Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) Zdroj: Facebook.com

Podvody s evropskými dotacemi nejsou pouze výhradou českého premiéra Babiše, ale také vlivných podnikatelů ze sousedního Slovenska.

UdálostiExtra.cz o tom informoval mluvčí europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) Adam Baštinec s tím, že na sousedním Slovensku docházelo k případům zneužívání zemědělských dotací, ve kterých jsou namočení vysocí úředníci Pôdohospodárské platebné agentury (PPA), řídící pracovnice Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vyšetřovatel policejního sboru Národní kriminální agentury (NAKA) i prokurátoři Úřadu speciální prokuratury Generální prokuratury SR. Závažné zjištění představili ve středu na tiskové konferenci ve Štrasburku předsedkyně evropského výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Monika Hohlmeierová a koordinátor výboru za Evropskou lidovou stranu Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Členové evropského kontrolního výboru mají k dispozici desítky podnětů, kterými se v současností zabývají. Dosavadní zjištění ale ukazují na opakované neoprávněné udělování dotací Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na zemědělskou půdu a následného selhání slovenského systému státního zastupitelství.

„Jedná se o případy, kdy žadatelé požadovali zemědělské dotace na půdu, kde byly například lanovky, parkoviště nebo hřbitov. Tyto dotace jim byly uděleny Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, z čehož měli profitovat vysoce postavení úředníci této agentury. Častokrát mezi žadateli a úředníky panovaly až kamarádské vztahy. Dospělo to tak daleko, že selhala i kontrola v podobě státních zástupců, kteří tak kryli nekalé praktiky úředníků agentury,“ uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský.

Zdechovský v létě navštívil Slovensko, odkud si přivezl spoustu informací a materiálů, jimiž se nyní zabývá. „Získal jsem informace od zemědělců, úředníků i policie a všechny ukazují na jasné zneužívání evropských zemědělských dotací,“ dodal.

Zděšení nad stavem udělování zemědělských dotací na Slovensku vyjádřila i předsedkyně evropského kontrolního rozpočtového výboru Monika Hohlmeierová. „Jsme teprve na začátku, ale už nyní jsme překvapeni, že došlo v jednom případu k zastavení vyšetřování konkrétních podnětů na zneužívání evropských dotací,“ komentovala německá europoslankyně, která se odkazovala na případ Čimhová.

„Slovensko se stává opět předmětem diskuze a vyšetřování ze strany našeho Výboru,“ doplnila německá europoslankyně s tím, že bude trvat na tom, aby se podvody důkladně prošetřily.

Nejznámější případ Čimhová

Podrobné informace mají europoslanci k případu Čimhová. Začátky této kauzy sahají až do roku 2013, kdy žádaly o dotaci na stejný pozemek dvě osoby. Na jedné straně chovatelka ovcí Gabriela Ondríková a na druhé Polnohospodářské družstvo LČH Čimhová. Spor měla rozsoudit kontrola, která však zjistila, že nárok na podporu formou dotace nemá ani jeden z žadatelů.

I přes nesplnění základních podmínek obdrželo družstvo Čimhová dotaci ve výši 423 584 eur (původně 468 450 eur). Hlavním příjemcem výhod tohoto družstva byl Peter Nízký, jehož většina podniků nevykazuje žádný zisk. Dotaci pro Nízkého schválil a prosazoval navzdory její neoprávněnosti tehdejší ředitel Sekce přímých podpor PPA Juraj Kožuch. Ten je aktuálně stíhány v kauze „Dobytkář“.

„V celém případu proběhlo několik auditů, které potvrdily podvodné jednání. Trestní oznámení Ministerstva financí Slovenské republiky ze spáchání trestného činu poškozování finančních zájmů EU skončilo bezvýsledně. Podobně dopadl s trestním oznámením také podnikatel v zemědělství Jaroslav Pavelek, který se seznámil s obsahem auditu a znal nekalé praktiky družstva Čimhová,“ vysvětlil Adam Baštinec.

Závěry vládního auditu i vnitřního auditu PPA vyšetřovatel ignoroval a trestní stíhání řídícího pracovníka PPA zastavil. Pavelek podal proti tomuto rozhodnutí stížnost, kterou však prokurátor Jeníček v srpnu 2020 zastavil. Od začátku doručení trestních oznámení vykonával nad případem prokurátorský dozor také Ján Šanta, který je kamarádem a bývalým spolužákem Nízkého.

Iniciativa polnohospodářů Gyňov

„Do případu se vložili zástupci Iniciativy polnohospodářů Gyňov, kteří podali 20. dubna 2021 trestní oznámení ve věci zneužití pravomocí veřejného činitele, kterého se podle nich dopustili prokurátoři Šanta s Janíčkem. Okresní ředitelství Policejního sboru v Pezinku toto oznámení o šest dní později smetlo. Proti verdiktu následně podali polnohospodáři stížnost,“ upřesnil Adam Baštinec.

„Zametání stop na Slovensku tak pokračuje a šance na nápravu systému udělování evropských zemědělských dotací a následné kontroly je stále v nedohlednu,“ doplnil závěrem mluvčí europoslance Zdechovského Adam Baštinec.