJEMSTVÍ (nejvyšší úroveň, která se dělila na vyšší a nižší tajemství).

Každá buňka byla podřízena neznámému nadřízenému. Každý ze členů měl svoje krycí jméno. Weishaupt měl krycí jméno Spartakus. Krycí jména byla používána i pro jejich sídla.

Mezi Ilumináty se používala šifrovaná komunikace. Většina členů spolku bylo z řad významných osobností. Ilumináti se s oblibou infiltrovávali do lóží Svobodných zednářů. A to nejprve v Bavorsku, pak i do dalších zemí (Čech, Rakouska, Švýcarska…).

S přebíráním jednotlivých zednářských lóží vznikl pokus o ovládnutí celého zednářského řádu, což se ale nepodařilo. Organizace byla odhalena náhodou, když jejich kurýra zasáhl blesk. Při ohledání bylo nalezeno množství zpráv umístěných v tajných kapsách oděvu. Následně byla objevena tajná skrýš s veškerou korespondencí.

Proti Iluminátům bojovala církev i stát. Stát zakázal všechny tajné spolky. Ilumináty označil za nebezpečnou organizaci. Odhalen byl i Weishaupt, který z dalšími členy uprchl do zahraničí. Díky tomu se jejich myšlenky a učení rozšířilo téměř do celého světa. Také se začalo objevovat mnoho spekulací a mýtů.

Konspirační teorie

Ilumináti jsou v současnosti předmětem častých konspiračních teorií. Někteří tvrdí, že Velká francouzská revoluce byla důsledkem spiknutí Iluminátů. Podle některých konspiračních teoretiků skupina nikdy nezmizela, pouze se jen na čas stáhla a začala svou činnost rozvíjet později, až se vše uklidnilo. Existuje důvodné podezření, že Ilumináti prostřednictvím tajných spolků zasahují do celosvětového dění a jejich cílem je Nový světový řád. Je také možné, že spolupracují se Svobodnými zednáři, nebo je ovládají. Ilumináti prý také mohou ovládat Radu pro mezinárodní vztahy (The Council on Foreign Relations), která sídlí v New Yorku, nebo Světovou banku (World Bank).

Jaká je pravda?

Bible nám říká, že satan je dočasným vládcem světa.

Bible ale také říká, že pravým Bohem je biblický Bůh, která má pod kontrolou úplně všechno, tedy i satana a všechny antikristy, které si satan používá pro chod jeho království. Satan dá lidem peníze a moc, něco ale za to bude chtít. Satan lidem nedává nic zadarmo! Satan sází na lidskou pýchu, proto lidé už od samého počátku chtějí vládnout světu. Nový světový řád satan pomocí lidí samozřejmě buduje, možná už je vše dokonáno – mocní ovládají světové ekonomiky. Sama Bible potvrzuje, že toto musí nastat. Je úplně jedno, zda lidem, kteří chtějí vládnout světu (prostřednictvím svých finančních společností půjčují světovým vládám, financují schodkové rozpočty atd.), říkáme Ilumináti, Zednáři nebo nějak jinak. Prostě to jsou antikristové, kteří otevřeně slouží tomu zlému. Jsou to bezohlední lidé, kteří pomocí satana a jeho démonů terorizují obyvatelstvo. Všichni vidíme, že Evropská unie a další organizace (OSN, WHO…), jsou zlo.

Soustřeďme se na Ježíše

Pravda je taková, že každý křesťan by se v prvé řadě měl soustředit na Ježíše, ne na to, kdo jsou Ilumináti, kdo je Antikrist atd. To je tak nepodstatné! Křesťan, pokud je k tomu vedem Duchem svatým, může na tyto skutečnosti upozorňovat, ale neměl by se na to příliš soustředit, upínat se na to. Každý křesťan by měl mít Ježíše na prvním místě. Každý křesťan, i když ho něčím straší satan (nebudeš mít na zaplacení nájmu, Evropy se zmocní islamisté, bude válka…), měl by být v klidu, měl by v sobě mít Boží pokoj. Vždyť křesťané mají toho Nejsilnějšího, na kterého se mají upínat!

Nutno zmínit, že konspirační teorie týkající se Iluminátů existují již několik desetiletí. Ilumináti byli historická skupina, která vznikla na konci 18. století v Bavorsku. Jejím hlavním cílem byla podpora osvícenských ideálů a zrušení monarchie. Nicméně, skupina byla rozpuštěna a její vliv byl omezen na krátkou dobu.

V moderním významu je termín „Ilumináti“ často používán jako zástupný pojem pro tajnou organizaci, která ovládá světové události a vlivné instituce. Tato představa se stala populární zejména v 20. století.

Jak na vás tento článek působil? Věrohodně, zajímavě či pravdivě?
Vážení čtenáři, tak to nějak vypadají a publikují se veřejně nedůvěryhodné informace nebo-li fake news. Toto je pouze přiložená ukázka toho, jak fungují na internetu různé zpravodajské fake news.

Je důležité si uvědomit, že většina tvrzení o Iluminátech a jejich vlivu na svět je založena na spekulacích, falešných informacích a konspiračních teoriích. Není k dispozici žádný důkaz, který by jednoznačně prokázal existenci tajné organizace, která by ovládala svět.

Mnoho konspiračních teorií o Iluminátech je vědecky nepodložených a často se spoléhají na spekulace, manipulaci informací a selektivní vykládání událostí. Tyto teorie často slouží k vytváření pocitu nejistoty a nedůvěry veřejnosti vůči vládám a mocným institucím.

Je důležité kriticky přistupovat k informacím a důkladně si ověřovat zdroje. Ilumináti a jejich údajný vliv na svět jsou spíše součástí populární kultury a konspiračních teorií než reálné skutečnosti.

Je důležité upozornit, že konspirační teorie o Iluminátech nemají vědecké opodstatnění a často se šíří prostřednictvím nespolehlivých zdrojů. Pokud hledáte seriózní a důvěryhodné zdroje informací, doporučuji se obrátit na ověřené zpravodajské organizace, historické knihy a výzkumné instituce.

Zde je seznam několika renomovaných zpravodajských webů či portálů, které se zabývají fakty a poskytují prokazatelně důvěryhodné informace, a o zmiňované teorii s Ilumináty rovněž v minulosti informovali:

Je důležité vyhodnocovat informace z různých zdrojů a mít kritický přístup k obsahu, který konzumujeme. Je také důležité upřednostňovat důkazy a vědecký konsensus před neověřenými tvrzeními a konspiračními teoriemi.

Dalším důležitým zjištěním je skutečnost, že někteří provozovatelé těchto zavádějících konspiračních či dezinformačních webů toto celé dělají zcela úmyslně, neboť na tom vydělávají mnohdy poměrně velké peníze. Což je fakt! Peníze, které získávají, plynou z přímých plateb od svých návštěvníků jejich www stránek nebo z reklam, které mají umístěny na svých webech. Dezinformační weby obecně mají ve většině poměrně vysokou návštěvnost a k tomu se váže také zisk jejich provozovatelů. Pravdou je, že někteří provozovatelé tuto svou rádoby redakční činnost (můžeme-li to tak nazvat) dělají proto, protože se tím baví a úmyslně veřejně publikují a šíří dezinformační či konspirační teorie s prostým úmyslem klamat. Jiní to zase dělají proto, aby na hlouposti jiných vydělali nemalé peníze. Zajímavým zjištěním je také skutečnost, že takový řekněme „podvodný web či portál“ nemá nikde na webu uvedeny důležité informace, jako je provozovatel webu, kontakt na redakci či redaktory, GDPR podmínky či obchodní podmínky nebo podmínky užití a podob. Je-li někde „omylem“ uveden provozovatel, pak většinou ze zahraničí, se sídlem Bůh ví kde, na pravděpodobně neexistující adrese nebo je provozovatelem webu a majitelem domény nějaká neexistující osoba či společnost a podobně, což už samo osobně napovídá skutečnost, že se jedná o podvod či celkově nedůvěryhodný web, který jediné co, tak publikuje obsah v Českém jazyce i když, dle zjištění redakce našeho magazínu ani to nemusí být mnohdy pravda. V mnoha případech vidět, že informace a texty jsou sdíleny či kopírovány ze zahraničních webů, z mnohdy opravdu velmi špatným překladem (většinou z Ruského či Anglického jazyka).

Nutno rovněž podotknout skutečnost, že například Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ), který uděluje různé granty a provádí mediální rating nejen zpravodajských webů či magazínů vydal před nedávnem plnohodnotný seznam tzv. dezinformačních webu a portálů na internetu, kterých by se uživatelé internetu měli zcela jistě vyvarovat, neboť, jak již bylo řečeno publikované informace na těchto webech či portálech jsou především dezinformačního charakteru, tedy zcela jistě nedůvěryhodné.

Mino zmiňovaný NFNZ existuje na internetu také Atlas konspiračních webu, který shrnuje v podstatě drtivou většinu všech aktuálně dostupných dezinformačních webů na internetu.

Použité zdroje: redakční informace, internet (Al), NFNZ, (pozn.: výše uvedené webu v textu článku.)
(redakční text)*

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu