Světově známé osobnosti, které proměnily průběh dějin

Publikuje: Nikola Macáková — 12. 08. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Magazíny » Světově známé osobnosti, které proměnily průběh dějin

Bez těchto jedinců a výrazných osobností, kteří vstoupili do neznáma, by byl dnešní svět zcela odlišný.

Naše znalosti by mohly být mnohem omezenější a mnoho míst by zůstalo pohrouženo do tajemství. Tito lidé si nepochybně zaslouží plný obdiv a uznání, tedy alespoň někteří z nich!

Tématu se věnoval portál zajimavaevropa.cz s tím, že zatímco slavní archeologové nebo vědci také objevují neznámé a nové věci, přesto jen je jejich cesta do neznámá daleko metaforičtější než v případě objevitelů. Dnes, ve 21. století, můžeme s klidným srdcem říci, že většina míst na zemi již byla objevena a zdokumentována. A pokud ne vyloženě lidskou nohou, pak jistě alespoň objektivem fotoaparátů umístěných na satelitech. Ale o tento úspěch se více než kdokoliv jiný zasloužili známí objevitelé, kteří se osobně vypravili na daleké a náročné výpravy a přinesli poznatky, které ve své době nebylo možno získat jiným způsobem.

Peter Freuchen – neohrožený Průzkumník Severu a Srdcem Do Dobrodružství

Peter Freuchen, narozený v roce 1886 v Dánsku, se stal jednou z nejvýznamnějších postav ve světě polárních expedicí a dobrodružství. Jeho životní příběh je plný odvahy, výzev a nekonvenčních řešení, která ho přivedla na vrchol jako průkopníka Arktidy.

Z Dánska do Grónska: Peter Freuchen vystudoval medicínu, ale jeho vášeň pro objevování a dobrodružství ho přivedla k opuštění studií a odjezdu do Grónska. Roku 1906 podnikl svou první výpravu do této ledové země, kde se setkal s místními domorodci a získal cenné znalosti o přežití v drsných podmínkách Arktidy.

Zakládání Thule: Společně se svým partnerem založil Freuchen v Grónsku základnu Thule, která se stala výchozím bodem pro jeho další expedice a objevy. Thule expedice směřovaly do dosud neobjevených oblastí severního světa a získávaly důležité informace o klimatu, fauně a kultuře Arktidy.

Dramatický příběh záchrany: Freuchenova odvaha byla nejlépe vidět během jeho dramatického příběhu zasypaní lavinou. Když ho lavina uvěznila pod sněhem, použil neortodoxní metodu pro záchranu. Využil svou vynalézavost a odhodlání a použil vlastní exkrementy jako nástroj pro prorážení sněhové pokrývky.

Více než jen dobrodružství: Freuchen nebyl pouze dobrodruh, ale také literát a intelektuál. Napsal několik knih a přispíval do časopisů, sdíleje své zážitky z expedic a své znalosti o Arktidě.

Odkaz a smrt: Peter Freuchen zanechal významný odkaz na světové poznání Arktidy a odvahy překonávání extrémních podmínek. Zemřel v roce 1957 na infarkt, ale jeho jméno a příběh žijí dál jako inspirace pro další průzkumníky a dobrodruhy.

Peter Freuchen je symbolem neohroženého ducha dobrodružství a touhy po poznání. Jeho odvaha, vynalézavost a obětavost zanechaly stopy ve světě průzkumu a jsou dodnes obdivovány.

Roald Amundsen – osudový Průkopník Severních i Jižních Pólů

Roald Amundsen, norský průzkumník, se stal živou legendou díky svým odvážným výpravám na oba zemské póly. Jeho život byl zcela zasvěcen průzkumu neznámých území, a jeho hrdinské činy změnily náš pohled na nezkrotnou přírodu polárních oblastí.

Roald Amundsen (1872-1928) v kožešině… Zdroj: sunde.files.wordpress.com / CC0 / Wikipedia commons

Touha po dobrodružství: Narodil se v roce 1872 v Norsku a od mala byl fascinován příběhy dobrodruhů a objevitelů. I přes tlak své matky, která viděla jeho budoucnost v medicíně, následoval svůj vlastní hlas a dal se na cestu námořníka.

První ledové výzvy: Již v roce 1897 se účastnil expedice směřující k Antarktidě, která však uvízla v ledovém pekle. Skrze tvrdou zimu a nedostatek zásob se Amundsen a jeho kolegové přežívali lovem mořských ptáků a tulení. Tato zkušenost ho však neodradila, ale spíše posílila jeho touhu pokračovat v průzkumu.

Historické triumfy: Amundsen se stal prvním člověkem, který v roce 1911 dosáhl jižního pólu na psím spřežení. O patnáct let později, v roce 1926, uskutečnil také první úspěšný přelet nad severním pólem. Jeho úspěchy zdůraznily jeho schopnost adaptace na extrémní podmínky.

Kontroverze ohledně severního pólu: I když dosažení severního pólu bylo Cookem a Pearym dosaženo, někteří tvrdí, že Amundsen byl prvním člověkem, který ho skutečně dosáhl. Tato kontroverze dodává další rozměr jeho význačným úspěchům.

Tragický konec: Po účasti na pátrací akci na záchranu jiného průzkumníka roku 1928 zmizel Amundsenovo letadlo a od té doby zůstává jeho osud neznámý. Jeho odvaha a důslednost však zůstávají trvalým zdrojem inspirace pro další dobrodruhy.

Roald Amundsen se stal symbolem odhodlání, odvahy a houževnatosti, kterou předváděl při průzkumu nehostinných polárních oblastí. Jeho odkaz pokračuje v podobě poznání, které nám přinesl o tajuplných a nezkrotných územích naší planety.

Nellie Bly – nebojácná Novinářka a Průkopnice Rovnoprávnosti

Elizabeth Jane Cochran, známá spíše pod pseudonymem Nellie Bly, se stala průkopnicí v oblasti novinařiny a rovnoprávnosti žen. Její neustrašnost, odhodlání a neochvějná vůle porušovat konvence ji vynesly na výsluní a změnily pohled společnosti na ženy v profesionálním světě.

Nellie Bly (pseudonym Elizabeth Cochrane Seaman), (1867-1922); Zdroj: H. J. Myers, fotograf – entto snímek je k dispozici v oddělení tisků a fotografií Knihovny Kongresu Spojených států pod digitálním ID cph.3b22819. cs.wikipedia.org /CC0.

Odvážná v novinářském světě: Narodila se v roce 1864 a stala se ikonou novinářského průmyslu. Její pseudonym Nellie Bly si získal pozornost tím, že odhalovala sociální problémy, korupci a nepříznivé podmínky v institucích jako byly ústavy. Byla jednou z prvních žen, které se rozhodly postavit se mužské převaze v tomto oboru.

Cesta kolem světa: Nellie Bly je nejvíce známá svým odvážným pokusem o cestu kolem světa inspirovanou knihou „Cesta okolo světa za 80 dní“. Vydala se na tuto epickou výpravu v roce 1889, cestovala z New Yorku přes Evropu a Asii a vrátila se zpět za rekordních 72 dní. Tím nejenže porazila tehdejší světový rekord, ale také dokázala, že ženy jsou schopny dalekých a náročných výzev.

Vliv na rovnoprávnost žen: Nellie Bly byla nejen zručnou novinářkou, ale také hlasem pro rovnoprávnost žen. Její úspěchy a odhodlání ukazovaly, že ženy mohou excelovat v profesionálních a dobrodružných odvětvích stejně jako muži. Její úspěch inspiroval další ženy k prosazování svých práv a snaze překonávat očekávání společnosti.

Pozdější životní kroky: Po návratu z cesty kolem světa se Nellie Bly stala představitelkou zpravodajství v New York World. Později se stala ředitelkou výrobní společnosti po svém zesnulém manželovi. I když zemřela v mladém věku 57 let, její odkaz pokračuje v podobě větších příležitostí pro ženy v profesionálním světě.

Nellie Bly se stala symbolem odvahy a vytrvalosti, kterou projevila jak v osobních výzvách, tak v boji za rovnoprávnost žen. Její příběh dodnes inspiruje ženy po celém světě, aby sledovaly své vášně a nebojácně směřovaly k dosažení svých cílů.

Jeanne Baret – skrytá Cesta Kolem Světa a Její Botanické Dědictví

Jeanne Baretová, průkopnice v oblasti botaniky a dobrodružství, se stala první ženou, která dokázala obeplout zeměkouli. Její odvaha, odhodlání a vášeň pro botaniku ji dovedly na jedinečnou cestu, která zanechala trvalý otisk v historii vědy i dobrodružství.

Náročný začátek: Narodila se pravděpodobně v roce 1740 ve Francii. V období, kdy bylo ženám omezeno mnoho možností, zvláště v oblasti objevování a vědecké práce, našla Jeanne Baretová svou vášeň v botanice.

Botanická láska: Její vztah s přírodou ji přivedl do kontaktu s francouzským přírodovědcem Philibertem Commersonem. Společně se rozhodli zúčastnit velké objevitelské výpravy Louise Antoine de Bougainville. Aby se Jeanne mohla dostat na palubu lodi, Commerson ji převlékl za svého komorníka.

