Peníze, ilustrační foto. Zdroj: PixaBay.com

Jak známo vláda pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity byly či jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce, připravila program pomoci COVID III. V jeho rámci má státní Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMRZB) až z 90 % ručit bankám za poskytnuté úvěry podnikatelům. Na první pohled výrazná garance, která by bankám měla rozvazovat ruce při poskytování úvěrů i rizikovým odvětvím, jakými jsou v dnešní době například pohostinství či letecká doprava.

Realita je však výrazně jiná

Na serveru kurzy.cz o tom informoval Jiří Zendulka s tím, že banky mohou totiž klidně nad poskytnutými úvěry nakonec zaplakat, když z prezentované až 90% garance může být ve skutečnosti nakonec klidně jen 30 %, resp. po odečtení poplatků ještě nižší. Do půjčování se jim tak logicky příliš nechce, případně ne za pro podnikatele zajímavějších úrokových podmínek. Banky zkrátka i přes státem mediálně prezentované garance stejně musí kalkulovat s vyšší mírou rizika. Vidina nízkonákladového úvěru, díky státním garancím, se tak podnikatelům příliš nepřiblížila.

ČMRZB deklaruje ručit až z 90 % za jistinu úvěru poskytnutému subjektu s maximálně 250 zaměstnanci. U „větších“ podniků s počtem maximálně 500 zaměstnanců se ručení navíc snižuje na maximálně 80 %. Bližší podmínky pro banky však omezují garance státu na maximálně 30 % z celkového portfolia poskytnutých úvěrů.

Potvrdila to Marie Lafantová tisková mluvčí ČMZRB, která pro kurzy.cz mj. uvedla: „V rámci programu COVID III poskytujeme bankám tzv. portfoliovou záruku, to znamená, že zaručujeme komerčním bankám portfolio úvěrů do výše 30 %. Každý úvěr, který banka do tohoto portfolia zahrne, pak automaticky získává záruku do výše 90 %, pokud jde o podnik do 250 zaměstnanců, nebo 80 %, pokud jde o podnik s 250 až 500 zaměstnanci. Celková suma těchto vyplacených záruk u příslušné banky pak nesmí překročit 30 % z celkového portfolia. Pokud by došlo k vyšším ztrátám v daném portfoliu (nad stanovený limit), tak ty budou hrazeny spolupracujícím subjektem.“

Jinými slovy tedy v případě vyššího selhání úvěrů půjdou ztráty na vrub samotným bankám.

Garance není zadarmo aneb poplatek pro ČMRZB

A k tomu všemu banky klientům do celkové úrokové sazby jistě „přeúčtují“ poplatek, který jsou totiž nuceni ČMRZB za poskytnutou záruku platit. Z podmínek lze totiž vypočítat, že první rok je to minimálně 0,4 % z nesplacené jistiny, další či třetí rok pak po minimálně 0,8 %. Při například průměrném milionovém nesplaceném úvěru tedy jen první rok 4 tisíce korun. Dle odhadu redakce bude poplatek při rovnoměrném splácení úvěru celkem přibližně 1,5 %. A tyto náklady ve splátkách jistě také zaplatí podnikatel…

Dodat závěrem lze, že podnikatelské subjekty mohou v rámci COVID III zažádat/získat jen jeden maximálně 3letý provozní úvěr v objemu do 50 milionů korun. Tedy jen u jedné žadatelem vybrané banky, která musí mít s ČMZRB uzavřenou příslušnou smlouvu o portfoliovém ručení. „Aby podnikatel mohl získat úvěr v rámci COVID III, nesmí každopádně využívat jiné veřejné podpory, jako například COVID Plus,“ doplnil Jiří Zendulka.