Spotřebitelé už zase mohou měnit dodavatele energií

Publikuje: Nikola Macáková — 28. 02. 2023
Zdroj: Lucie Korbeliusová / dTest
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Spotřebitelé už zase mohou měnit dodavatele energií

S uklidněním situace na trhu s energiemi přichází dodavatelé energií i s novými ceníky pro dodávky plynu a elektřiny koncovým zákazníkům.

Mezi jednotlivými dodavateli tak zase začíná fungovat konkurence a spotřebitelé si mohou mezi jednotlivými dodavateli vybrat. Zprostředkovatelé toho využívají a přichází za spotřebiteli s novými nabídkami smluv na dodávky elektřiny a plynu. dTest upozorňuje na práva spotřebitelů v situacích spojených s účastí zprostředkovatele při změně dodavatele energií. UdálostiExtra.cz o tématu dnes informovala Lucie Korbeliusová ze spotřebitelské organizace dTest.

Ceny plynu i elektřiny se pomalu začínají dostávat pod cenový strop. Nejsou to zatím velké slevy a dosažení takové ceny obvykle předpokládá uzavření smlouvy na dobu určitou, přesto však už spotřebitelé zase mohou zvažovat, jak na dodávkách energií ušetří. „Existence různých nabídek na dodávky plynu a elektřiny znamená, že za spotřebiteli začnou chodit zprostředkovatelé s nabídkami přechodu od jednoho dodavatele k jinému,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a dodává: „Spotřebitelé by měli vědět, jaká vůči těmto zprostředkovatelům smluv na dodávku plynu a elektřiny mají práva.

DŘÍVE JSME PSALI:

Šetřit s energiemi musí i domácnosti s příspěvkem na bydlení

David Bárta — 04. 11. 2022
V souvislosti s vysokými cenami elektřiny a plynu uvažují spotřebitelé o příspěvku na bydlení jako o nejvhodnější cílené sociální dávce.

Novelou energetického zákona částečně účinnou od 1. 1. 2022 a v další části pak od 1. 7. 2022 je činnost zprostředkovatelů činných v energetických odvětvích regulována zákonem a zprostředkovatelé ke své činnosti potřebují oprávnění Energetického regulačního úřadu.

K dnešnímu dni je v registru zprostředkovatelů ERÚ uvedeno 622 osob, fyzických i právnických,“ konstatuje Eduarda Hekšová a dále vysvětluje: „Každý zprostředkovatel je již od prvního kontaktu se spotřebitelem povinen ho informovat o skutečnosti, že s ním jedná jako zprostředkovatel, zejména prokázat se osvědčením ERÚ a sdělit mu svou totožnost, adresu sídla, identifikační číslo a registrační číslo.“ Pokud by se k tomu zprostředkovatel neměl, neměl by s ním spotřebitel vůbec jednat, je pravděpodobné, že nejde o registrovaného zprostředkovatele, ale o podvodníka.

Registrovaný zprostředkovatel je povinen provozovat svou činnost poctivě a s odbornou péčí. „Málo se ví, že zprostředkovatel registrovaný u ERÚ musí zohledňovat při své činnosti účinně práva a oprávněné zájmy spotřebitele, a dokonce jim dávat přednost před zájmy vlastními,“ podtrhuje zásadní povinnosti zprostředkovatelů Eduarda Hekšová. Vůle spotřebitele je pro zprostředkovatele zákon. Zprostředkovatel je povinen spotřebitele pravdivě informovat o všech podstatných skutečnostech nabízených dodávek, včetně případných hrozících škod.

Změní-li si spotřebitel smlouvu na přepážce dodavatele, od dodávky už obvykle nebude moci couvnout. Taková nová smlouva bude pevným závazkem pro zákazníka i pro dodavatele a ukončit ji půjde pouze způsobem ve smlouvě nebo v zákoně uvedeném.

V případě, že spotřebitel při změně dodavatele uzavře novou smlouvu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, má právo od takové smlouvy odstoupit podle obecných pravidel ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. „Pozor, pro smlouvy uzavřené zprostředkovatelem má spotřebitel ještě jedno výhodné právo navíc, a to, že je oprávněn bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy kdykoliv do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu,“ pokračuje ve vysvětlování Eduarda Hekšová a uzavírá: „Stačí v průběhu lhůty odeslat oznámení o výpovědi závazku dodavateli. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy dodavateli energie.“

DŘÍVE JSME PSALI:

Jak na energie, abychom ušetřili

David Bárta — 16. 12. 2022
Až donedávna bylo stěží myslitelné, že se kvůli ceně energií může ocitnout řada domácností až na hranici chudoby.

Samotného závazku se smlouvy se zprostředkovatelem se spotřebitel nemusí bát, takový závazek je spotřebitel oprávněn kdykoliv vypovědět, a to bez výpovědní doby a bez sankce. Stejně tak může spotřebitel odvolat zmocnění k uzavření nebo změně smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, které zprostředkovateli v minulosti udělil.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu