Pět mýtů o Pražském okruhu

Publikuje: František Veselý — 06. 11. 2023
Zdroj: (redakční text: František Veselý)
Úvodní stránka » Zprávy z domova » Pět mýtů o Pražském okruhu

Pražský okruh se má dostavovat už řadu let. Co vláda to jiná opatření či názor. Proto není divu, že o této pozemní komunikaci panují různé mýty.

Přinášíme pět nejčastějších. Tématu se dnes věnoval redaktor našeho magazínu František Veselý.

„Panorama“ – Pražský okruh. Zdroj: F. Veselý / Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) tiskový servis.

1.       Mýtus: Regionální varianta by byla výhodnější

Pražský okruh má své odpůrce i zastánce. Jedním z argumentů, proč tento okruh nedostavět je, že by byla výhodnější regionální varianta. Stále se objevují snahy o odsun Pražského okruhu dále od středu metropole v tzv. „regionální variantě“. Tato úvaha počítala na severu Prahy s trasou mj. kolem Brandýsa nad Labem, Kostelce n. L., Měšic atd.

Jenže pouze současná varianta vedoucí přes katastrální území obcí Horoměřice, Zdiby, pražských částí Suchdol, Dolní Chabry, Březiněves a další, tedy blíže ku Praze, odpovídá Zásadám územního rozvoje hl. m. Prahy a Středočeského kraje.

V případě, že by se poloha trasy Pražského okruhu měla měnit, znamenalo by to odložení stavby o mnoho let a možná i desetiletí se všemi fatálními dopady. Vůči myšlence regionální varianty se také vymezila většina starostů dotčených měst a obcí. V rámci odborné analýzy ji jako neefektivní z hlediska řešení dopravy pro Hlavní město Praha vyhodnotili také odborníci z ČVUT v Praze.

Přistoupit k nové variantě trasy Pražského okruhu znamená začít zcela od nuly. Tedy, nejen změnit územní plány, ale i všechna související rozhodnutí, která se dlouhodobě projednávala a schvalovala. Troufám si odhadnout, že další možná desítky let by doprava v Praze a blízkém okolí kolabovala a veškeré dosud investované prostředky by se promrhaly. Nyní je nutné vrhnout veškeré společné úsilí všech dotčených k nalezení takového technického řešení v platné trase dle schválených Zásad územního rozvoje, které dostatečně omezí dopad stavby na životní prostředí a život obyvatel,“ uvádí generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl.

2.       Mýtus: Okruh bude jen pro tranzitní dopravu

Počet aut, které brázdí silnice se rapidně zvyšuje. Podle odborníků bez dostavby Pražského okruhu osobní doprava v pražské aglomeraci bude kolabovat a situace se bude zhoršovat. Pokud jde o nákladní dopravu nákladní dostavba okruhu zvýší její plynulosti. Současná koncepce počítá s tím, že tato nová komunikace bude řešit jak osobní, tak tranzitní dopravu.

Silniční okruh má v zahraničí každé větší město a Praha jej měla mít už před mnoha lety. Moderní obchvat hlavního města je nezbytnost a obrovský dluh vůči všem motoristům. Nadměrná hustota dopravy na stávajících městských a příměstských komunikacích s sebou nese i zvýšené riziko dopravních nehod. Nemluvě o jejím dopadu na životní prostředí,” komentuje dostavbu Pražského okruhu dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0.

3.       Mýtus: Pražský okruh bude mít negativní vliv na životní prostředí

Je pravdou, že každá stavba, zvlášť tak velkého projektu, jako je Pražský okruh, jde ruku v ruce s negativním dopadem na životní prostředí. Oborníci však tvrdí, že při celkovém pohledu na dostavbu Pražského okruhu výrazně převažují pozitiva nad negativy. Dostavba navíc bude mít celou řadu kompenzačních opatření, jako je náhradní výsadba stromů, budováním zelených pásů, nových biotopů a dalších kompenzačních opatření. Celkový vliv stavby na životní prostředí, včetně jednotlivých dílčích aspektů však detailně posuzuje Ministerstvo životního prostředí v rámci takzvaného procesu EIA, ve kterém nakonec rozhodne o tom, zda se stavba smí realizovat či nikoliv, respektive za jakých podmínek.

Jestliže by tedy stavba nevyhovovala platným předpisům z hlediska životního prostředí, nemohla by ani vzniknout.

Výstavba liniových staveb zásadním způsobem ovlivňuje život místní flory a fauny a vodní režim v krajině. Je proto morální, ale také zákonem danou povinností, chránit zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a přírodu obecně. Proto byla například v rámci úseku pražského okruhu D0 Běchovice – D1 již nyní před zahájením stavby realizována řada kompenzačních opatření, která pomohou zmírnit ztrátu původních biotopů vytvořením nových. Například vybudováním nových tůní, revitalizací drobných vodních toků nebo obnovením mokřadů můžeme vrátit přírodě to, co nenávratně zaniká v důsledku výstavby,” popisuje kompenzační opatření expert na péči o životní prostředí a ochranu přírody Jiří Francek ze společnosti NaturaServis.

4.     Mýtus: Hluk a emise se zhorší po celé Praze

Proces EIA zkoumá i vliv stavby na emise, hluk a další faktory posuzující vliv stavby na životní prostřední. Všechny stavby tohoto typu navíc musí vyhovět novým předpisům a přísným hlukovým limitům.

Je jasné, že ke zvýšení hluku a emisí v průběhu výstavby dojde. Po jejím skončení se situace významně zlepší. Svou roli v tom hrají i kompenzační opatření, ke kterým je nezbytné při takto velkých stavbách přikročit. Protihlukové stěny, zemní valy, zapuštění vozovky pod úroveň okolního povrchu, tzv. nízko-hlučné povrchy vozovek či snížení rychlosti na navazujících komunikacích dokáží snížit i hlukovou zátěž.

5.       Mýtus: Dostavba okruhu negativně ovlivní podmínky pro život

Stavba sama o sobě představuje vytvoření nových pracovních míst. Po jejím ukončení se zlepší přístupnost některých příměstských částí zvýšení úrovně služeb a obchodních aktivit i v blízkosti projektu, vytvoření nových příležitostí pro malé a střední podniky, zvýšenou potřebu pracovní síly a ulehčení procesu hledání pracovních příležitostí. Zahraniční příklady poukazují také na růst cen některých pozemků v blízkosti stavby.

„Výstavba Pražského okruhu, jakožto klíčového infrastrukturního projektu kolem hlavního města, nese v sobě mnoho proměnných pro místní trh s nemovitostmi. Oblasti s dříve komplikovanou dopravní dostupností mohou díky novému okruhu zaznamenat vzrůstající zájem o nemovitosti, což povede k potenciálnímu růstu jejich cenové hodnoty,“ říká realitní investor Libor Váka a dodává, že lepší přístupnost může zvýšit atraktivitu některých pozemků pro investory a developery, což může vést k dalším vývojovým projektům v oblasti dostavby Pražského okruhu, které když budou z hlediska svého charakteru dobře regulovány, mohou mít výše uvedený potenciál.

Dostavba Pražského okruhu bude mít také vliv na rozvoj rekreačních oblastí. Jedním z příkladů může být volnočasová plocha a park nad tunelovou částí okruhu v katastru Suchdola.

Použité zdroje: rsd.cz, platformavize0.cz, naturaservis.net,
(redakční text: František Veselý)*

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu