Prezident republiky udělil státní vyznamenání

Publikuje: David Bárta — 29. 10. 2022
Zdroj: Jiří Ovčáček (tiskový servis)
Úvodní stránka » Politika » Prezident republiky udělil státní vyznamenání

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října ocenit udělením státních vyznamenání významné osobnosti.

UdálostiExtra.cz o tom informoval mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček s tím, že prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam generálmajorovi Josefu Balabánovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam plukovníku ve výslužbě Josefu Hubáčkovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam generálmajorovi Karlu Lukasovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam armádnímu generálovi inženýru Vojtěchu Borisi Lužovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam generálmajorovi Josefu Vladimíru Mašínovi staršímu za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam brigádnímu generálovi Václavu Morávkovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam plukovníku ve výslužbě Josefu Stehlíkovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Prezident republiky udělil Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy s řádovým řetězem Volodymyru Oleksandrovyčovi Zelenskému prezidentu Ukrajiny za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, in memoriam doktorce Mileně Černé za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy paní Věře Doušové za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, in memoriam panu Ladislavu Mňačkovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam doktoru Josefu Adamcovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství panu Jaroslavu Bolfíkovi za hrdinství při záchraně značných materiálních hodnot.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam doktoru Janu Černému za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam panu Miroslavu Fenikovi za hrdinství při záchraně lidských životů.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam panu Jaroslavu Filovi za hrdinství při záchraně lidských životů a značných materiálních hodnot.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam inženýru Marku Frauwirthovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam plukovníkovi generálního štábu Tomáši Houškovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam doktoru Jaroslavu Klímovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství panu Marku Klimusovi za hrdinství při záchraně lidského života.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství panu Janu Košíkovi za hrdinství při záchraně značných materiálních hodnot.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam doktoru Bedřichu Koulovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství podplukovníku generálního štábu magistru Petru Matoušovi za hrdinství v boji.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam docentu Josefu Matouškovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství rotnému Tomáši Neškodnému za hrdinství při záchraně lidských životů.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství panu Martinu Semeckému za hrdinství při záchraně lidského života.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam panu Josefu Serinkovi za hrdinství v boji.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam doktoru Františku Skorkovskému za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam inženýru Václavu Šaffránkovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství plukovníku inženýru Tomáši Vlasákovi za hrdinství při záchraně značných materiálních hodnot.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam panu Marku Vrbovi za hrdinství při záchraně lidských životů a značných materiálních hodnot.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství, in memoriam doktoru Janu Weinertovi za hrdinství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Jehudu Baconovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně ctihodnému otci Justinu Janu Berkovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Janu Betkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Vladimíru Bílkovi za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně plukovníku doktoru Michalu Burianovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam panu Karlu Čáslavskému za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Jaroslavu Čvančarovi za zásluhy o stát v oblasti školství a kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýru Emilu Dračkovi za zásluhy o územní samosprávný celek.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně ctihodnému otci Miloslavu Fialovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Jiřímu Holíkovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýru Martinu Hrbáčovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Miroslavu Janstovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam panu Františku Janulovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýru Tomáši Jirsovi za zásluhy o územní samosprávný celek.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Miloslavu Kalašovi za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně generálporučíku inženýru Janu Kašemu za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně brigádnímu generálovi inženýru Václavu Klemákovi za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti občanů.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Jiřímu Kotykovi za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesorce Evě Kubala Havrdové za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Ivanu Lendlovi.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Oldřichu Lichtenbergovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam panu Frankovi Josephu Malinovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Jaroslavu Malému za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Jiřímu Marečkovi za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýru Petru Markovi za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně docentu Petru Mlsnovi za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam panu Gustavu Oplustilovi za zásluhy o stát v oblasti umění a kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně sestře Angelice Ivaně Pintířové za zásluhy o stát v oblasti výchovy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam panu Františku Poštovi za zásluhy o stát v oblasti kultury a bezpečnosti občanů.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně magistru Ivanu Sedláčkovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně magistru Janu Slabákovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Pavlu Stodůlkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Pavlu Šlampovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Borisovi Šťastnému za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Miloši Štědroňovi za zásluhy o stát v oblasti umění, kultury a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam paní Ivaně Trumpové za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Vladislavu Třeškovi za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Jaroslavu Třešňákovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Jakubu Vágnerovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktorce Michaele Vidlákové za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně generálporučíku doktoru Vladimíru Vlčkovi za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně panu Pavlu Vršeckému za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam paní Haně Zagorové za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam paní Juliáně Ludmile Zatloukalové-Coufalové za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Miroslavu Zavoralovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, in memoriam panu Miroslavu Mekymu Žbirkovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Související témata
Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz, je v kostce zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. Magazín UdálostiExtra.cz, je soukromý projekt zcela bez dotací, jakékoliv státní podpory či politické příslušnosti.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání