Projekt IT pro děti je určen i dětem ze sociálně slabých rodin na Mladoboleslavsku. Zdroj: Michaela Celárková/JAD Productions s.r.o.

Znáte ve svém okolí děti, kterým chybí doma počítač, notebook, tiskárna nebo další technika, kterou potřebují k online výuce? Pomozte jim zapojit se do projektu IT pro děti, který podporuje vzdělávání žáků ze sociálně slabých rodin pro jejich lepší budoucnost.

Projekt IT pro děti, který je určen na pomoc dětem ze znevýhodněných rodin, vznikl pod hlavičkou obecně prospěšné organizace Women for Women. Organizace ve spolupráci se základními školami a dalšími partnery pomáhá zajistit počítače, notebooky, tiskárny, internetové připojení a další software, aby se dětem dostalo v rámci distančního vyučování plnohodnotného vzdělání. Projekt navazuje na již sedmiletou zkušenost s programem zajišťování obědů pro děti ze sociálně slabých rodin.

O dar se mohou přihlásit žáci 5.-9. tříd základních škol, kteří jsou již registrování v projektu Obědy pro děti. Pomoc je adresná a výběr konkrétního žáka musí potvrdit škola, kterou navštěvuje. S ohledem na velký zájem může být do každé rodiny poskytnut pouze jeden dar.

Škola musí u vytipovaného dítěte také potvrdit studijní potenciál a předpoklad, že ho rodina bude při distanční výuce podporovat. Vybraný žák nesmí mít zásadní vzdělávací problémy, neomluvené hodiny ani kázeňské přestupky.

Zájemce z řad rodičů, žáků, studentů, škol, ale i širší veřejnosti, kteří potřebují pomoct, nebo kteří naopak mohou pomoct, ať už poskytnutím staršího vybavení nebo se zvládáním distanční výuky celkově, nyní nově sdružuje také facebooková skupina Nejen IT pro děti.

Vstoupit do diskuze