HZS Královéhradeckého kraje a jeho rok s COVID-19. Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

12. března uplyne rok od vyhlášení prvního nouzového stavu, který byl aplikován kvůli nepříznivé epidemiologické situaci spojené s šířením onemocnění COVID-19. V rámci nouzového stavu plní složky integrovaného záchranného systému nad rámec svých běžných povinností další úkoly, které plynou z úkolů ústředního krizového štábu a dalších řídících orgánů. UdálostiExtra.cz o tom aktuálně informovala krajská mluvčí královéhradeckých hasičů Martina Götzová.

„Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje začal řešit opatření a zásahy v souvislosti s koronavirem již od konce února 2020. Byla svolána bezpečnostní rada kraje i bezpečnostní rady obcí s rozšířenou působností, následně byla zahájena činnost jednotlivých krizových štábů. Bylo třeba nastavit postupy společných zásahů složek IZS, vyřešit karanténu příslušníků vracejících se ze zahraniční dovolené a mnohé další. To vše s optimistickým výhledem, že za pár týdnů, nejhůře měsíců dojde k návratu do běžného provozu… Nakonec se spektrum našich činností za uplynulý rok významně proměnilo, za uvedené období evidujeme přes 600 událostí, které souvisely s COVID-19 nebo úkoly ke zvládnutí pandemie,“ uvedl ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. David Pouč.

Jaké činnosti nad rámec každodenních zásahů krajský hasičský záchranný sbor prováděl?

Převoz zdravotnického materiálu

Jedna z prvních žádostí na spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje byla o pomoc s transportem zdravotnických roušek od lokálního výrobce. Další transporty pak byly uskutečněny například z letišť Ruzyně či Pardubice. První zdravotnický materiál dovážený z centrálního skladu v Opočínku překládali a převáželi příslušníci HZS Královéhradeckého kraje 20. března 2020. Od té doby se v průběhu uplynulého roku postarali hasiči o distribuci desítek tun ochranných pomůcek – roušek, respirátorů, ochranných obleků nebo masek. Hasičská vozidla dodnes rozváží materiál podle požadavků krajského úřadu, nejčastěji pak do jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Zároveň se hasiči podílí na rozvozu dalšího vybavení určeného pro zdravotnická zařízení. Jedná se nejčastěji o plicní ventilátory a další přístroje na podporu dýchání, v několika případech byla převážena také zdravotnická lůžka. Krajští hasiči i nadále přebírají materiál, který je z UKŠ posílán ve prospěch krajů, přičemž mnohdy provádějí samotnou distribuci až do jednotlivých ORP.

Dekontaminace a dezinfekce

Od začátku března 2020, kdy se začaly objevovat první požadavky na dekontaminaci posádek a vozidel zdravotnické záchranné služby po setkání s pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19, zasahovali příslušníci HZS Královéhradeckého kraje u stovek událostí spojených s dekontaminací. Tato činnost zahrnuje zpravidla desinfekci osob, vozidel nebo prostor. Například takto hasiči desinfikovali policejní služebny, zázemí zdravotnické záchranné služby, odběrová místa v nemocnicích nebo dokonce vlastní prostory stanic. Pro tyto účely jsou jednotky vybaveny nejen desinfekčními prostředky, ale také technickými prostředky k provádění prostorové dezinfekce.

Zvýšená poptávka po dekontaminaci posádek a vozidel složek IZS byla zejména v průběhu jara loňského roku. Z toho důvodu zřídil hasičský záchranný sbor v každém okrese tzv. dekontaminační body, a to na základě dohody se složkami IZS a samosprávami. Místa se nacházela ve městech, kde je zároveň dislokována centrální stanice každého územního odboru (Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov). Činnost na jednotlivých bodech byla ukončena koncem května 2020.

Mobilní odběrové týmy

S nástupem druhé vlny šíření onemocnění COVID-19 vyvstala na základě požadavků z ústředního krizového štábu potřeba posílit systém odběrových míst, kde se odebírají vzorky pro provedení PCR testů. První mobilní odběrový tým HZS KHK začal fungovat koncem října 2020. Odběry u občanů, kteří se nemohli dostavit do stávajících odběrových center, prováděl do poloviny prosince loňského roku. Následně pomáhali příslušníci zařazení do dvou mobilních odběrových týmů při provádění odběrů vzorků v nemocnicích v Královéhradeckém kraji (Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oblastní nemocnice Náchod a Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem). V těchto místech se hasiči podíleli zejména na dobrovolném antigenním testování obyvatelstva. V únoru 2021 se týmy přesunuly opět do terénu a jejich počet byl navýšen. Část příslušníků pak byla vyhrazena na testování obyvatel přímo v obcích. Po celém kraji najezdili během testování hasiči dodnes celkem 17,5 tisíce kilometrů, týmy otestovaly přes 2 tisíce lidí v terénu a téměř 23 tisíc lidí v nemocnicích.

Stavba odběrových míst

Mezi další činnosti patřila pomoc hasičského záchranného sboru se stavbou a zajištěním odběrových míst. Bylo nasazeno několik kontejnerů a stanů tak, abychom poskytli obslužnému personálu dostatečné zázemí k provádění odběrů. Hasiči pomáhali zejména ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Oblastní nemocnici Jičín, Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem a v dalších zařízeních. Jako největší a logisticky nejnáročnější akce byla stavba odběrového místa pro více než dva tisíce polských zaměstnanců závodu ŠKODA AUTO Kvasiny, místo vyrostlo na základě žádosti krajského úřadu a města Rychnov nad Kněžnou v květnu 2020. Na samotném chodu a provozu tohoto provizorního pracoviště se podíleli profesionální hasiči ze stanice Rychnov nad Kněžnou.

Další pomoc a zásahy – technické pomoci

Jednotky požární ochrany zasahují u množství událostí, kdy je vyžádána technická pomoc v prostředí s pacientem s onemocněním COVID-19. Hasiči tak pomáhají zdravotnické záchranné službě při transportu pacientů z domácího prostředí do sanitního vozu. Takový zásah probíhá za použití odpovídajících ochranných prostředků a následné dezinfekce.

Zejména v průběhu loňského jara poskytovalo nemalou pomoc také krajské operační a informační středisko. Operátoři linky 112 čelili náporu dotazů volajících, kteří sháněli prvotní informace o tom, jak se chovat v různých životních situacích souvisejících s onemocněním COVID-19, a zároveň pomáhali s vytěžováním volajících pro potřeby trasování krajské hygienické stanici.

STATISTIKA COVID-19 za období březen 2020 – březen 2021

Počet událostí řešených v rámci COVID 19 v Královéhradeckém kraji 619. Počet telefonických pomocí v souvislosti s COVID (bez události – jarní období 2020) 109

Mobilní odběrový tým – zřízen koncem října 2020

  • provedly odběry na PCR nebo antigenní testy u 2 272 osob
  • najezdil po Královéhradeckém kraji 17 500 km

Stacionární odběrové týmy

V období od 18. 12.2020 do 14. 2.2021 se příslušníci HZS KHK zapojili z důvodu vyššího požadavku na testování osob a dostupnosti antigenních testů do činnosti stacionárních odběrových týmů ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a v nemocnicích v Náchodě a Dvoře Králové nad Labem.

V uvedeném období odběrové týmy krajských hasičů provedly:

  • 12 859 odběrů na PCR testy
  • 9 991 odběrů na antigenní testy