Stravenka, ilustrační foto. Zdroj: UdálostiExtra.cz

Od ledna letošního roku mohou zaměstnavatelé poskytovat svým zaměstnancům namísto stravenek nezdaněnou hotovost v podobě stravovacího paušálu. Mezi firmami o tento nový benefit zatím velký zájem není. Podle ankety Unie zaměstnavatelských svazů ČR, které se zúčastnilo 596 firem, přešlo na stravenkový paušál zatím 9 % z nich.

Na serveru kurzy.cz o tom dnes informovala Markéta Höfferová s tím, že samotný stravenkový paušál je novinka, kterou schválili poslanci koncem loňského roku v rámci projednávání daňového balíčku. Za měsíc od spuštění na něj zatím přešla necelá desetina firem. 54 % zaměstnavatelů se tento benefit zavést nechystá, ostatní o něm uvažují, ale zároveň vnímají některé bariéry, které jsou s paušálem spojené.

„Za největší bariéru v zavedení stravenkového paušálu označuje dvě třetiny firem skutečnost, že není viditelným benefitem a pak také, že nemotivuje zaměstnance k pravidelnému stravování,“ uvedl Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů. Limitující je pro řadu firem také to, že paušál je daňově výhodný jako stravenky pouze do výše denního příspěvku 75,6 korun. Firmy, které přispívají více, jej pak budou muset celkově danit sazbou 59,8 %, zatímco u stravenek je to jen 19 %.

Zaměstnavatelé ale samozřejmě vidí ve stravenkovém paušálu i výhody. Tou největší je podle nich snížení administrativních nákladů, které vnímá 57,7 % firem. „Trochu paradoxní je druhá největší výhoda stravenkového paušálu, kdy za něj 52 % firem považuje fakt, že si za něj zaměstnanci mohou koupit cokoli. To ale nepovažujeme za správný přístup, protože cílem by vždy mělo být zajištění kvalitní stravy zaměstnancům,“ dodává Jásek. Mezi výhody firmy také počítají skutečnost, že nemusí platit provize stravenkovým firmám.

Pětina zaměstnavatelů spatřuje riziko paušálu v tom, že může být zabaven v rámci exekuce. Tyto obavy potvrzuje i Martin Bortlík, daňový expert společnosti APOGEO a bývalý ředitel Specializovaného finančního úřadu: „V souvislosti se zavedením stravenkového paušálu vyvstala otázka jeho exekuovatelnosti, která přináší řadu názorových rozporů. Minimálně do ustálení správní praxe doporučujeme se stravovacímu paušálu u osob postižených exekucí raději vyvarovat.“

V anketě také zaznívaly i spontánní reakce zaměstnavatelů, kteří vyjádřili obavy z případných kontrol finančních úřadů. „I paušál je nutné v účetnictví přesně evidovat a v případě finanční kontroly musí zaměstnavatel prokázat, že paušál nebyl použit k optimalizaci mezd. U podnikového stravování a stravenek toto nehrozí,“ uzavřel Petr Frisch, daňový expert.

Zájem o stravenkový paušál moc není…

Bleskový průzkum Unie zaměstnavatelských svazů ČR na téma stravenkový paušál:

Unie zaměstnavatelských svazů ČR realizovala v druhém únorovém týdnu krátké šetření mezi svými členy. Šetření proběhlo online formou prostřednictvím webového rozhraní Google dotazník. Byly položeny celkem 4 otázky. Celkový počet respondentů byl 596.

Na otázku, jaký benefit na podporu stravování zaměstnancům poskytují, odpovědělo celkem 86,4 % zaměstnavatelů tak, že poskytuje stravování ve firemní jídelně a/nebo formou stravenek. 8,9 % poskytuje stravovací paušál a 4,7 % neposkytuje žádný stravovací benefit.

Na otázku, zda letos uvažují o poskytování stravenkového paušálu, odpovědělo celkem 54,3 % respondentů, že nikoli. 45,7 % zavedení stravovacího paušálu zvažuje.

Zaměstnavatelé měli uvést bariéry pro zavedení stravenkového paušálu. 64,6 % z oslovených subjektů označilo jako hlavní nevýhodu skutečnost, že se nejedná o viditelný benefit a 54,5 % pak fakt, že stravenkový paušál nemotivuje zaměstnance k pravidelnému stravování. „Za další nevýhodu byla s 31,7 % považována nemožnost poskytovat paušál ve stejné daňově zvýhodněné výši, jako stravování,“ uvedla Markéta Höfferová a upřesnila, že celkem 19,8 % respondentů pak považuje za nevýhodu, že paušál může podléhat exekuci.

Dotázaní respondenti měli zároveň možnost uvést výhody, které vnímají ve spojení s poskytováním stravenkového paušálu. 57,7 % zaměstnavatelů uvedlo jednodušší administrativu.

Fakt, že si za stravenkový paušál mohou zaměstnanci koupit, co chtějí, hodnotí jako výhodu 51,8 % oslovených. Za pozitivní vnímá 32,4 % respondentů skutečnost, že nemusí platit provize stravenkovým firmám.

Zde jsou uvedeny některé další reakce na výhody paušálu:

  • Nezáleží na druhu stravenek, mohou si vybrat jakoukoliv formu, restaurace, stánek, obchod.
  • Není třeba hlídat datum platnosti.
  • V čase pandemie řada dovážkových služeb s obědovými menu nebere stravenky/stravenkové karty.
  • Mzdová/příjmová optimalizace v ekonomicky složité situaci

Zde jsou uvedeny některé další reakce na nevýhody paušálu:

  • Možné kontroly z finančního úřadu.
  • Nemožnost poskytovat paušál zaměstnancům v době nemoci, dovolené nebo při péči o člena rodiny.
  • Příspěvek na stravenky lze čerpat z FKSP, ale pro stravovací paušál z FKSP platí určitá omezení.