Ministerstvo zdravotnictví zrušilo mimořádná opatření k testování obyvatel ČR

Publikuje: David Bárta — 18. 06. 2021
Úvodní stránka » Covid-19 » Ministerstvo zdravotnictví zrušilo mimořádná opatření k testování obyvatel ČR

Zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinné plošné a screeningové testování obyvatel ČR, s účinností od 1. července 2021.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) ve spojení s § 3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.:

I.

S účinností ode dne 1. července 2021 se ruší mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne:

a. 5. března 2021 č.j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN

b. 6. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN

c. 6. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN

d. 12. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN

e. 19. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN

f. 22. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN

g. 27. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN

h. 30. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN

i. 30. dubna 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN

j. 7. května 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN

k. 11. května 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN

l. 19. května 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-12/MIN/KAN

m. 27. května 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN

n. 19. dubna 2021 č.j.: MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN

o. 3. května 2021 č.j.: MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN

p. 17. května 2021 č.j.: MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN

q. 14. června 2021 č.j.: MZDR 16640/2021-4/MIN/KAN

r. 1. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN

s. 5. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN

t. 5. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN

u. 5. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN

v. 5. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN

w. 15. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN

x. 19. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN

y. 22. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN

z. 22. března 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN a

aa. 14. května 2021 č.j.: MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN

II.

Toto zrušení mimořádných opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Na základě dlouhotrvajícího pozitivního trendu ve vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 v ČR, který je charakterizován kontinuálním poklesem všech sledovaných epidemiologických parametrů, tj. hodnot 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru nových případů, počtu hospitalizací a relativní pozitivity testů jak klinicky indikovaných, tak těch preventivních a plošných, je možné přistoupit k ukončení povinného plošného/screeningového testování obyvatel ČR tak, jak je v současné době nastaveno a přejít na cílené preventivní testování ve vybraných situacích, zejména v případech, kde dochází ke zvýšené kumulaci osob v jeden čas na jednom místě (hromadné akce, letní dětské tábory apod.) nebo je zvýšené riziko přenosu onemocnění z důvodu např. nemožnosti použití ochrany dýchacích cest (provozovny stravovacích služeb, sportovní činnost, poskytování služeb péče o tělo apod.) a dále tam, kde hrozí riziko případného zavlečení nebezpečné mutace na území ČR (návrat ze zahraničí).

Cílem tohoto testování je především snaha minimalizovat riziko přenosu onemocnění covid-19 při činnostech či v situacích, kde lze z podstaty jejich charakteru předpokládat zvýšené riziko nákazy.

Plošné testování bude nahrazeno testováním nutným při účasti na akci/činnosti, kde je účast osoby podmíněna prokázáním „bezinfekčnosti“. Pro osoby, které dosud nejsou očkovány nebo nemohou doložit doklad o prodělání nemoci, je v rámci systému veřejného zdravotního pojištění umožněno v každém kalendářním měsíci podstoupit daný počet bezplatných vyšetření na onemocnění covid-19 metodou RT-PCR nebo prostřednictví POC antigenního testu. Na rozhodnutí konkrétní osoby pak bude, zda tento preventivní test využije např. k návštěvě kina, bazénu, či při svém návratu do ČR z dovolené v zahraničí.

Ukončení povinného testování žáků, studentů a zaměstnanců ve školách a školských zařízení, stejně tak jako studentů a akademických pracovníků vysokých škol, je logickým krokem v souvislosti s ukončením školního roku. Vzhledem k pozitivnímu vývoji epidemie onemocnění covid-19 ve spojením se stále se snižujícím procentem pozitivních záchytů v rámci týdenního povinného testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, lze i toto plošné testování k datu 1. července 2021 ukončit. V současné době průměrná pozitivita testů v rámci plošného testování ve školách, školských zařízeních, soukromých firmách, státních podnicích, na úřadech a v jiných státních institucích, klesla pod 0,1 %, a tak pokračování v současném celorepublikovém modelu plošného testování, vzhledem ke zmiňovanému velmi nízkému

