Český premiér Andrej Babiš. Zdroj: facebook.com

Mimořádné odměny za nasazení během covidové pandemie v Česku dostanou i pracovníci v nezdravotnických profesích a v sociálních službách. Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 8. března schválila i dva nové podpůrné programy pro podnikatele postižené dopady koronavirové krize v roce 2021. Navýšen bude i objem peněz na program Antivirus. Až 75 000 korun dostanou formou mimořádné odměny lékaři a další zdravotnický personál v zařízeních poskytujících lůžkovou péči o pacienty s covid-19.

Informace dnes zveřejnila Vláda České republiky s tím, že zdravotnickým pracovníkům zaměstnaným u poskytovatelů lůžkové péče bude prostřednictvím dotačního programu Ministerstva zdravotnictví vyplacena odměna až 75 000 korun, a to v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin za období od 1. října 2020 do 28. února 2021 na pracovišti poskytovatele, maximálně však do výše úvazku. Na rozdíl od jarních odměn tentokrát bude možné vykázat všechny odpracované hodiny do úvazku 1,0 i zdravotníkům s kratším úvazkem, kteří z důvodu zajištění péče v nemocnicích byli nuceni pracovat nad jejich úvazek ve smlouvě. Nezdravotničtí zaměstnanci v těchto zařízeních dostanou v případě odpracování celého pracovního úvazku odměnu 30 000 korun. Vláda na tyto odměny vyhradila ze státního rozpočtu 12,2 miliardy korun a odměny by zaměstnanci měli dostat v dubnové výplatě.

Mimořádné odměny dostanou i zaměstnanci v sociálních službách.

Výše jejich mimořádné odměny bude závislá na výši pracovního úvazku a počtu skutečně odpracovaných hodin a náročnosti práce. Pracovníci u zřizovatelů I. kategorie v přímé péči a zdravotní personál budou mít v přímé péči nárok až na 50 000 korun, ostatní zaměstnanci 30 000 korun, ve II. kategorii pro ostatní služby to bude 25 000 korun pro zaměstnance v přímé péči a 15 000 korun pro ostatní. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypíše i dotační titul na mimořádné odměny ve výši 25 000 korun pro sociální pracovníky obecních a krajských úřadů a pro zaměstnance v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Na tyto odměny vláda uvolnila nad rámec finančních možností MPSV dalších pět miliard korun.

Vláda odsouhlasila také dva nové dotační programy na pomoc podnikatelům postiženým dopady vládních protiepidemických opatření a koronavirové krize obecně. Oba jsou alternativou současných covidových programů s výjimkou Antiviru a Covid – Nájemné. Mají za cíl zjednodušit dosavadní systém podpor a podnikatelům nabídnout možnost výběru té formy, která pro ně bude výhodnější.

Co záchranáři, hasiči a policisté?

Nikde v oficiálním vládním vyjádření se ovšem nemluví a nepíše o lékařských a nelékařských zaměstnancích krajských Zdravotnických záchranných služeb, stejně tak o profesionálních hasičích či policistech, kteří jsou stále v „první linii“ a denně přichází do styku s vysoce nakažlivými covidovými pacienty. Stejně, jak zdravotníci ve zdravotnických zařízeních.