Výkonná rada ODS. Zdroj: ods.cz / official website

Aktuální téma z politiky. Osm důvodů, proč senátorský klub ODS a TOP 09 podpoří zamítnutí návrhu Stavebního zákona.

 • Postupná demontáž sloučeného modelu veřejné správy.

 • Arogantní legislativní proces – neakceptování připomínek, prosazeno proti Asociaci krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR i většiny profesních odborných sdružení.

 • Omezení kompetencí samospráv, zejména v oblasti územního plánování, zeleně, napojení na vodohospodářskou strukturu atd.

 • Finanční dopady, které se odhadují na cca 25 miliard korun.

  Personální dopady – pouze 40 % dotčených pracovníků plánuje přechod pod státní službu, naopak 75 % starostů si chce své zaměstnance udržet a nabídnout jím jiná místa.

 • Úředníci, úřady a tím i služba se vzdálí občanovi, a to nejen kvůli zrušení stovek malých stavebních úřadů.

 • Nebezpečí zvýšeného počtu chybných rozhodnutí a černých staveb kvůli nedostatečné místní znalosti.

 • Zvýšené korupční riziko dané koncentrací rozhodovacího procesu.

„Návrh zákona obsahuje i dobrá ustanovení. Jedná se například o zřízení specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, prohlubuje digitalizaci celého procesu nebo odstranění schvalovacího pin-pongu mezi jednotlivými úrovněmi stavebních úřadů. Tyto klady ale zdaleka nevyvažují zápory tohoto návrhu. Poslanci i senátoři ODS jsou připraveni se podílet na přípravě a schválení takové verze stavebního zákona, která stavební řízení opravdu zpřehlední, zjednoduší a zrychlí,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

No Article rating
0 Reviews
Jak se vám líbil tento článek? Můžete jej ohodnotit...
 1. Wow!
 2. Super
 3. Hmm
 4. Nic moc
 5. Hrůůůza