Injekce - očkování proti covidu, ilustrační foto. Zdroj: PixaBay.com

V souvislosti s očkováním proti koronaviru evidoval Státní ústav pro kontrolu léčiv SR do středy 8286 hlášení podezření na nežádoucí účinky.

Z celkového počtu hlášení je 890 závažných. O týdenní statistice informoval ústav na svém webu.

U vakcíny od konsorcia Pfizer/BioNTech bylo zaznamenáno 472 závažných hlášení, včetně jednoho úmrtí. Mezi hlášenými podezřeními na závažné nežádoucí účinky bylo například trvalé zvýšení krevního tlaku, většinou u pacientů léčených na hypertenzi, prekolaps, kolaps, selhání očkování, ale také náhlá mozková příhoda, infarkt myokardu, artritida, perikarditida a také hypertenzní krize.

U vakcíny od společnosti Moderna bylo zaznamenáno 89 závažných účinků, včetně jednoho úmrtí. Mezi hlášenými podezřeními na závažné nežádoucí účinky byly například dočasná paralýza, trvalé zvýšení krevního tlaku, trombóza, kolaps, ztráta vědomí, plicní embolie nebo dokonce náhlá mozková příhoda.

U vakcíny společnosti AstraZeneca bylo hlášeno 294 závažných účinků, včetně dvou úmrtí. Nejčastěji se jednalo o krátkodobou ztrátu vědomí, kolaps, trombózu, ale také například parézu lícního nervu, epileptický záchvat u pacientů léčených na epilepsii, plicní embolii, náhlou cévní mozkovou příhodu, infarkt myokardu nebo hypertenzní krizi.

Nežádoucí účinky byly hlášeny také u vakcíny společnosti Johnson&Johnson, 27 z nich bylo závažných. Patřily k nim ztráta vědomí, kolaps, halucinace a hyperpyrexie.

U neregistrované vakcíny Sputnik V byla zaznamenána dvě závažná hlášení. Jednalo se o přetrvávající zvýšení krevního tlaku a flebotrombózu. Dalších šest závažných účinků se týkalo nejmenovaných vakcín, informace ústav dožádal.

Stížnost právníků

Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC) se bude zabývat stížností slovenských advokátů Marice Pirošíkové, Petra Weise a Erika Schmidta ve věci zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Stalo se tak v souvislosti s masovým testováním a podáváním vakcín proti koronaviru. V iniciativě je podpořili i kolegové z Francie, Velké Británie či Česka.

Skupina advokátů 12. srpna tohoto roku podala na ICC společnou stížnost se žádostí o přijetí společného podání s právníky ze zahraničí. Skupina argumentuje stanovisky světových odborníků, jako je nukleární vědec a kardiolog Dr. Richard M. Fleming, neurologický vědec a specialista na neurologická onemocnění Dr. Kevin McCairn. Výpověď jim poskytl i významný nositel Nobelovy ceny a další, jejichž anonymita musí být zachována až do zahájení vyšetřování.

„Advokáti Pirošíková, Weis a Schmidt tvrdí, že mají k dispozici nevyvratitelné důkazy, že virus SARS-CoV-2 a experimentální verze ‚covid-19 vakcín‘ jsou úmyslně vytvořené biologické zbraně, které byly uvolněny ve dvou fázích,“ doplnila závěrem redakce zahraničního portálu sputniknews.com, která o tom dnes informovala.