Datová schránka. Zdroj/Grafika: UdálostiExtra.cz

Soudní znalci nově spadají mezi podnikající fyzické osoby, které mají z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti zřízenou datovou schránku.

UdálostiExtra.cz o tom dnes informovala tisková mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová s tím, že Ministerstvo vnitra ČR proto jako správce datových schránek zřídilo cca 10 000 nových profesních datových schránek.

Rozesílání přístupových údajů k datovým schránkám znalců, tlumočníků a překladatelů zahájilo Ministerstvo vnitra jako správce informačního systému datových schránek už 12. května 2021.

Gestorem této agendy je Ministerstvo spravedlnosti, které do zákona vložilo nové profese, kterým se zřizuje datová schránka. Používání datových schránek je při komunikaci s veřejnou správou zdarma.

Nové typy datových schránek pro podnikající fyzické osoby znalec, soudní tlumočník a překladatel jsou zřízené na základě zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, stejně jako u ostatních profesí, kterým jsou datové schránky zřizovány ze zákona – advokáti, insolvenční správci, daňoví poradci apod.

Přístupové údaje zasílá Ministerstvo vnitra do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení, a to na adresu sídla znalce, případně soudního tlumočníka/překladatele, uvedenou v registru osob, v němž jsou evidováni jako podnikající fyzické osoby podle svých IČO. „Pokud má znalec či soudní tlumočník/překladatel vlastní datovou schránku fyzické osoby, budou mu přístupové údaje pro nově zřizovanou datovou schránku doručeny datovou zprávou,“ doplnila mluvčí ministerstva.

No Article rating
0 Reviews
Jak se vám líbil tento článek? Můžete jej ohodnotit...
  1. Wow!
  2. Super
  3. Hmm
  4. Nic moc
  5. Hrůůůza