Havarovaný automobil, ilustrační foto. Zdroj: PixyaBay.com

V období leden až červen 2021 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 200 a těžce zraněno 645 osob.

UdálostiExtra.cz o tom dnes informoval Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy s tím, že v obou sledovaných strategických cílech Strategie BESIP 2021-2030 se jedná o historicky nejnižší hodnoty, zejména významný je pokles u těžce zraněných osob. Nejvíce usmrcených (39) i těžce zraněných osob (116) bylo v letošním roce evidováno ve Středočeském kraji, s 22 usmrcenými následoval Jihomoravský a s 21 usmrcenými Jihočeský kraj.

„Snížení počtu obětí a těžkých zranění na historická minima je jedním z mála pozitiv, které můžeme přičíst pandemii koronaviru. Po rozvolnění opatření počet obětí v květnu značně narostl, v červnu se nárůst zpomalil. Rozhodující nyní bude, jak se nám podaří udržet bezpečné silnice během letních prázdnin, kdy na silnicích umírá dlouhodobě nejvíce osob. Všechny řidiče a řidičky proto prosím, aby postavili na první místo život svých blízkých a ostatních, kteří se na silnici pohybují, nenechali se strhnout k agresivní jízdě a plně se věnovali řízení,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Nepřiměřená rychlost zůstává nejtragičtější příčinou nehod

V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v uplynulých 6 měsících usmrceno 78 a těžce zraněno 195 osob, na všech usmrcených tak činil podíl této příčiny 39 %, na těžce zraněných pak 30 %.

Srovnání následků nehod dle jejich příčiny v období leden-červen 2021 je uvedeno níže.

Jako oblast s nejvyšším potenciálem snížení počtu závažných dopravních nehod byla ve Strategii BESIP 2021-2030 identifikovaná právě nepřiměřená rychlost. Rychlost patří k nejvýznamnějším faktorům ovlivňujícím závažnost dopravních nehod. Dopravní nehody v důsledku nepřiměřené rychlosti se často pojí rovněž s nepozorností, nezkušeností řidičů, ale také intoxikací alkoholem.

BESIP Ministerstva dopravy spolu s Českou asociací pojišťoven a Policií ČR vede od května letošního roku kampaň

„Zpomal, dokud není skutečně pozdě“, jejíž součástí je i projekt 13 MINUT.

Stánky kampaně naleznou řidiči na řadě čerpacích stanic a akcích pro veřejnost. Lidé si u koordinátorů BESIP mohou udělat řidičský kvíz, soutěžit o ceny a spočítat si, jak málo minut získají překračováním rychlostního limitu na své aktuální trase.

V rámci kampaně vznikl také dokument Víta Klusáka 13 MINUT, který v červnu uvedla Česká televize. Rozšířené příběhy jednotlivých viníků včetně názorů expertů jsou nyní postupně odhalovány na webu kampaně www.13minut.cz. Nahlédněte s námi do svědomí a příběhů lidí, kterým se tato chyba vymstila.

„Říkají, že čas obrousí hrany, ale pro mě je to rok od roku horší.” Chtěl tam být za 5 minut, stálo to 2 životy. Více informací zde.

36 % usmrcených v automobilech nebylo připoutáno

Ze 117 usmrcených v automobilech (pozn. osobních a nákladních) v uplynulých 6 měsících nebylo připoutáno bezpečnostním pásem 42 osob, tj. 36% podíl. Z 282 těžce zraněných v automobilech nebylo připoutáno bezpečnostním pásem 63 osob, tj. 22% podíl. V uplynulých 3 letech (2018-2020) nebylo v automobilech připoutáno 27 % usmrcených (248 z 931) a 18 % těžce zraněných (455 z 2 578). „Jakkoli lze letošní historická minima jak v oblasti usmrcených, tak těžce zraněných hodnotit pozitivně, 36% podíl usmrcených nepřipoutaných osob v automobilech je alarmující. V souvislosti s uvedenými tragickými následky nehod, důrazně apeluji na všechny cestující ve vozidlech – jak řidiče, tak spolujezdce, aby používali základní bezpečnostní prvek, tzn. bezpečnostní pás ne proto, že jim hrozí sankce, ale proto, že mohou přijít o to nejcennější,“ uvádí Mgr. Tomáš Neřold M.A., vedoucí samostatného oddělené BESIP Ministerstva dopravy.

„V rámci sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu probíhá pravidelně sběr dat ohledně (ne)poutání se bezpečnostními pásy, a to jak řidiči, tak spolujezdci. V uplynulém roce činil podíl nepřipoutaných řidičů 3,7 %, spolujezdců vpředu 6,1 % a spolujezdců vzadu pak 11,5 %,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu v. v. i. a dodává: „Z analýzy dopravních nehod vyplývá, že se častěji nepoutají spolujezdci vzadu. Spolucestující na zadních sedadlech neohrožují jen sami sebe, ale také cestující na předních sedadlech – zvyšuje se totiž pravděpodobnost vzniku vážných zranění nejen samotného nepřipoutaného pasažéra, ale také posádky na předních sedadlech.

Upozorňovat je nutné rovněž na rizika spojená s ovlivněním funkčnosti bezpečnostních pásů, které následně nejsou schopny zajistit dostatečnou ochranu posádku vozidla – ať už zakoupené nehomologované pomůcky nebo pomůcky podomácku vyrobené. „V rámci činnosti Hloubkové analýzy dopravních nehod se lze stále setkat s případy chybného používání bezpečnostního pásu (použití podomácky vyrobených zarážek navíjení bezpečnostního pásu – například použití čínských hůlek) nebo obcházení signalizace nepoužití bezpečnostního pásu (zacvaknutí bezpečnostního pásu do západky bezpečnostního pásu spolujezdce, zacvaknutí bezpečnostního pásu do západky, aniž by byl řidič připoután) apod.,“ vysvětlil Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Analýza k bezpečnostním pásům vč. příloh je k dispozici na webu SO BESIP MD zde.

V roce 2021 by dle předpokladů Strategie BESIP 2021-2030 nemělo být usmrceno více než 502 a těžce zraněno 2 151 osob. Priority obsažené ve Strategii jsou plně v souladu s cíli stanovenými členskými státy Evropské unie a Organizace spojených národů, které si vytkly za cíl snížit počet usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích o polovinu (v roce 2030 o 50 % méně vůči výchozímu stavu, tj. vůči průměru z let 2017-2019). „Interaktivní grafy z dopravní nehodovosti jsou k dispozici na webu https://nehody.cdv.cz/, předpoklady Strategie včetně klíčových ukazatelů pak zde: https://www.cdv.cz/vizenula,“ doplnil závěrem Tomáš Neřold, vedoucí BESIPu Ministerstva dopravy.

No Article rating
0 Reviews
Jak se vám líbil tento článek? Můžete jej ohodnotit...
  1. Wow!
  2. Super
  3. Hmm
  4. Nic moc
  5. Hrůůůza