záchytu pozitivních osob, přestává být, při porovnání se svými významnými protiepidemickými přínosy na jedné straně a nemalými ekonomickými náklady a složitým organizačním zajištěním na straně druhé, efektivní. Podíl pozitivních testů mezi provedenými se obecně označuje za jeden z nejdůležitějších údajů o tom, jak moc je daná země úspěšná ve sledování šíření viru SARS-CoV-2 v populaci. Z tohoto hlediska má největší význam relativní pozitivita testů z klinických, diagnostických a epidemiologických indikací, která je v korelační souvislosti s virovou náloží v populaci a s rychlostí šíření nákazy.

Dalším důkazem stabilizace epidemiologické situace je již zmiňovaný podíl záchytu pozitivních výsledků vyšetření na onemocnění covid-19 pomocí RT-PCR testování z diagnostických důvodu u osob s klinickými příznaky, který se již několik týdnů pohybuje pod hranicí 3 %, a dále testování z epidemiologické indikace u osob v rizikovém kontaktu s onemocněním covid-19, kde se pozitivita provedených testů dlouhodobě drží pod 1 % z celkového počtu provedených vyšetření z této indikace. Z výše uvedeného je zřejmé, že množství viru SARS-CoV-2 přítomné v populaci/virová nálož se trvale snižuje, což má za následek i postupný ústup epidemie onemocnění v ČR.

Je nepopiratelným faktem, že dostatečné a včasné testování je jedním z nejdůležitějších nástrojů v boji proti šíření onemocnění covid-19. Podíl pozitivních testů v podstatě ukazuje, zda se testuje dostatečně, nebo je potřeba testovat více.

Světová zdravotnická organizace uvádí hranici 5 % podílu pozitivních testů jako kritérium, že je šíření nákazy „pod kontrolou“. Čím vyšší podíl pozitivně diagnostikovaných osob, tím větší lze předpokládat počet nezachycených asymptomatických infekčních osob v populaci.

Z aktuálních dat vyplývá, že v době vrcholící 3. vlny epidemie onemocnění covid-19 v ČR v březnu letošního roku zavedený systém masivního testování populace splnil svůj účel a došlo k postupné stabilizaci epidemiologické situace s následným výrazným zlepšováním, které stále pokračuje. Při současných denních počtech nově diagnostikovaných případů onemocnění v řádu nízkých stovek je možné nástroj plošného testování nahradit systémem včasného a důsledného trasování spojeného s cíleným testováním. Navíc je od 4. června 2021 umožněna registrace k očkování pro všechny osoby starší 16 let, a tedy možnost se nechat se naočkovat pro každého, kdo má o tuto nejúčinnější prevenci před nákazou covid-19 zájem. S tím pak dále souvisí fakt, že v okamžiku, kdy z velké části bude populace proočkována, již systém plošného testování ztrácí svůj význam a opodstatnění.

„Nicméně v případě zhoršení celkové epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním covid-19 může být k tomuto účinnému mechanismu kontroly šíření nákazy covid-19 na území ČR opětovně přistoupeno,“ doplnilo závěrem ministerstvo zdravotnictví ve svém aktuálním rozhodnutí.

Související témata
Aktuální témata:
Načítám témata...
logo UE

O nás

Internetový on-line magazín UdalostiExtra.cz je v zaměřen na témata, která vás zajímají. Publikujeme články o zajímavých osobnostech, celebritách, články z kultury, nechybí ani záhady či tajemno nebo zdraví a medicína. Zároveň pravidelně zveřejňujeme články o počasí. Aktuálně připravujeme i další zajímavé rubriky a témata o která rozšíříme do budoucna náš internetový magazín. Magazín UdálostiExtra.cz, je soukromý projekt zcela bez dotací, jakékoliv státní podpory či politické příslušnosti.

Rychlý kontakt: redakce@udalostiextra.cz

Sledujte nás

Vyhledávání