Tichý dobrodruh: Během plavby kolem světa si Jeanne udržovala klamavou identitu, aby mohla zůstat na palubě. Její neúnavná touha po poznání rostlin a zvířat ji provázela během cesty.

Odhalení a osud: Její tajemství však bylo odhaleno na ostrově Île de France (dnešní Mauritius). Bougainville ji dovolil zůstat na ostrově, kde musela nést důsledky svého zinscenovaného komorníka. Commerson na ostrově později zemřel, a Jeanne se ocitla osamělá a musela se postarat o sebe.

Významné dědictví: Jeanne Baretová se nakonec vrátila do Francie, kde se později provdala za francouzského důstojníka. Její cesta kolem světa a botanické objevy měly velký dopad na rozvoj botaniky. Její sbírky a záznamy z cesty poskytly nové informace o flóře a fauně různých zemí.

Jeanne Baretová se stala symbolem odvahy, vědeckého zájmu a neúnavného průzkumu, které překonávaly dobové konvence. Její příběh otevřel cestu pro ženy, aby se mohly podílet na vědeckém výzkumu a dobrodružství. Její závazek k botanice a dobrodružství dodnes inspiroval mnohé a zanechal trvalý odkaz v oblasti vědy.

Adolf Hitler – život, Nacistický režim a 2. Světová válka

Adolf Hitler, německý politik narozený v Rakousku, se stal symbolem temnoty a hrůz druhé světové války a holocaustu. Jeho životní příběh je poznamenán násilím, totalitním režimem a lidskou tragédií.

Portrét Adolfa Hitlera. Zdroj: Bundesarchiv, Bild 183-H1216-0500-002 / CC-BY-SA

Vzestup k moci: Hitler se narodil 20. dubna 1889 v Braunau am Inn. Přestože původně měl zájem o uměleckou kariéru, po neúspěchu ve Vídni se obrátil k politice. V roce 1919 se stal členem Německé nacionálně socialistické dělnické strany (NSDAP), známé jako nacistická strana.

Kancléř a diktátor: V roce 1933 se Hitler stal německým kancléřem a postupně si upevňoval svou moc. V roce 1934 po smrti prezidenta Hindenburga spojil funkci prezidenta a kancléře, stávajíc se tak německým diktátorem. Jako Vůdce (Führer) měl neomezenou moc a ovlivňoval všechny aspekty německé společnosti.

Nacistický režim a holocaust: Hitlerova politika byla založena na rasové nadřazenosti německého národa a antisemitismu. Jeho režim zavedl diskriminační zákony proti Židům a jiným menšinám a postupně začal vyvražďovat miliony nevinných lidí v koncentračních táborech. Holokaust znamenal tragickou ztrátu životů milionů Židů a dalších.

Druhá světová válka: Hitlerova agresivní zahraniční politika vedla k okupaci části Evropy a v roce 1939 vyvolal válku napadením Polska. To způsobilo rozšíření konfliktu do druhé světové války, která si vyžádala ohromnou lidskou i materiální oběť.

Porážka a konec: Hitlerova snaha o expanzi vedla nakonec k porážce Německa. Spojenci, včetně Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké Británie, postupně osvobozovali obsazená území. Hitler se rozhodl spáchat sebevraždu v bunkru v Berlíně, když bylo jeho město obklíčeno spojeneckými silami. Jeho smrt 30. dubna 1945 znamenala konec nacistického režimu.

Adolf Hitler je a vždy byl děsivým příkladem manipulace, moci a krutosti. Jeho vláda způsobila nevyčíslitelnou tragédii a změnila průběh světových dějin. Její vliv na společnost, politiku a etiku dodnes přetrvává jako připomínka, jak destruktivní může být nekontrolovaná nenávist a totalitní moc.

Josif Vissarionovič Džugašvili – Stalin a jeho odkaz na světové dějiny

Josif Vissarionovič Džugašvili, známý spíše jako Stalin, byl kontroverzní postavou, která ovlivnila nejen Sovětský svaz, ale i celosvětové dějiny. Jeho politika, represe a transformace společnosti zanechaly trvalý otisk na 20. století.

Stalin v roce 1945. Zdroj: U.S. Signal Corps photo / CC BY 4.0

Rané období: Stalin se narodil 18. prosince 1878 v Gori, které tehdy bylo součástí Ruského impéria. Připojil se k bolševické straně a stal se aktivním revolucionářem. Po Říjnové revoluci v roce 1917 získal významné postavení v nově vzniklé komunistické vládě.

Konsolidace moci: Po smrti Lenina v roce 1924 se Stalin stal postupně nejvyšším vůdcem. Během svého vládnutí eliminoval své politické protivníky a konsolidoval moc ve svých rukou. Vytvořil kult osobnosti a přivedl Sovětský svaz na cestu industrializace a kolektivizace.

