Cookie Policy

GDPR & zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

EN: „GDPR & statement on personal data processing“

Prohlášení (General Data Protection Regulation)

Návštěvníci portálu udalostiextra.cz – soukromí našich čtenářů je pro nás priorita, z tohoto důvodu pracujeme jen s minimem informací, které jsou potřeba k řádnému zobrazování našich webových stránek portálu #udalostiextra.cz. Nejsme proto schopni identifikovat žádného konkrétního člověka, který na naše zpravodajství přistupuje. Na našich stránkách nemáme vlastní přihlašovací ani kontaktní formuláře. Využíváme ale některých externích služeb, o kterých bychom vás dále rádi informovali (viz níže).

Obchodní partneři – Inzerce na našich stránkách není určena pro nepodnikající fyzické osoby, tudíž nesbíráme v tomto směru žádné osobní údaje. Ve vztahu ke spolupracujícím OSVČ a obchodním společnostem uchováváme jen takové údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy a další zákonné náležitosti (například údaje ve fakturách). Ty mohou být i zpracovány externí účetní firmou a externí obchodní firmou, zajišťující inzerci na našich webových stránkách.

Zaměstnanci – Naše firma-mediální agentura (vydavatel zpravodajského portálu) vystupuje, jako zpracovatel osobních údajů, ve vztahu k zaměstnancům – subjektům osobních údajů.

Ti podepisují informovaný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a procházejí školením ke GDPR. Zaměstnanec – subjekt os. údajů svým podpisem potvrzuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů zaměstnavatelem. Dále též subjekt svým podpisem potvrzuje souhlas s poskytnutím svých osobních údajů externí firmě, která pro zpracovatele zajišťuje účetní služby.

Zaměstnanec – subjekt – rovněž souhlasí se zveřejněním vybraných údajů – fotografie, jména a příjmení a kontaktního e-mailu a služebního telefonního čísla v kontaktech na webových stránkách zaměstnavatele a na propagačních materiálech zpracovatele osobních údajů – zaměstnavatele, zejména na vizitkách. Zpracovatel uchovává osobní data svých zaměstnanců, tj. data narození, rodná čísla, adresy, čísla účtů – na bezpečně chráněném místě, jak nařizuje zákon. Zároveň jsou data subjektu poskytnuta externí firmě, která zpracovává účetnictví a mzdovou agendu pro potřeby zpracovatele.

I. Správce osobních údajů

David Bárta (B&B mediální agentura) OSVČ, se sídlem Rudná, Pod Můstkem 784/13, PSČ 25219, IČO: 65396685 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Která data sbíráme pro chod našich webových stránek

Provozujeme velkoformátový, multimediální zpravodajský portál s názvem Udalostiextra.cz.
Pro správnou funkci našeho portálu, je zapotřebí na nezbytně dlouhou dobu využívat takzvaných cookies. Ta nám pomáhají například počítat návštěvnost našich stránek. Mohou pomoci i v některých případech i s cílením reklamy. Cookies si můžete nastavit přímo, ve vašem internetovém prohlížeči, kde je můžete případně zakázat. Pro statistické informace mohou některé s námi spolupracující systémy využívat anonymizovaných IP adres. Ty nelze za žádných okolností spojit s žádnou konkrétní osobou!

III. Jak se s daty z webových stránek pracuje a kdo s nimi pracuje

Vlastní inzertní systém – Nabízíme pouze nepersonalizovanou inzerci.

AdSense – Reklamní služba od společnosti Google. Na našem internetovém serveru Udalostiextra.cz můžeme zobrazovat i personalizované reklamy z tohoto reklamního systému. Cookies si můžete nastavit přímo, ve vašem internetovém prohlížeči.

Sklik – Reklamní služba od společnosti Seznam. Společnost Seznam.cz deklarovala, že pro účely on-line reklamy bude po nabytí účinnosti GDPR využívat pouze taková data, která neidentifikují konkrétní fyzické osoby nebo prostřednictvím nichž není možné konkrétní fyzické osoby identifikovat. Předmětem behaviorálního cílení či retargetingu v pojetí společnosti Seznam.cz nejsou konkrétní fyzické osoby. Z těchto důvodů nebudou souhlasy uživatelů pro tyto účely vyžadovány. Retargeting Skliku žádným způsobem nepracuje se jmény, adresami (e-mailovými ani poštovními) nebo telefonními čísly fyzických osob.

Google Analytics – Používáme pro měření návštěvnosti. Google Analytics anonymizuje IP adresy návštěvníků, nepropojujeme je s žádnými inzertními službami. Známe jen okruh uživatelů, například z kterého místa k nám přicházejí, s jakým jazykovým nastavením či jaké používají rozlišení displeje. Nikoliv ale ve spojení s jednou konkrétní IP adresou.

Top List – Používáme pro měření návštěvnosti. V případě, že jsou zobrazeny ve veřejných statistikách (nechráněných heslem), jsou adresy anonymizovány.

Sociální sítě – Facebook, Twitter, Google + – Při poskytování služeb (například tlačítko sdílení), nám pomáhají cookies.

Diskuze – Pro diskutování pod články můžete využít (dle aktuální instalace) nástroje Disqus, případně i vlastní redakční systém, pro publikaci a psaní komentářů. Ten nabízí vlastní přihlášení pro diskutující či třeba přihlášení pomocí vašeho facebookového účtu, google účtu s vlastním souhlasem GDPR.

Push notifikace – Pro zasílání takzvaných push notifikací na našem zpravodajském serveru a blogu využíváme služeb Pushcrew. Ta zasílá oznámení o nových článcích pouze po dvojitém odsouhlasení opt-in. Sbírá lokační informace o zemi, regionu a městě bez identifikace konkrétního zařízení.

IV. Práva subjektů údajů

Mezi práva subjektu údajů (například, ve vztahu mezi vydavatelem a jeho zaměstnanci, či případně mezi vydavatelem a reklamním partnerem / obchodním partnerem či mezi, kteří jsou rovněž subjekty údajů) patří:

• právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)

• právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

• právo na opravu

• právo na výmaz („právo být zapomenut“)

• právo na omezení zpracování

• právo na přenositelnost údajů

• právo vznést námitku

• právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

Veškeré osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobně na serveru UdálostiExtra.cz a potažmo u poskytovatele webhostingu, kterým je spol. active24.com.

Aktualizováno dne: 12. února 2021