Industrializace a kolektivizace: Stalin prosazoval rychlou industrializaci a modernizaci Sovětského svazu. Tyto reformy však přinesly i velké lidské a společenské náklady. Kolektivizace zemědělství vedla k hladomorům a tragickým ztrátám životů.

Teror a represivní aparát: Stalinova éra byla poznamenána represemi, politickými čistkami a terorem. Desetitisíce lidí byly uvězněny nebo popraveny kvůli politickým zájmům či pouhým podezřením. Tyto události jsou známé jako Velký teror.

Vliv na světové dějiny: Stalinova politika a represivní opatření měly dalekosáhlé důsledky. Jeho vedení Sovětského svazu v průběhu druhé světové války a jeho role při rozdělení Evropy po válce měly výrazný vliv na geopolitické uspořádání světa.

Stalinismus: Stalinova politická filozofie, známá jako stalinismus, kombinovala komunismus s autoritativním vedením a kultem osobnosti. Tento přístup formoval jeho režim a ovlivnil podobu Sovětského svazu až do jeho smrti.

Stalinovo dědictví je spojeno s mnoha kontroverzemi a otázkami lidských práv. Jeho éra zanechala trvalý dopad na politické, sociální a kulturní aspekty ruské i světové historie. Jeho role v boji proti nacismu během druhé světové války a jeho politické rozhodnutí zanechaly dojem na podobě 20. století.

Vladimir Vladimirovič Putin – politik, vůdce a jeho vliv na světové dění

Vladimir Vladimirovič Putin, dlouholetý ruský politik a bývalý zpravodajský důstojník, je postavou, která hrála a stále hraje významnou roli ve světové politice. Jeho prezidentská kariéra a rozhodnutí ovlivňovala nejen Rusko, ale také geopolitické dynamiky na globální úrovni.

Поздравление с Днём медицинского работника. (Vladimir Vladimirovič Putin). Zdroj: Kremlin.ru / CC BY 4.0

Před prezidentskou kariérou: Putin strávil 16 let v zahraniční rozvědce KGB, dosáhl hodnosti podplukovníka. Poté, co v roce 1991 rezignoval na pozici, začal se angažovat v politice. Působil jako ředitel Federální bezpečnostní služby (FSB) a také jako tajemník Bezpečnostní rady Ruska.

První prezidentský mandát: Putin poprvé nastoupil do prezidentského úřadu v roce 2000, když následoval na Borise Jelcina. Jeho vláda byla charakterizována snahou o posílení autority státu a obnovení stability v zemi po nepokojných 90. letech.

Politika vůči západu: Během svého prezidentství se Putin postavil proti rostoucímu vlivu Západu a zastával tvrdší postoj ve vztazích s některými západními zeměmi, což vedlo ke zhoršení vztahů.

Ukrajinská krize: Od roku 2014 byl Putin aktérem ukrajinské krize. V té době Rusko anektovalo Krym a podporovalo separatistické skupiny východní Ukrajiny. Toto jednání vedlo ke zhoršení vztahů mezi Ruskem a Západem a k uvalení sankcí.

Výzvy a kontroverze: Putinovo prezidentství bylo obklopeno kontroverzemi a kritikou kvůli porušování lidských práv, omezení svobody médií a politických represí. Jeho politická kariéra byla provázena různými spekulacemi a kontroverzními událostmi.

Současný vliv a vztahy: Putin se stal centrální postavou v mnoha globálních otázkách, včetně vztahů s USA, EU a dalšími zeměmi. Jeho rozhodnutí a projevy mají značný dopad na mezinárodní scénu a geopolitické hnutí.

DŘÍVE JSME PSALI:

Skryté aspekty druhé světové války, které vás pravděpodobně překvapí

Nikola Macáková — 01. 08. 2023
Fascinující informace o druhé světové válce, které vás pravděpodobně překvapí. Tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu.

Vladimir Vladimirovič Putin je kontroverzní postavou s významným vlivem na světovou politiku. Jeho politický přístup a rozhodnutí mají globální dopad a jeho kroky ve vztazích s ostatními zeměmi jsou často sledovány s napětím.

Závěrem by bylo dobré zmínit skutečnost, že významných osobností, které nějakým způsobem změnili světové dějiny bylo více, jenž by vydalo pravděpodobně na knižní vydání. V některém z příštích článků si opět připomeneme některé významné světové osobnosti.

Použité zdroje: zajimavaevropa.cz 
(redakční text)

Související témata
Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. UdálostiExtra.cz jsou partnerským projektem internetového zdravotnického magazínu ZdravíŽivot.cz.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu